Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych WZÓR UMOWY

Jak napisać użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych? firma, która zajmuje się transportem powyżej 3,5 tony, powinna zatrudniać osobę posiadającą Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (CKZ). Taka osoba posiada bowiem odpowiednią wiedzę z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego, tematów prawa cywilnego, podatkowego, handlowego, działalności transportowej i bezpieczeństwa drogowego.

Wstęp

uzyczenie-certyfikatu-kompetencji-zawodowych-wzor-umowy-pdf-docPonieważ zdobycie takich kwalifikacji nie jest łatwe, popularne stało się użyczenie certyfikatu kwalifikacji zawodowych. Na jakich zasadach można skorzystać z takiej możliwości i jak sporządzić umowę? aby ułatwić Ci jej przygotowanie, stworzyliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy o użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych, który pobierzesz poniżej:

Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych wzór umowy

uzyczenie-certyfikatu-kompetencji-zawodowych-wzor-umowy-pdf-doc

Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych wzór umowy

Czym jest certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych otrzymuje osoba, która podeszła do egzaminu organizowanego przez Instytut Transportu Drogowego i zdała go z pozytywnym wynikiem.

Uprawnienia mogą dotyczyć przewozu rzeczy lub osób. Osoba, która posiada certyfikat, ma prawo do uzyskania Licencji Transportowej, na podstawie której wolno jej prowadzić działalność związaną z transportem.

Właściciel firmy transportowej nie musi posiadać Certyfikatu Kompetencji Zawodowej na własność. Wystarczy, że zatrudnia osobę, która takowy posiada. Mówimy wtedy o użyczeniu CKZ.

Jeśli posiadający certyfikat jest zatrudniony w firmie na podstawie umowy cywilnoprawnej, GITD nada jej licencję transportową lub zezwolenie na transport drogowy.

Warunki użyczenia Certyfikatu Kompetencji zawodowych

Warunki, na jakich odbywa się użyczenie CKZ określa art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Zgodnie z zapisami tego artykułu, osoba zarządzająca transportem powinna:

 • posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych,
 • zarządzać operacjami transportowymi przedsiębiorstwa w sposób rzeczywisty i ciągły poprzez takie działania jak konserwacja i utrzymywanie pojazdów, wykonywanie podstawowej księgowości, nadzorowanie dokumentów transportowych, przydzielanie ładunków kierowcom i pojazdom oraz nadzorowanie procedur związanych z bezpieczeństwem,
 • mieszkać na terenie Wspólnoty,
 • utrzymywać faktyczny związek z przedsiębiorstwem, którym zarządza – czyli być pracownikiem, udziałowcem lub zarządcą.

 

Jeśli w firmie transportowej nie ma osoby z Certyfikatem Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym, to w wyjątkowych okolicznościach GITD może zezwolić jej na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i nadać licencję transportową, bądź zezwolenie na wykonywanie krajowych transportów drogowych, jeśli:

 • przedsiębiorca wyznaczy osobę fizyczną spełniającą wyżej wymienione wymogi, czyli uprawnioną na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
 • zarządzający transportem będzie wykonywał określone zadania wyłącznie w interesie przedsiębiorcy,
 • obowiązki zarządzającego transportem będą wykonywane niezależnie od przedsiębiorców, na rzecz których dany przedsiębiorca wykonuje przewozy.

Udostępnienie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych jest ograniczone

Warto wiedzieć, że jedna osoba posiadająca Certyfikat Kompetencji Zawodowych nie może udostępnić go dowolnej ilości przedsiębiorstw. Umowa użyczenia Certyfikatu Kompetencji Zawodowej będzie ważna wyłącznie dla 4 firm, których flota nie przekracza łącznie 50 pojazdów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której posiadający CKZ użycza go tylko jednej firmie – wtedy limit dotyczący liczebności floty nie obowiązuje.

Ograniczenia w zakresie korzystania z opcji użyczenia CKZ dotyczą również przedsiębiorstw, które na tej podstawie chciałyby prowadzić swoją działalność.

