Czy mogę wypowiedzieć deweloperską umowę rezerwacyjną?

Forum prawneKategoria: RóżneCzy mogę wypowiedzieć deweloperską umowę rezerwacyjną?
Bartosz zapytał 10 miesięcy temu

Dzień Dobry,

Czy mogę wypowiedzieć deweloperską umowę rezerwacyjną? Dnia 06.12.2021 podpisałem rezerwacyjną umowę z deweloperem. Wpłaciłem 10 000 zaliczki. Do dnia 15.01.2022 miałem zawrzeć z deweloperem umowę deweloperską u notariusza. Do dnia 31.01.2022 miałem zacząć wpłacać transze zgodnie z harmonogramem.

Deweloper nie wywiązał się z żadnych ustaleń. 31.01 zadzwoniłem do dewelopera z pytaniem co z warunkami umowy? Dostałem odpowiedź, że nadal czekają w banku na założenie kont powierniczych. Czy w takiej sytuacji mogę napisać wypowiedzenie umowy rezerwacyjnej według wzoru z Państwa strony jeśli minął termin umowy? Czy mam szansę odzyskać zaliczkę?

Dziękuje i pozdrawiam
Bartosz

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Dzień dobry Bartoszu,

na wstępie muszę wyjaśnić, że obowiązujące obecnie przepisy ustawy deweloperskiej nie regulują umowy rezerwacyjnej.

Strony mogą więc dowolnie na mocy umowy rezerwacyjnej regulować swoje prawa i obowiązki.

Z uwagi na powyższe, aby móc mówić o możliwości wypowiedzenia umowy rezerwacyjnej i odzyskania wpłaconej zaliczki, należy sięgnąć do treści zawartej umowy.

W umowie należy szukać zapisów mówiących o możliwości wypowiedzenia umowy z winy dewelopera lub za porozumieniem stron. W tym drugim przypadku należy potwierdzić, że nastąpi zwrot całej wpłaconej zaliczki.

Dodam, że często deweloperzy korzystają z tzw. wzorców umów. Dlatego w umowie, którą podpisałeś, również powinny znaleźć się zapisy dotyczące samego lokalu, ceny, wysokości zaliczki, terminu zawarcia umowy deweloperskiej oraz terminu obowiązywania umowy rezerwacyjnej (datę wygaśnięcia umowy), a także inne warunki/sytuacje po zaistnieniu których strony mogą od umowy odstąpić lub nie przystąpić do podpisania umowy deweloperskiej.

W umowie rezerwacyjnej powinien znaleźć się również zapis o możliwości odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. W takim jednak przypadku należy ustalić wcześniej, czy umowa nie przewiduje kary umownej.

Podsumowując:

Przed złożeniem wypowiedzenia radzę dokładnie przeanalizować postanowienia umowy rezerwacyjnej przede wszystkim pod kątem zaistnienia przesłanek do odstąpienia od umowy z winy dewelopera – na skutek niewywiązania się przez niego z postanowień umowy rezerwacyjnej.

W treści umowy rezerwacyjnej proszę również szukać zapisów dotyczących zwrotu wpłaconej zaliczki. I dopiero po potwierdzeniu, że warunki do odstąpienia od umowy zostały spełnione – deweloper pozostaje w zwłoce, można złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy rezerwacyjnej, korzystając z naszego wzoru, który zamieszczam poniżej:

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem wzór

odstapienie-od-umowy-rezerwacyjnej-z-deweloperem-wzor-pdf-doc

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem wzór

Koniecznie przeczytaj: Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem wzór

Inne podobne tematy: