Czy komornik może zająć ulgę na dzieci w 2022? [PORADNIK]

Witam, czy komornik może zająć zwrot z urzędu skarbowego, jeżeli skorzystałam z ulgi na dzieci (bez niej nie miałabym zwrotu) i jeżeli skierował pismo do innego urzędu skarbowego, nie tego, w którym się rozliczam?


Czy ulga prorodzinna podlega egzekucji komorniczej?

Czy-komornik-może-zająć-ulgę-na-dzieci

Może, zanim odpowiem Ci na pytanie, wyjaśnię szybko: jak przebiega zajęcie zwrotu lub nadpłaty podatku przez komornika.

Organ egzekucyjny (komornik) na podstawie art.  896 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, wysyła teraz elektroniczne powiadomienie o zajęciu zwrotu podatku do Urzędu Skarbowego, a nie jak się domyślasz wezwania listowne (nowa era cyfryzacji:).

Art. 896. § 1. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik:

1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;

2) wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego.

Od dnia doręczenia przez komornika wezwania do Urzędu Skarbowego o zajęciu zwrotu podatku, Urząd Skarbowy ma tydzień na złożenie oświadczenia komornikowi, czy dłużnikowi wskazanemu w zawiadomieniu, przysługuje zwrot podatku czy też nie.

Zajęcie zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego, to  najczęściej stosowany w praktyce, sposób na wyegzekwowanie należności od dłużnika. Urząd Skarbowy musi niestety poddać się poleceniom organu egzekucyjnego i migiem przesyłać zwrot podatku na konto komornika.

… i teraz najbardziej drażniąca kwesta:

Zajęcie przez komornika zwrotu podatku na dziecko

Jeszcze kilka lat temu, komornik rzeczywiście nie miał prawa zająć ulgi na dziecko z Urzędu Skarbowego, co także potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 27 marca 2014 roku, w sprawie z sygnaturą akt II FSK 979/12.

Niestety od tamtej pory, zmieniły się przepisy dotyczące Ordynacji podatkowej i teraz, zgodnie z art. 902 §1 Kodeksu postępowania cywilnego, nadpłata podatku może być zajęta przez komornika.

art. 902 §1 Kodeksu postępowania cywilnego

§1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

Jeśli chodzi natomiast o zajęcie przez komornika ulgi na dziecko, to nie ma to niestety znaczenia jak powstała nadpłata czy zwrot podatku w Urzędzie Skarbowym, bowiem ulga na dziecko nie przysługuje dziecku, a jego prawnym opiekunom, czyli rodzicom.

Komornik zatem ma prawo zająć ulgę na dziecko.

Wniosek do US o zwrot nadpłaty podatku

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Wniosek-o-zajęcie-wierzytelności-dłużnika-w-Urzędzie-Skarbowym

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Artykuły wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

2 komentarzy w “Czy komornik może zająć ulgę na dzieci w 2022? [PORADNIK]”
  1. Witam serdecznie, chciałam zapytać czy komornik może zająć zwrot podatku na dzieci i czy nie ma obowiązku informowania dłużnika o takim zajęciu? oraz czy mogę wystąpić o pisemne mnie poinformowanie, ile komornik zajął i ile zostało długu do spłacenia?

    1. Janina Gołębiecka

      Komornik może zająć zwrot podatku na dzieci i ma obowiązek pisemnie poinformować Cię o tym zajęciu wierzytelności. Powiadomienie od komornika możesz dostać z opóźnieniem, ponieważ panuje właśnie okres, w którym komornicy w całej Polsce, bardzo intensywnie zajmują zwroty z US. Jeśli chodzi o wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego <-- to pod tym linkiem znajdziesz gotowy wzór pisma. Pismo znajduje się w dziale Pisma Komornicze.

Comments are closed.