Wybór komornika [PRZEPISY] które MUSISZ znać + LISTA komorników

W Polsce obecnie działa około 1800 komorników, zatem powstaje pytanie, czy wierzyciel ma prawo wyboru komornika? Oczywiście, że tak, jako wierzyciel masz prawo wybrać komornika, którego chcesz. Niestety jednak prawa wierzyciela w tej kwestii są lekko ograniczone.

W pewnych przypadkach komornik, do którego wyślesz wniosek o wszczęcie egzekucji, będzie musiał odmówić Ci wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W takim razie, do jakiego komornika w tym roku wysłać wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, aby szybko odzyskać pieniądze?

W skrócie: wybór komornika może oznaczać większe koszty, które jako wierzyciel będziesz musieć pokryć, ponadto komornik w pewnych okolicznościach ma prawo odmówić Ci prowadzenia Twojej sprawy i na koniec: jeśli ma to być egzekucja z nieruchomości, to prowadzić ją musi komornik z rewiru, w którym nieruchomość jest położona.

wybor-komornika

Wyszukiwarka komorników

Na początek podam Ci stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, na której znajduje się wyszukiwarka komorników. Dzięki tej wyszukiwarce znajdziesz komorników działających w Twoim rewirze. Wyszukiwarka komorników wygląda tak:

lista-komornikow

W pierwszej kolejności przejdź na stronę wyszukiwarki: wyszukiwarka komorników. Poszukiwania komornika możesz zacząć od wybrania okręgu, w którym się znajdujesz lub jeśli już znasz dane komornika, którego chcesz wybrać, wystarczy wpisać jego imię, nazwisko lub miasto w odpowiednich rubrykach, aby otrzymać dokładne dane kontaktowe kancelarii komorniczej.

Informacje o komornikach, którzy działają w danym rejonie Polski, możesz również uzyskać, wchodząc na stronę internetową konkretnego sądu. Jednak wyszukiwarka komorników na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jest zawsze aktualna i dokładna i radzę właśnie z niej korzystać.

Kim jest komornik właściwy?

Wiedz, że właściwość rzeczową i miejscową komornika (czyli który komornika ma prowadzić daną sprawę) określają przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Egzekucja standardowa

W większości przypadków właściwym do prowadzenia egzekucji będzie komornik z rewiru, w którym mieszka dłużnik lub ma siedzibę. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać komornika z innego rewiru.

Wystarczy wtedy oprócz wniosku o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego, pensji, świadczeń czy ruchomości wysłać oświadczenie, że korzystasz z prawa wyboru komornika. Najprościej jest wtedy na wniosku o wszczęcie egzekucji dopisać zdanie: „jako wierzyciel korzystam z prawa wyboru komornika” – tyle.

Przykład:

Jeśli dłużnik mieszka w Koninie (właściwość sądu apelacyjnego Poznań), to jako wierzyciel możesz wybrać komornika z innego miasta, które także podlega pod sąd apelacyjny w Poznaniu. Czyli jeśli nie chcesz komornika z Konina, gdzie mieszka dłużnik, możesz wybrać komornika z Gniezna, bo jest np. skuteczniejszy i ma dobrą opinię.

Egzekucja z nieruchomości

Wyjątkiem od zasady dowolności przy wyborze komornika, jest egzekucja z nieruchomości. Tutaj o wyborze komornika decyduje bezpośrednio położenie tej nieruchomości.

Przykład:

Jeśli dłużnik mieszka w Poznaniu i posiada nieruchomość w Warszawie, to Ty jako wierzyciel chcąc tę nieruchomość dłużnikowi zająć i zlicytować musisz zwrócić się do komornika z Warszawy, który działa dokładnie w tym samym rewirze, w którym położona jest nieruchomość.

Wystarczy wtedy wysłać wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości do komornika, który sprawuje pieczę nad danym rewirem. Komornik, który taki wniosek otrzyma – musi go przyjąć i rozpocząć egzekucję z nieruchomości – nie ma innego wyjścia.

Wybór komornika – kiedy nie jest możliwy?

