POBIERZ: Umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych – wzór

Jak sporządzić umowę użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych? zdobycie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego nie jest łatwym zadaniem, jednak przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe nie muszą go posiadać pod warunkiem, że zatrudniają przynajmniej jedną osobę posiadającą CKZ. Osoba ta powinna zarządzać operacjami transportowymi takiej firmy poprzez konserwację pojazdów, nadzorowanie dokumentów przewozowych czy procedur związanych z bezpieczeństwem.

Wstęp

Co jeszcze warto wiedzieć na temat Certyfikatu Kompetencji Zawodowych i jak wygląda jego użyczenie? o tym wszystkim już za chwilę! Dodatkowo dla ułatwienia Ci podpisania takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia certyfikatu, którą pobierzesz poniżej:

Umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych – wzór

umowa-uzyczenia-certyfikatu-kompetencji-zawodowych-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych – wzór

Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika otrzymuje osoba, która zdała egzamin organizowany przez Instytut Transportu Drogowego. Osoba ta posiada więc odpowiednią wiedzę na temat  prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego, zna przepisy prawa cywilnego, podatkowego i handlowego oraz zasady bezpieczeństwa drogowego.

W zależności od tematu egzaminu Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika może dotyczyć przewozu rzeczy lub osób, a osoba, która go posiada, ma możliwość ubiegania się o Licencję Transportową, pozwalającą na prowadzenie działalności związanej z transportem.

Na czym polega użyczenie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych?

Użyczenie CKZ, czy też potocznie użyczenie licencji transportowej, to sposób na prowadzenie działalności związanej z transportem bez konieczności podchodzenia do egzaminu i zdobywania takiego certyfikatu samodzielnie. Przewoźnik nie jest bowiem zobligowany do posiadania CKZ, jeśli zatrudnia kompetentną osobę, która taki certyfikat uzyskała. Osobę tą należy zatrudniać na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Warunki użyczenia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych określają zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Artykuł 4. tego rozporządzenia ustanawia zasady, według których przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika zobligowany jest do wyznaczenia jednej osoby fizycznej – zarządzającego transportem – która spełnia następujące warunki:

  • posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika,
  • mieszka na terenie Wspólnoty,
  • utrzymuje rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem (jest pracownikiem, zarządcą lub udziałowcem),
  • zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa (w sposób ciągły i rzeczywisty), czyli utrzymuje i konserwuje pojazdy, wykonuje podstawową księgowość, przydziela ładunki kierowcom i pojazdom, nadzoruje procedury związane z bezpieczeństwem, nadzoruje dokumenty przewozowe.

Kary za naruszenie warunków użyczenia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Użyczenie CKZ wiąże się z odpowiedzialnością zarówno po stronie przewoźnika, jak i zarządzającego. Przedsiębiorca, który decyduje się na użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych, powinien dopilnować całkowitego spełnienia wymogów, jakie nakładają na niego przepisy prawa.

Jeśli więc w trakcie kontroli wykryte zostaną jakiekolwiek naruszenia ze strony zarządzającego lub przewoźnika, obaj powinni liczyć się z wysokimi karami finansowymi. Mandaty, które mogą zostać przyznane w przypadku nieprzestrzegania warunków użyczenia CKZ wynoszą:

  • od 200 do 2 000 zł dla zarządzającego,
  • od 50 do 12 000 zł dla przewoźnika.

Warto wspomnieć przy tym, iż kary te dotyczą pojedynczej kontroli. Jeśli praktyki naruszania warunków będą kontynuowane, mandaty mogą być nakładane wielokrotnie.

 

Umowa użyczenia licencji transportowej a ograniczenia

Dawniej osoby posiadające Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika mogły użyczać go odpłatnie wielu firmom, bez żadnych ograniczeń. Na chwilę obecną jedna osoba z licencją transportową może użyczać jej na podstawie umowy wyłącznie 4 przedsiębiorstwom, których flota nie przekracza łącznie 50 pojazdów. Limit ten nie obowiązuje jednak w sytuacji, kiedy certyfikat użyczany jest jednej firmie.

Warto pamiętać również, umowa użyczenia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych może zostać zawarta tylko z mikroprzedsiębiorcą, czyli przedsiębiorcą, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót netto nie przekracza 2 mln euro.

Co zawiera umowa użyczenia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych?

Przedsiębiorca, który decyduje się na wynajęcie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika, musi podpisać z osobą, która go posiada zgodną z prawem umowę, określaną jako „Umowa użyczenia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych”.

Dokument tego typu to umowa cywilno-prawna zgodna z ustawą o transporcie drogowym. Jeśli jest ona podpisywana z osobą prawną, wymaga dołączenia kopii zaświadczenia o niekaralności w KRS. We wszystkich przypadkach niezbędny załącznik stanowi natomiast potwierdzona notarialnie kopia Certyfikatu Kompetencji Przewoźnika.

Co zawiera wzór umowy użyczenia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych?

Wzór umowy użyczenia CKZ zawiera takie same elementy, co inne umowy użyczenia. Dokument powinien określać przede wszystkim strony zawierające umowę poprzez podanie ich imienia, nazwiska, adresu, numeru dowodu osobistego oraz numeru NIP (w przypadku firm).

Niezbędnym elementem takiego pisma jest także określenie przedmiotu użyczenia – w tym przypadku Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Umowa użyczenia może być zawarta na czas określony lub nieokreślony, dlatego dokument powinien zawierać także ewentualny termin rozwiązania umowy.

 

Podsumowanie

  • Jeśli dana firma transportowa nie posiada osoby, która ma kompetencje wynikające z certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, GITD (Główny Inspektorat Transportu Drogowego) może nałożyć na przewoźnika niemałą karę.
  • Zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym zarządzający transportem, […], a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 złotych do 2000 złotych za każde naruszenie.
  • Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika koniecznie muszą posiadać licencję, jednak GITD w pewnych wyjątkowych sytuacjach może zezwolić firmie nieposiadającej licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika i nadać jej licencję transportową bądź zezwolić na wykonywanie krajowych transportów drogowych – są to jednak bardzo rzadkie sytuacje, aczkolwiek możliwe.

Warto przeczytać: Umowa o zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie WZÓR

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (73 votes, average: 4,34 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze