Jak komornik dowiaduje się o spadku?

Forum prawneKategoria: KomornikJak komornik dowiaduje się o spadku?
AvatarKarmazyn zapytał 1 rok temu

Dzień dobry, chciałbym zapytać tu na forum, jak komornik dowiaduje się o spadku, który przeszedł na dłużnika. Chodzi o to, że mam komornika i dostałem spadek, jest to mieszkanie w bloku.

Co będzie z tym mieszkaniem? jak komornik może dowiedzieć się o spadku? czy mogę zrobić coś, co pozwoli mi ukryć mieszkanie przed komornikiem? żeby go nie zajął?

W ogóle to, czy komornik może zająć odziedziczone mieszkanie? proszę o pomoc! wartość mieszkania 200 000 zł, a dług u komornika na jakieś 50 000 zł.

5 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj,

komornik posiada kilka możliwości dotarcia do informacji na temat majątku dłużnika, także tego, który dłużnik nabył w drodze spadkobrania już w toku postępowania egzekucyjnego.

Przede wszystkim w toku egzekucji, komornik może zobowiązać dłużnika do wyjawienia majątku. Oświadczenie o stanie majątku, dłużnik składa pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywych zeznań.

Po drugie komornik może zasięgnąć informacji z US na temat zobowiązań podatkowych dłużnika. Pamiętaj, że od spadków i darowizn opłaca się należny podatek. Informację o przyjęciu spadku, w skład którego wchodzą nieruchomości, US otrzymuje z sądu spadku. Natomiast sam spadkobierca zobowiązany jest w terminie 6 miesięcy od daty przyjęcia spadku rozliczyć się z US.

Dodatkowo komornik może wystąpić do właściwych organów zajmujących się gospodarką nieruchomościami z zapytaniem, czy dłużnikowi nie przysługuje prawo własności lub współwłasności do nieruchomości.

Powyższe działania, komornik może podjąć na każdym etapie postępowania egzekucyjnego, bowiem w każdym czasie wierzyciel może złożyć wniosek o rozszerzenie postępowania o egzekucję z nieruchomości. Bez wniosku  wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości, komornik nie będzie interesował się Twoim mieszkaniem.

Pytasz, jak uniknąć egzekucji z mieszkania i jak ukryć je przed komornikiem.

Przede wszystkim, jeśli jest jak podajesz, czyli mieszkanie jest warte 200 000 zł, a Twój dług wynosi 50 000 zł, to warto zadbać o sukcesywną spłatę wierzyciela. Pamiętaj, że każda wpłata na rzecz spłaty długu, oddala Cię od zajęcia mieszkania przez komornika i „usypia” czujność wierzyciela.

Tylko niezadowolony z przebiegu egzekucji wierzyciel, będzie nakładał na komornika dodatkowe obowiązki.
Jeśli egzekucja będzie skuteczna, np. będą dokonywane potrącenia z zajętego wynagrodzenia za pracę lub dłużnik będzie dokonywać własnych wpłat, to przy ewentualnym zajęciu mieszkania, będzie mógł zaskarżyć zajęcie, podnosząc zarzut niewspółmierności zajęcia.

Jednak musisz pamiętać, że do zbycia nieruchomości w drodze licytacji komorniczej dochodził już i przy mniejszych długach. Dlatego, najważniejsze, to wpłaty, wpłaty i jeszcze raz wpłaty na poczet spłaty przedmiotowego długu.

Na koniec dodam, że egzekucję z nieruchomości może prowadzić jedynie komornik właściwy ze względu na jej położenie. Dlatego jeśli wierzyciel do prowadzenia egzekucji wybrał komornika, który swą kancelarię ma w innym rewirze niż wspomniane mieszkanie, masz szansę uniknięcie jego zajęcia. Jednak tak jak napisałam, dług jest spory, ważne więc są sukcesywne wpłaty.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

AvatarPaweł odpowiedział 4 miesiące temu

Można dodać, że w większości przypadków egzekucje z nieruchomości są bezskuteczne, zwłaszcza gdy dotyczą nieruchomości zamieszkałych. Często też są po prostu nieatrakcyjne cenowo, wycena zawyżona znacznie. A wierzycielowi do głowy nie przychodzi, że biegły mógł nierzetelnie wycenić i skargi na oszacowanie nie wnosi.

Avatarmajboz odpowiedział 4 miesiące temu

Witam, mam umorzone długi przez sąd, miesiąc temu zmarła moja mama, czy komornik może upomnieć się o przejęcie spadku? Czy również dotyczy to zachowku, czy komornik może zająć należny zachowek, jak uniknąć przejęcia zachowku? Pisze o zachowku, ponieważ mieszkanie zostało zapisane na mamy wnuczkę a moją siostrzenicę.

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witam serdecznie,

rozumiem, że do umorzenia długów doszło na skutek ogłoszonej wcześniej upadłości konsumenckiej. Skąd więc komornik i nadal toczące się postępowania?

Odnośnie samego spadkobrania, to rzeczywiście odrzucenie spadku przez spadkobiercę/dłużnika może zostać potraktowane przez sąd, jak działanie na szkodę wierzyciela.

Podobnie brak roszczenia o wypłatę zachowku. Warto zaznaczyć, że spadkobierca ustawowy może, a nie musi wystąpić z roszczeniem o zapłatę zachowku. Dlatego, to Ty decydujesz, czy chcesz, by siostrzenica zapłaciła Ci należny zachowek, czy też zrezygnujesz ze swojego prawa.

Dodatkowo należy pamiętać, że sprawa ze skargi pauliańskiej może trafić do sądu jedynie na skutek pozwu złożonego przez wierzyciela, który musi posiadać wiedzę na temat podjętych przez dłużnika kroków. Dla uznania przez sąd pozwu muszą zostać spełnione również aż cztery  przesłanki ze skargi pauliańskiej:

  • roszczenie wierzyciela musi być zaskarżalne przed sądem
  • niewypłacalność musi być spowodowana wyłącznie przez czynność prawną dłużnika
  • dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli
  • osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Jeśli więc na chwilę obecną nic się nie dzieje, a Twoje długu rzeczywiście zostały umorzone i nie toczą się przeciwko Tobie żadne postępowania egzekucyjne, porzuć myśli o ewentualnych roszczeniach wierzycieli, bo uważam, że nie są one zasadne.

AvatarBozena odpowiedział 4 miesiące temu

Moje długi zostały umorzone, nakazy straciły moc. Były sprawy prowadzone przez kancelarie prawnicza, nie ogłaszałam upadłości konsumenckiej. Nie toczą się żadne sprawy. Pozdrawiam

Twoja odpowiedź