Witam. Dostaję z uczelni stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, które w 1/3 wystarcza na opłacenie czesnego. Pozostałe 2/3 kwoty zostało mi wypłacone na zajęte przez komornika konto bankowe – kwota ta została całkowicie zajęta przez komornika.

Czy jest to zgodne z prawem?

Wszakże w Artykule 831 KPC §1. punkt 2) napisano: nie podlegają egzekucji sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), a ja nie jestem obciążony alimentami, a i dług jest z innego powodu.

Wolną kwotę stypendium miałem przeznaczyć na dojazdy na uczelnię oraz zakup skryptów i innych pomocy naukowych.

Czy komornik może zająć stypendium z uczelni?

„Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 831 § 1 pkt 2 nie podlegają egzekucji sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego”

Tak, stypendia nie podlegają zajęciu komorniczemu, ale czytając dalej:

Przepis ten nie wprowadza ograniczenia egzekucji komorniczej wobec środków przyznanych na rachunek beneficjenta w ramach dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( PFRON).

Wedle art. 45 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 dotyczącego rehabilitacji zawodowej i społecznej, PFRON ma osobowość prawną i nie można stypendium pochodzącego z tego podmiotu, rozpatrywać jako środki pochodzące ze Skarbu Państwa.

Dlatego, niestety komornik może zająć stypendium pochodzące z PFRON. Pierwszy raz mam styczność z tym tematem więc mogę się mylić, ale na dzień dzisiejszy, sprawa dla mnie wygląda jednoznacznie.

Przepis ten nie wprowadza ograniczenia egzekucji komorniczej wobec środków przyznanych na rachunek beneficjenta przez PFRON.

Osobiście uważam, że jest to drwina z osób niepełnosprawnych, które chcą podnosić swoje kwalifikacje, i zajmowanie przez komornika stypendium z PFRON-u jest nieetyczne!

Jak widać komornik, który zajmuje się egzekwowaniem Twoich należności, miał w głębokim poważaniu, czy pieniądze które otrzymujesz z PFRON-u, są Ci naprawdę potrzebne, czy nie… toż to absurd!

Podsumowując:

Czy komornik może zająć dofinansowanie z PFRON? tak może i raczej nie ma się co łudzić, że zostanie okazane Tobie jakiekolwiek zrozumienie i wsparcie w tej materii. Dla komornika kasa ma się się zgadzać i tyle – przykre!

Koniecznie przeczytaj:

Udostępnień 0