Czy komornik może zająć sprzęt w firmie?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć sprzęt w firmie?
pshemoon zapytał 4 lata temu

Czy komornik może zająć sprzęt w firmie? Komornik zajął drukarki, kserokopiarki i komputery do pracy. 24 grudnia asesor komorniczy przyszedł do mojej firmy i zajął kilka urządzeń w mojej firmie. Protokół został podpisany.

Czy mogę jeszcze zaskarżyć czynności, które jak mi się wydaje, są bezprawne? Te urządzenia są podstawą mojej pracy i zarobku. Dodatkowo zajęte komputery mają na swoich dyskach moją własność intelektualną, czyli projekty oraz grafiki. Proszę o odpowiedź.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

jak wynika z regulacji art. 829 pkt 4 kpc., nie podlegają egzekucji narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych.

A odnośnie zawartości dysków, to warto zapoznać się z zapisem art. 831 pkt 3, w którym wskazano, że wyłączone spod egzekucji są prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu;

Powyżej cytowany artykuł nie jest precyzyjny i w żaden sposób nie naprowadza, jaki to majątek dłużnika-przedsiębiorcy nie podlega zajęciu. W Twoim przypadku nie wiemy, czy wyłączeniu będzie podlegać jedna drukarka, czy więcej. Bowiem wyłączenie nie następuje z mocy prawa, lecz może nastąpić na skutek postanowienia sądu, po rozpoznaniu złożonego przez dłużnika wniosku.

Jeśli chcesz więc utrzymać zajęty sprzęt, zasadnym będzie wniosek, o którym mówi art. 1061 kpc., w brzmieniu:

“Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w razie gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną”.

W tym momencie zasadnym będzie przygotowanie wniosku do sądu w przedmiocie zwolnienia spod egzekucji ruchomości, czyli zajętych urządzeń biurowych. We wniosku należy wymienić zajęty sprzęt oraz wskazać potrzebę jego użytkowania w ramach prowadzonej działalności.

Wzór takiego wniosku, który należy jedynie wydrukować i wypełnić pobierzesz poniżej:

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Jak wskazuje dalej art. 1061 kpc., sąd o wyłączeniu orzeka po wysłuchaniu stron, biorąc pod uwagę obok interesów wierzyciela i dłużnika również społeczno-gospodarcze znaczenie działalności gospodarczej dłużnika.
Do sprawy warto się więc rzetelnie przygotować.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: