Czy komornik może zająć majątek wspólny?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć majątek wspólny?
AvatarLux zapytał 1 rok temu

Ja, moja siostra i mama odziedziczyliśmy po tacie mieszkanie, udziały rozkładają się w ten sposób: 50% mama po 25% ja i siostra.

Mama wzięła dwa kredyty i teraz to mieszkanie komornik chce sprzedać. Co zrobić, żeby komornik nie sprzedał w całości mieszkania za bezcen?

Dług jest tylko mamy, a mieszkanie należy również do mnie i do siostry. Komornik chce powołać biegłego do określenia wartości mieszkania.

W spółdzielni jako właściciel jest tylko mama, ale mamy wyrok sądu, że spadek jest 50% mamy i 25% dla mnie 25% dla siostry.

Czy komornik może zająć mieszkanie gdy są współwłaściciele mieszkania? czy komornik może zająć mieszkanie którego jestem współwłaścicielem?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj,

niestety komornik może dokonać zajęcia mieszkania, które stanowi współwłasność kilku osób. Jednakże sprzedaż może dotyczyć jedynie udziału dłużnika w zajętym mieszkaniu.

Jeżeli mamie przysługuje udział w mieszkaniu wynoszącym 1/2 prawa własności, to komornik może w drodze licytacji sprzedać na komorniczej licytacji jedynie udział mamy.

W praktyce bardzo trudno znaleźć osobę zainteresowaną zakupem takiego mieszkania. Dlatego wątpię, że grozi Wam utrata mieszkania. Niemniej jednak, samo zajęcie nieruchomości, a następnie podjęcie działań związanych z jej wyceną generuje koszty, które ponieść musi dłużnik.

Jeśli komornik nie odstąpi od zajęcia, to grożą mamie kolejne wydatki – nawet kilka tysięcy złotych, którymi zostanie obciążona. Mając powyższe na uwadze, doradzam kontakt z wierzycielem i złożenie prośby o umorzenie egzekucji z nieruchomości.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości

Warto powołać się na prawo współwłasności i bezzasadność zajęcia mieszkania, w którym dłużniczka ma jedynie 50 % udziałów. Być może dla otrzymania porozumienia, mama będzie musiała dokonać spłaty części długu.

Radzę przemyśleć, czy jesteście w stanie jej pomóc. Przede wszystkim mama musi zacząć spłacać komornika. Jeśli będzie regulować dług, dokonując stałych wpłat, będzie miała szansę zaskarżyć egzekucję z nieruchomości powołując się na niewspółmierność egzekucji, zasady współżycia społecznego oraz zasadę rozsądku.

A odnośnie prawa współwłasności w przedmiotowego mieszkania, ujawnionego w księdze wieczystej i innych dokumentach wydaje się, że powinniście zająć się dokończeniem postępowania związanego ze spadkobraniem. Na podstawie orzeczenia sądu o przyjęciu spadku po ojcu, powinniście złożyć wniosek o aktualizację księgi wieczystej.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Twoja odpowiedź