Możliwość tę mają jedynie mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz osiągające roczny obrót netto nieprzekraczający 2 mln Euro.

Certyfikat kompetencji zawodowych umowa zlecenie

Zarządzanie transportem można powierzyć osobie posiadającej CKZ na podstawie umowy cywilnoprawnej. Należy pamiętać jednak, że taka umowa nie może nosić znamion umowy o pracę, dlatego bardzo ważne jest jej odpowiednie sformułowanie.

Dokument powinien obligować pracownika do osobistego świadczenia pracy, ale nie może ograniczać go poprzez obowiązek świadczenia pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a także poprzez świadczenie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

 

Co powinna zawierać umowa użyczenia licencji transportowej?

Umowa użyczenia licencji transportowej to umowa cywilnoprawna, która powinna zawierać takie same elementy, jak inne umowy użyczenia. Oznacza to, że należy uwzględnić w niej przede wszystkim:

 • imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer NIP/PESEL stron,
 • określenie przedmiotu umowy użyczenia, czyli Certyfikatu Kompetencji Zawodowych,
 • czas trwania umowy – oznaczony lub nieoznaczony.

W celu sporządzenia zgodnego z prawem kontraktu warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy użyczenia Certyfikatu Kompetencji Zawodowej. Do pisma dołącza się również notarialnie poświadczoną kopię tego dokumentu.

Kary za naruszenie warunków użyczania CKZ

Możliwość użyczenie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych to bardzo wygodne rozwiązanie dla małych firm, a także szansa na dodatkowy zarobek dla osoby, która zdobyła takie uprawnienie.

Należy pamiętać jednak, że zdecydowanie się na taką formę współpracy to także duża odpowiedzialność, zarówno po stronie przewoźnika, jak i zarządzającego, czyli użyczającego certyfikatu.

W interesie obu stron jest dopilnowanie spełniania wszystkich wymogów związanych z użyczeniem CKZ.

Jeśli w trakcie kontroli działalności przedsiębiorstwa wykryte zostaną naruszenia ze strony przewoźnika lub zarządzającego transportem, obaj muszą liczyć się z perspektywą bardzo wysokich kar finansowych (od 200 złotych do 2000 złotych za każde naruszenie).

Co więcej, mandaty te nie są nakładane jednorazowo. Jeżeli kolejna kontrola ponownie wskaże na naruszanie warunków, obie strony zostaną ukarane. Poza tym, w przypadku poważnych naruszeń organy mogą uruchomić procedurę utraty dobrej reputacji, skutkującej cofnięciem certyfikatu.

Istotne jest zatem przestrzeganie warunków użyczenia CKZ oraz dopilnowanie zawarcia odpowiednio brzmiącej umowy z użyczającym.

 

Podsumowanie

Użyczenie, wypożyczenie bądź wynajęcie certyfikatu kompetencji przewoźnika jest jak najbardziej możliwe, dzięki czemu nie jest konieczne zdawanie 4-godzinnego egzaminu:

wynajecie-wypozyczenie-uzyczenie-certyfikatu-kompetencji-zawodowych

Wystarczy posiadać jedynie kopię CKZ oraz móc okazać się umową osoby zarządzającej transportem. Ważne jednak, że zanim zdecydujesz się na wynajęcie certyfikatu kompetencji przewoźnika, musisz podpisać stosowną umowę z osobą, która takie certyfikat posiada.

Do umowy natomiast należy dołączyć:

 • kopię zaświadczenia o niekaralności z KRS od osoby użyczającej certyfikatu (jest to wymóg wyłącznie dla osób pranych),
 • notarialnie potwierdzoną kopię certyfikatu kompetencji przewoźnika.

Podstawa prawna:

Art. 710. – Umowa użyczenia – Kodeks cywilny.

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych WZÓR UMOWY”
 1. Witam, chętnie użyczę certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników drogowych Podejmę współpracę z firmami, które nie mają takiego certyfikatu. Proszę pisać na e-maila.

Comments are closed.