Czy odszkodowanie sądowe jest opodatkowane?

Forum prawneKategoria: DługiCzy odszkodowanie sądowe jest opodatkowane?
Kacperos44 zapytał 4 lata temu

Witam serdecznie! Czy odszkodowanie sądowe jest opodatkowane? dokładnie chodzi o podatek od odszkodowania powypadkowego, które sąd mi zasądził od sprawcy wypadku.

Mam w związku z tym kilka pytań: czy odszkodowanie jest przychodem? czy z odszkodowania trzeba się rozliczyć? jeśli tak, to będąc osobą fizyczną, jaki muszę zapłacić ten podatek od odszkodowania zasądzonego przez sąd?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ustęp 1 pkt 3 wskazują, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043).

Natomiast dalsze punkty przepisu, stanowią katalog wyłączeń odszkodowań nieopodatkowanych, m.in. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, czy odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Lista wykluczeń jest bardzo szeroka, a Ty niestety podajesz zbyt mało danych, bym mogła odpowiedzieć, czy dane odszkodowania wolne jest od zgłoszenia i opodatkowanie, czy też nie.

Zachęcam Cię więc do kontaktu z Urzędem Skarbowym (również telefonicznie) i w oparciu o orzeczenie sądu ustalenie, czy odszkodowanie, które otrzymasz, podlega opodatkowaniu.

Koniecznie przeczytaj: