Bank sprzedał dług, który regularnie spłacam – dlaczego?

Forum prawneKategoria: DługiBank sprzedał dług, który regularnie spłacam – dlaczego?
Avataredyta120917 zapytał 4 miesiące temu

Bank PKO BP sprzedał w 2019 mój dług Prokurze (firma windykacyjna PROKURA sp. z o.o.), a od 2018 roku mam ugodę z PKO BP i co miesiąc spłacam raty.

Pytanie: na jakiej podstawie został sprzedany spłacany dług? dzwoniłam do PKO BP i mieli to wyjaśnić, lecz nie ma odpowiedzi, choć niby z wycofania z Prokury miały przyjść papiery z informacją o wycofaniu długu, zastanawiam się, czy nie napisać skargi do PKO BP.

3 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witam,

z treści Twojego zapytania wynikają dwie odrębne wersje – pierwsza, że dług jest regulowany w ratach na podstawie zawartej w 2018 roku z PKO BP ugody, a druga, że wierzytelność została spłacona.

Niemniej jednak postaram się odnieść do obu kwestii.

Jeżeli należność nie jest jeszcze spłacona, to co do zasady pierwotny wierzyciel może swobodnie i według własnego uznania, bez zgody dłużnika dokonać jej sprzedaży.

Niemniej jednak dłużnik może domagać się od pierwotnego wierzyciela anulowania umowy cesji wierzytelności w oparciu o zawartą uprzednio ugodę, fakt wywiązywania się z jej postanowień, zasady współżycia społecznego oraz niezachowanie dobrej woli ze strony banku.

Niestety zarzuty dłużnika, nie muszą być przez wierzyciela uwzględnione. W konsekwencji dłużnik zobowiązany jest uregulować dług firmie, która wierzytelność przejęła.

Jeśli doszło do zbycia nieistniejącego już zobowiązania, to rzeczywiście skarga do PKO BP jest zasadna.

Ale i w tym przypadku sama skarga niewiele przyniesie. Tak naprawdę kwestię dochodzenia spłaty uregulowanej należności i tak trzeba będzie regulować z nabywcą wierzytelności. W takim przypadku zasadnym będzie pismo o zaniechanie dalszej windykacji z uwagi na brak istnienia zobowiązania.

Skarga na firmę windykacyjną i wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Skarga-na-firme-windykacyjna-wniosek-o-zawieszenie-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf
Skarga na firmę windykacyjną – wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Do pisma o zatrzymanie windykacji warto dołączyć kserokopie zawartej z pierwotnym wierzycielem umowy oraz dowody potwierdzające wywiązanie się z jej postanowień – dowody wpłaty.

Dodatkowo można podjąć kontakt z bankiem i wymusić na nim zajęcie stanowiska w sprawie i ułatwienie zakończenia procesu windykacji rozpoczętego przez PROKURĘ.

Warto przeczytać:

AvatarEdyta odpowiedział 4 miesiące temu

Dziękuje to z tego wynika że dwa razy muszę splacać ten sam dług w banku jestem juz na końcówce spłacania a prokura żąda calej kwoty jaka mialam w banku coś tu nie prawnie jest bo jak można splacany dług sprzedać cały czas rozmawialam z pko o tej sprzedaży powiedzieli żeby tym się nie przejmować bank poprostu oszukuje mnie wniosę skarge na dzialalnośc banku

AvatarOlek odpowiedział 4 miesiące temu

Olałbym Prokurę i skupił się na kontakcie z bankiem, składając reklamację na sprzedaż wierzytelności, która jest w trakcie spłaty. Jak już wyjaśnisz sprawę z bankiem, będziesz mieć papiery, które przedłożysz Prokurze, żeby się odczepili. Sprawa wygląda na prostą, ktoś gdzieś zawiódł, któryś z pracowników banku i sprzedano dług firmie windykacyjnej bezzasadnie.

Twoja odpowiedź