Czy wykupić własny dług na giełdzie długów?

Kategoria: WindykacjaCzy wykupić własny dług na giełdzie długów?
A.P. zapytał 7 miesięcy temu

Czy wykupić własny dług na giełdzie długów? Firma faktoringowa wystawiła mój dług na giełdzie długów, cena wykupu jest ceną netto długu, czy jeżeli wykupię dług w tej cenie, to będą to wszelkie koszty długu, czy wierzyciel może wymagać np. kwoty Vat-u i odsetek za zwłokę? czy po zapłacie kwoty długu na giełdzie będą to wszystkie koszty długu, czy po wykupie długu będę usunięty z rejestru dłużników?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam serdecznie,

wykupienie własnych długów to świetny pomysł, bowiem może znacznie ograniczyć koszty po stronie dłużnika. Niemniej jednak przed dokonaniem płatności zasadne będzie podjęcie kontaktu z wierzycielem celem omówienia szczegółów transakcji.

W czasie kontaktu należy negocjować „wartość długu”. Takie rozwiązanie może okazać bardzo korzystne, tym bardziej kiedy mówimy o długu starym/przedawnionym, czyli takim, którego wierzyciel nie może już egzekwować w drodze przymusowej egzekucji komorniczej.

Przedmiotowy kontakt jest również ważny, aby móc odpowiedzieć na pytania, które zadajesz – prawdopodobnie do ceny netto wskazanej przez firmę windykacyjną dojdą kolejne koszty, których da się uniknąć, zawierając odpowiednią ugodę. Jej treść powinna zostać Ci przedstawiona w formie pisemnej lub w dokumencie elektronicznym, który da się odtworzyć.

Natomiast co do rejestru dłużników, to wpisy powinny zniknąć wraz ze spłatą zobowiązania. Inaczej może być z wpisem w BIK – tu dane dłużnika mogą być przetwarzana przez pięć kolejnych lat od daty całkowitej spłaty zobowiązania.

Jednakże w rejestrze powinna znaleźć się również informacja, że należność została uregulowana.

Podobne wątki:

Twoja odpowiedź