Czy komornik ma wgląd do Krus-u?

Kategoria: KomornikCzy komornik ma wgląd do Krus-u?
Renata zapytał 2 lata temu

Pracuje w Niemczech na umowie niemieckiej, a w Polsce mam ubezpieczenie obowiązkowe Krus (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Muszę wysłać niemiecką umowę o pracę do Krusu, aby wykluczono mnie z ubezpieczenia.

Niestety posiadam duże zaległości za składki ubezpieczeniowe i jeśli podam wszystkie dane i miejsce pracy, to czy komornik z Krusu może zająć moją wypłatę Niemiecką?

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj serdecznie,

egzekucję zaległych składek KRUS prowadzi się na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z powyższym zajęciu na poczet nieuregulowanych składek podlegają środki zgromadzone na kontach bankowych na terenie Polski, wynagrodzenie za pracę, renta, emerytura, ruchomości i nieruchomości oraz przysługujące dłużnikowi wierzytelności.

Jak widzisz, co do zasadny za długi w KRUS może zostać zajęte wynagrodzenie za pracę dłużnika, ale nie to, które ten otrzymuje od zagranicznego pracodawcy lub na zagraniczny rachunek bankowy.

Nie widzę więc przeszkód w dostarczeniu do KRUS umowy o pracę, tym bardziej że do załatwienia masz kilka spraw właśnie w tym urzędzie.

Chcę Cię uspokoić, pisząc, że pomogłam co najmniej kilku osobom w rozwiązaniu kwestii zaległych składek rolniczych. Wiem więc, że z KRUSem można się dogadać. Doradzam kontakt z  KRUS, złożenie wniosku o umorzenie zaległości, a jeśli ten nie przejdzie wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty.

Uprawnienie do złożenia wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty wynika wprost z przepisów, a dokładnie art. 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Natomiast art. 41b ust 1 wskazuje, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem tych, których okres przedawnienia uległ zawieszeniu na skutek podjętych przez dłużnika lub organ kroków.

Mam nadzieje, że w Twoim przypadku KRUS zastosuje przedawnienie, żądając jedynie składek za okres ostatnich 5 lat. Jeśli tak będzie, to do zapłaty nie zostanie jakaś kolosalna suma. Pracują w Niemczech, na pewno dasz sobie radę uregulować zaległość w ratach.

Nie trać więc czasu, lecz zacznij regulować sprawy z KRUS. Prześlij kserokopię umowy o pracę, a wraz z nią wniosek o umorzenie zaległych składek KRUS, ewentualnie wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty.

Wniosek o umorzenie składek KRUS

Oba wnioski mogą zostać złożone w jednym piśmie – żądanie alternatywne, lub tak jak napisałam wyżej – najpierw możesz wnosić o umorzenie zaległości, a dopiero kiedy KRUS nie przychyli się do wniosku, składać kolejny o rozłożenie długu na raty.

Myślę, że sprawa zakończy się dla Ciebie korzystnie.

Powodzenia!

Warto przeczytać:

Renata odpowiedział 2 lata temu

Dziękuję bardzo za pomoc. Dowiedziałam się czegoś nowego, o czym nie miałam pojęcia. Oczywiście, że chcę uregulować należności, tylko bałam się, że wezmą sobie sami. Oczywiście podejmę próbę dogadania się, dziękuję jeszcze raz.

Twoja odpowiedź