Wybór komornika spoza rewiru właściwego nie jest możliwy w kilku przypadkach, a więc gdy:

 • prowadzona jest egzekucja z nieruchomości (już o tym pisaliśmy),
 • następuje wydanie nieruchomości,
 • następuje wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
 • miejsce ma opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy.

W powyższych przypadkach działać może jedynie komornik z rewiru, w obszarze którym położona jest nieruchomość.

Wybór komornika a odmowa prowadzenia egzekucji

Jeśli wybór komornika spoza rewiru jest już przesądzony (bo masz prawo wyboru), to musisz wiedzieć, że w pewnych sytuacjach komornik ten może odmówić Ci przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Oto powody (wymówki), jakimi komornik może się kierować:

 • Ilość prowadzonych egzekucji – jeśli ich suma w danym roku kalendarzowym przekroczyła 500, to komornik może odmówić prowadzenia egzekucji.
 • Zaległości – jeśli komornik ma duże zaległości, przekraczające 6 miesięcy, także ma prawo odmówić prowadzenia egzekucji.
 • Słaba skuteczność komornika – jeśli do komornika wpłynęło więcej niż 2500 spraw, a skuteczność komornika nie przekroczyła 35% w ubiegłym roku, komornik może odmówić wszczęcia egzekucji.
 • Więcej niż 100 – komornik ma prawo odmówić wszczęcia egzekucji, jeśli w danym roku ten sam wierzyciel złożył u niego więcej niż 100 wniosków egzekucyjnych.

Oczywiście powyższe powody odmowy wszczęcia egzekucji odnoszą się jedynie do sytuacji, gdy wybieramy komornika z innego rewiru, a egzekucja nie dotyczy nieruchomości.

Natomiast komornik z rewiru dłużnika nie ma żadnego pola manewru i zawsze ma obowiązek przyjąć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Komornik spoza rewiru = większe koszty

Jeśli egzekucja będzie dotyczyć ruchomości, a więc zajmowania przez komornika przedmiotów należących do dłużnika, co często wiąże się z podróżowaniem, to wybór komornika spoza rewiru okaże się droższym rozwiązaniem.

Komornik z innego rewiru będzie musiał transportować przedmioty oraz podróżować do innej miejscowości, by te przedmioty zająć.

Natomiast w przypadku zajęcia przez komornika pensji, świadczeń, czy konta bankowe – koszty dodatkowe nie występują, bo komornik do zajęcia tych składników majątku dłużnika używa systemu teleinformatycznego i w ogóle nie musi podróżować.

Zapytasz, ale jak to? przecież to dłużnik pokrywa koszty egzekucji komorniczej! – to prawda, jednak komornik może zażądać od wierzyciela zaliczek na pokrycie wydatków ponoszonych w trakcie egzekucji komorniczej.

Natomiast w ogólnym rozrachunku, wszelkie wydatki, jakie poniósł komornik, obciążać będą dłużnika. Zawsze wybór komornika spoza rewiru wiązać się więc będzie dla wierzyciela z koniecznością wpłaty zaliczek na poczet prowadzonych czynności komorniczych.

O jakie dokładnie koszty komornicze chodzi? są to:

 • koszty transportu przedmiotów,
 • koszty przejazdów i ewentualnego noclegu w hotelu,
 • koszty diet dla komornika i pracowników kancelarii, którzy uczestniczą w czynnościach terenowych.

Podsumowanie

Wybór komornika spoza rewiru oznacza dla wierzyciela wzrost kosztów egzekucyjnych, które spowodowane będą przejazdami komornika i jego pracowników, kosztami noclegów, koniecznością wypłacania diet komornikowi i jego pracownikom oraz ewentualnymi kosztami specjalistycznego transportu zajętych przedmiotów (ruchomości).

Poniżej zamieszczę kilka wzorów pism, które mogą ci się przydać:

Wniosek o zmianę komornika – wzór

Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej - wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Wniosek-o-wszczęcie-egzekucji-z-nieruchomości-wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

wniosek-o-dokonanie-opisu-i-oszacowania-nieruchomosci

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika

Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika

Wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji

Wniosek-wierzyciela-o-umorzenie-egzekucji

Wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze