Zajęcie przez komornika środków z ZFRON na dofinansowanie leków

Witam, chodzi o zajęcie przez komornika środków z ZFRON na dofinansowanie leków. Pracuje w zakładzie pracy chronionej. Dwa razy do roku staram się i zazwyczaj dostaje kwotę w wysokości 500 zł na zakup leków. Właśnie dostałam pismo od komornika, iż ten zajmuje mi wynagrodzenie za pracę, a jednocześnie także dochody ze wszystkich innych tytułów.

Ponadto komornik zwrócił się do mojej firmy o udostępnienie mu moich dochodów za okres ostatnich trzech miesięcy, a także innych dochodów, które pobierałem z mojej firmy.

Proszę mi odpowiedzieć- czy komornik może wystąpić o zajęcie tych 500 zł, które dostaje z ZFRON (Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) dwa razy do roku


Witaj serdecznie, na samym wstępie pragnę Cię uspokoić, pisząc, iż nic nadzwyczajnego, czyli wykraczającego poza normalnie przyjęte normy nie zadziało się w Twojej sprawie.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

pfron-a-komornik

Przy egzekucji bowiem jedną z pierwszych czynności komornika będzie zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika. Ale skoro w wielu przypadkach oprócz płacy zasadniczej dłużnik otrzymuje dodatkowe składniki wynagrodzenia – komornik przesyła do pracodawcy dłużnika zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę wraz z wszystkimi przysługującymi mu świadczeniami.

Informacja o zajęciu wynagrodzenia za pracę trafia również do dłużnika.

Powyższe wynika z zapisu art. 881 kpc.

W myśl zasadzie przewidzianej w § 2 niniejszego przepisu, komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.

Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

Egzekucja z pensji dłużnika, a kwoty wolne spod zajęcia

Jednakże, jak wiadomo, komornik nie ma prawa zająć całego wynagrodzenia dłużnika.

Egzekucja z pensji dłużnika ograniczona jest o kwotę wolną od zajęcia oraz inne należne dłużnikowi świadczenia wypłacane przez pracodawcę, lecz z mocy prawa zwolnione spod zajęcia komorniczego.

Obowiązek wyliczenia kwoty, która zostanie wypłacona pracownikowi – dłużnikowi, a która zostanie potrącona, należy do pracodawcy, o czym bliżej w dalszej części przepisu art. 881 (§3).

Dokonując wyliczenia należnych dłużnikowi kwot, pracodawca zobowiązany jest stosować min. przepisy kpc. o ograniczeniu egzekucji – art. 829 i następne w związku z przepisami kodeksu pracy – art. 87 i dalej.

Przy egzekucji długów innych niż alimentacyjne ochronie podlega wynagrodzenie za pracę dłużnika w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, która na dany rok wynosi 1 614 zł na rękę.

Wiemy już, że tej kwoty komornik z twojego wynagrodzenia zająć nie może.

Dodatek na zakup leków z ZFRON, a komornik

Jednak Twoje zasadnicze pytanie dotyczy tego, czy komornik ma prawo zająć pieniądze z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Fundusz ZFRON, o którym piszesz, gromadzony jest w zakładach pracy chronionej, na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji.

Środki, którymi zarządza twój pracodawca, pochodzą ze zwolnień z podatków i innych opłat, a ich przeznaczenie to finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.

Przeglądając katalog wyłączeń spod egzekucji, zawartych w art. 831 kpc. nie znalazłam w nich świadczeń wypłacanych pracownikom niepełnosprawnym w ramach pomocy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Oczywiście pieniądze, o których piszesz, są wypłacane na zakup leków, czyli powiedzmy cel szczególny, jednak zastosowanie przepisu 831 §1 pkt. 2 kpc., w brzmieniu:

Sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego –  i każdy inny mówiący o świadczeniach socjalnych byłoby zbyt naciąganym.

Obawiam się więc, że niestety pieniądze, na które liczysz z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, mogą być egzekwowane przez komornika sądowego i zostaną zajęte w toku egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Ugoda z komornikiem, a ochrona wynagrodzenia za pracę

Pamiętaj jednak, że każda większa wpłata przybliża Cię do zakończenia spłacania długów, bez których zaczniesz żyć spokojniej, odzyskując prawo do całej pensji, wraz ze wszystkimi dodatkami i świadczeniami.

Na koniec jednak chcę dodać, że masz prawo zwrócić się do komornika z prośbą zawarcia ugody. Możesz śmiało wnosić do komornika, by ten cofnął zajęcie z wynagrodzenia za pracę, proponując dokonywanie stałych comiesięcznych wpłat, w podobnej wysokości, jak by to miało miejsce podczas kontynuowania zajęcia wynagrodzenia.

Jeśli komornik przychyli się do twojego wniosku i cofnie zajęcie, masz szansę uniknąć egzekucji z dodatkowego świadczenia na pokrycie zakupu leków z tzw. ZFRON.

Z prośbą o wycofanie egzekucji możesz wystąpić także do wierzyciela. Spróbuj więc podjąć negocjacje z wierzycielem, a być może stanowisko wierzyciela lub komornika miło Cię zaskoczy. Najgorszą rzeczą uważam, byłoby pozostawienie sprawy egzekucyjnej samej sobie.

Dlatego pomimo tego, że nie odpisałam na Twoje pytanie tak, jakbyś pewnie sobie tego życzyła, to chcę Cię zapewnić, że wierzę, iż niedługo wyjdziesz z długów. Pamiętaj jednak, że nic nie zmieni się na lepsze bez Twojego udziału. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego.

Wzory pism, które mogą Ci się przydać:

Umowa ugody dłużnik-wierzyciel wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Pismo do komornika o rozłożenie długu na raty

Pismo-do-komornika-o-rozłożenie-długu-na-raty-wzor-pdf-doc

Pismo do komornika o rozłożenie na raty wzór

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze