Czy mogę wypowiedzieć deweloperską umowę rezerwacyjną?

Forum prawneKategoria: RóżneCzy mogę wypowiedzieć deweloperską umowę rezerwacyjną?
Bartosz zapytał 2 lata temu

Dzień Dobry,

Czy mogę wypowiedzieć deweloperską umowę rezerwacyjną? Dnia 06.12.2021 podpisałem rezerwacyjną umowę z deweloperem. Wpłaciłem 10 000 zaliczki. Do dnia 15.01.2022 miałem zawrzeć z deweloperem umowę deweloperską u notariusza. Do dnia 31.01.2022 miałem zacząć wpłacać transze zgodnie z harmonogramem.

Deweloper nie wywiązał się z żadnych ustaleń. 31.01 zadzwoniłem do dewelopera z pytaniem co z warunkami umowy? Dostałem odpowiedź, że nadal czekają w banku na założenie kont powierniczych. Czy w takiej sytuacji mogę napisać wypowiedzenie umowy rezerwacyjnej według wzoru z Państwa strony jeśli minął termin umowy? Czy mam szansę odzyskać zaliczkę?

Dziękuje i pozdrawiam
Bartosz

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry Bartoszu,

na wstępie muszę wyjaśnić, że obowiązujące obecnie przepisy ustawy deweloperskiej nie regulują umowy rezerwacyjnej.

Strony mogą więc dowolnie na mocy umowy rezerwacyjnej regulować swoje prawa i obowiązki.

Z uwagi na powyższe, aby móc mówić o możliwości wypowiedzenia umowy rezerwacyjnej i odzyskania wpłaconej zaliczki, należy sięgnąć do treści zawartej umowy.

W umowie należy szukać zapisów mówiących o możliwości wypowiedzenia umowy z winy dewelopera lub za porozumieniem stron. W tym drugim przypadku należy potwierdzić, że nastąpi zwrot całej wpłaconej zaliczki.

Dodam, że często deweloperzy korzystają z tzw. wzorców umów. Dlatego w umowie, którą podpisałeś, również powinny znaleźć się zapisy dotyczące samego lokalu, ceny, wysokości zaliczki, terminu zawarcia umowy deweloperskiej oraz terminu obowiązywania umowy rezerwacyjnej (datę wygaśnięcia umowy), a także inne warunki/sytuacje po zaistnieniu których strony mogą od umowy odstąpić lub nie przystąpić do podpisania umowy deweloperskiej.

W umowie rezerwacyjnej powinien znaleźć się również zapis o możliwości odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. W takim jednak przypadku należy ustalić wcześniej, czy umowa nie przewiduje kary umownej.

Podsumowując:

Przed złożeniem wypowiedzenia radzę dokładnie przeanalizować postanowienia umowy rezerwacyjnej przede wszystkim pod kątem zaistnienia przesłanek do odstąpienia od umowy z winy dewelopera – na skutek niewywiązania się przez niego z postanowień umowy rezerwacyjnej.

W treści umowy rezerwacyjnej proszę również szukać zapisów dotyczących zwrotu wpłaconej zaliczki. I dopiero po potwierdzeniu, że warunki do odstąpienia od umowy zostały spełnione – deweloper pozostaje w zwłoce, można złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy rezerwacyjnej, korzystając z naszego wzoru, który zamieszczam poniżej:

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem wzór

odstapienie-od-umowy-rezerwacyjnej-z-deweloperem-wzor-pdf-doc

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem wzór

Koniecznie przeczytaj: Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem wzór

Inne podobne tematy: