Wniosek o adaptacje strychu WZÓR pisma!

adaptacja-strychu-zgoda-sasiadow-wzor-pdf-docDołączenie strychu do mieszkania to rozwiązanie, które pozwala znacząco zwiększyć powierzchnię użytkową lokalu. Przed przystąpieniem do takiej inwestycji należy jednak upewnić się, czy strych faktycznie nadaje się do adaptacji, a także uzyskać odpowiednie zgody. Jeśli zmiana przeznaczenia strychu dotyczy budynku wielorodzinnego, niezbędne będzie podjęcie stosownej uchwały przez wspólnotę.

Adaptacja strychu zgoda sąsiadów

wniosek-o-adaptacje-strychu-wzor-pdf-docWniosek o adaptacje strychu jest niezbędnym elementem procesu ubiegania się o wydanie zgody na inwestycję. Zastosowanie znajduje w tym przypadku ustawa z dnia 24 czerwca 1995 roku o własności lokali.

Według jej zapisów w kwestiach podejmowania decyzji związanych z wykonywaniem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu stosuje się artykuł 199 kodeksu cywilnego, który mówi, że do rozporządzania rzeczą wspólną (lub do innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu) w budynku z wyodrębnionymi lub niewyodrębnionymi maksymalnie 7 lokalami potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Jeśli liczba lokali jest większa niż 7, to do podjęcia czynności adaptacji strychu potrzebna będzie uchwała właścicieli lokali, w której wyrażą oni zgodę na dokonanie inwestycji i udzielą pełnomocnictwa zarządowi. Poniżej zamieszczam gotowy do wypełnienia wzór zgody sąsiadów:

Adaptacja strychu zgoda sąsiadów wzór

adaptacja-strychu-zgoda-sasiadow-wzor-pdf-doc

Adaptacja strychu zgoda sąsiadów wzór

Zgoda sąsiadów na adaptację strychu

wazne-uwagiZgoda lokatorów na adaptację strychu jest niezbędna, aby podjąć jakiekolwiek działania w kierunku rozpoczęcia takiej inwestycji. Jeśli w budynku znajduje się nie więcej niż 7 lokali, inwestor musi zdobyć zgodę każdego z nich. W przypadku, kiedy liczba lokali jest większa, decyzja w tej sprawie musi zostać wyrażona w formie uchwały właścicieli tychże lokali.

Uchwała może zostać podjęta na zebraniu lub w drodze zbierania głosów przez zarząd. Głosy liczy się na podstawie wielkości udziałów lub w przeliczeniu, że na każdego właściciela przypada jeden głos. Uchwała zapada większością głosów, co oznacza, że w przypadku większych budynków inwestor musi zdobyć zgodę większości właścicieli, a nie każdego z nich.

Czym argumentować wniosek o adaptacje strychu?

wazne-uwagiAby przekonać wspólnotę mieszkaniową do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o adaptację strychu, warto powołać się na dodatkowe fundusze, jakie zdobędzie ona dzięki sprzedaży strychu. Środki te mogą zasilić fundusz remontowy, z którego finansowane są remonty całego budynku.

Ponadto, zajęcie kolejnego lokalu przez członka wspólnoty przełoży się na zmniejszenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Tego typu argumenty mogą wpłynąć na stanowisko członków wspólnoty mieszkaniowej, sprawiając, że zdecydują się zaakceptować podanie o adaptacje strychu.

Jak napisać zezwolenie na adaptację strychu?

wazne-uwagiPrzygotowany przez nas wzór wniosku o adaptacje strychu uwzględnia wszystkie informacje, jakie należy zawrzeć w piśmie, aby mogło ono zostać rozpatrzone pozytywnie.

W dokumencie należy określić między innymi:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • swoje dane osobowe wraz z adresem lokalu,
  • dane zarządu wspólnoty mieszkaniowej (adres),
  • dane dotyczące planowanej inwestycji, w tym jej numer kondygnacji i planowaną powierzchnię inwestycji,
  • prośbę o sporządzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na adaptację strychu oraz sprzedaż nowopowstałego mieszkania.

We wniosku inwestor może zaproponować również cenę za 1 m2 powierzchni nowego lokalu. Warto także wspomnieć, że wszelkie koszty inwestycji i koszty związane ze zmianą udziałów we wszystkich lokalach wnioskujący pokryje z własnej kieszeni. W załączniku do wniosku należy dołączyć również szkic planowanej adaptacji wraz z oznaczeniem granic inwestycji.

Wniosek o adaptacje strychu wzór

wniosek-o-adaptacje-strychu-wzor-pdf-doc

Wniosek o adaptacje strychu – wzór

Rozliczenie adaptacji strychu

wazne-uwagiW zapisach uchwały wyrażającej zgodę na adaptację strychu powinny znaleźć się informacje dotyczące rozliczenia finansowego pomiędzy inwestorem a członkami wspólnoty. Z reguły w takich przypadkach pod uwagę bierze się wycenę wartości nowopowstałego lokalu oraz wycenę nakładów poczynionych przez inwestora.

Różnica pomiędzy tymi wartościami stanowi cenę sprzedaży mieszkania na poddaszu. Warto wiedzieć, że do czasu wyodrębnienia i sprzedaży, nowo powstały lokal stanowi własność wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej.

Formalności związane z adaptacją strychu

wazne-uwagiInwestycja, jaką jest adaptacja strychu, wymaga spełnienia wielu formalności. Ze względu na fakt, że często wiąże się z przebudową, która skutkuje zmianą parametrów technicznych lub użytkowych budynku, można rozpocząć ją wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Po pozwolenie należy wystąpić do właściwego organu administracji budowlano-architektonicznej. Do wniosku o pozwolenie dołącza się między innymi projekt budowlany oraz pozwolenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową.

Wymogi techniczne związane z adaptacją strychu

wazne-uwagiAdaptacji strychu nie wolno dokonywać samowolnie. Również takie pomieszczenia objęte są bowiem wymogami technicznymi. Minimalna wysokość pomieszczeń na strycho powinna wynosić 2,2 m.

Jeśli stropy są pochyłe, wysokość ta będzie średnią liczoną pomiędzy najwyższą i najniższą ścianą pomieszczenia, przy czym najniższa wysokość nie może być mniejsza niż 1,9 m.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Wniosek o adaptacje strychu WZÓR pisma!”
  1. Wniosek o adaptację przedstawia się wspólnocie mieszkaniowej na zebraniu (osoba zainteresowana adaptacją strychu może być na zebraniu ale nie musi). Zaraz po określeniu warunków adaptacji i ewentualnego wykupu strychu, wniosek o adaptację poddasza zostaje poddany pod głosowanie. Następnie wspólnota mieszkaniowa poprzez głosowanie jawne może wyrazić zgodę na adaptacje strychu lub nie.

Comments are closed.