Czy mogę żądać zwrotu prowizji za wcześniej spłaconą pożyczkę?

Forum prawneKategoria: DługiCzy mogę żądać zwrotu prowizji za wcześniej spłaconą pożyczkę?
AvatarMałgorzata zapytał 2 miesiące temu

Czy mogę żądać zwrotu prowizji za wcześniej spłaconą pożyczkę? W dniu 12-10-2018 roku wzięłam pożyczkę ratalną w Firmie Kredyt OK, a konkretnie w Capital Serwis z siedzibą w Ostrołęce.

Kwota pożyczki 2718,82 zł. Całkowita kwota do zapłaty – 5618,82 zł i teraz pomijając już porażającą decyzję o wzięciu takiej pożyczki, bo jeszcze do tego pośrednik doliczył mi ubezpieczenie w wysokości 700 złotych, które to ubezpieczenie potrącił z całkowitej kwoty do wypłaty.

W dniu wczorajszym miałam możliwość spłacenia reszty zobowiązania w całości i wyliczyłam sobie, że spłacając pożyczką w całości w dniu wczorajszym, miałabym trochę zysku, bo powinnam odzyskać część prowizji ze spłaconego zobowiązania przed terminem wymagalności.

Zadzwoniłam więc do Pożyczkodawcy, bo ja wyliczyłam sobie, że z całkowitej kwoty samej prowizji powinnam odzyskać: Całkowita kwota prowizji pobrana z góry, czyli 2392,5 dzielone przez 23 miesiące to powinno być 104,- razy 6 miesięcy, a Firma pożyczkowa mi mówi, że zwrot wynosi wg. harmonogramu 72,5 razy 6 miesięcy. Kto ma rację?

Czy po wcześniejszej spłacie pożyczki mam prawo żądać zwrotu prowizji operacyjnej proporcjonalnie do wysokości całości potrąconej prowizji podzielonej przez ilość miesięcy do spłaty, czy mam się zadowolić tym ile prowizja wynosiła przez ostatnie 6 miesięcy, czy też powinna być wyliczona proporcjonalnie do wysokości, czyli czy prowizja w całości powinna być podzielona przez przewidywaną ilość rat i pomnożona przez ilość rat pozostałych do spłaty i zwrócona kredytobiorcy?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam,

niestety nie znam treści umowy, którą zawarłaś z firmą pożyczkową, dlatego tylko ogólnie mogę odnieść się do Twojej sprawy. Nie jestem jednak w stanie rzetelnie odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania. Ale mogę napisać, że z pewnością przysługuje Ci prawo rozliczenia prowizji.

Powyższe wynika m.in. z przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.

Zgodnie z art. 49 w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Proporcjonalna obniżka lub zwrot kosztów obejmuje wszelkie koszty kredytu. Zatem nie tylko prowizję, ale również ubezpieczenie i wszelkie opłaty poniesione przez pożyczkobiorcę.

Niemniej jednak bank lub firma pożyczkowa może zastrzec w umowie prawo do prowizji za wcześniejszą spłatę.

Oceniając ogólnie założenia ustawodawcy, obowiązek proporcjonalnego rozliczenia kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie – uznać można, że Twoje wyliczenia są słuszne.

Jednak jeśli zapisy umowy oraz jej załączniki, w tym harmonogram regulują kwestię tę inaczej, to być może firma pożyczkowa ma rację.

Musisz zwrócić uwagę na zapisy umowy. Na spokojnie zapoznaj się z treścią umowy, a w szczególności zapisami traktującymi o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części.

Następnie jeśli zdecydujesz się na zamknięcie kredytu, złóż wniosek o rozliczenie kosztów. Natomiast w przypadku, gdy nie będziesz zgadzać się ze stanowiskiem pożyczkodawcy złóż reklamację.

Pamiętaj również, że masz prawo wystąpić do Rzecznika Finansowego o zajęcie stanowiska w sprawie.

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź