Odziedziczyłem część nieruchomości [1/3] czy komornik może ją zająć?

Mój problem dotyczy spadku części nieruchomości po zmarłej Mamie w części 1/3 całego mieszkania, Mama u notariusza sporządziła testament, dzieląc w takich samych częściach lokal na troje dzieci, Ja jako jeden ze spadkobierców, posiadam długi komornicze, alimentacyjne, bankowe.

Moje pytanie brzmi: co mogę zrobić by zatrzymać to mieszkanie, cześć moją? czy komornik może to zająć bez zgody rodzeństwa na sprzedaż tego mieszkania? czy tylko mi pozostaje zrzeczenie się spadku?

Ale w tej sytuacji tracę pewnie całkowicie jakiekolwiek już prawo do tego mieszkania, zamieszkiwania, mam tam meldunek. Proszę o poradę jak z tego się wydostać?


Jeśli odziedziczysz po mamie 1/3 nieruchomości, która została Ci zapisana w testamencie, to komornik będzie miał prawo zająć tą ułamkową część odziedziczonej nieruchomości.

Zgodnie z art. 1004 Kodeksu postępowania cywilnego, do komorniczej egzekucji z ułamkowej części nieruchomości, stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości z zachowaniem przepisów szczególnych.

Wtedy komornik wezwie Cię do zapłaty długu w ciągu 2 tygodni i jeśli tego nie zrobisz, to ruszy procedura opisu i oszacowania Twojej części nieruchomości (art. 923 Kodeksu postępowania cywilnego).

Wtedy też, komornik od razu wysyła do sądu wniosek o wpis do księgi wieczystej nieruchomości, że następuje wszczęcie egzekucji.

O dokonaniu przez komornika zajęcia ułamkowej części nieruchomości, informowani są również pozostali współwłaściciele tej nieruchomości.

Nie wiem dlaczego, i jak to się dzieje, ale zdarza się czasem, że komornik zamiast zająć część ułamkową nieruchomości, zajmuje ją całą i oddaje na licytację komorniczą. Jest to niezgodne z prawem i należy wtedy szybko podjąć pewne kroki.

Mianowicie, trzeba sprzeciwić się pisemnie tej czynności komornika i zagrozić wierzycielom na których zlecenie działa komornik, że wytoczycie powództwo przeciw egzekucyjne.

Ważnym jest fakt, że nawet kiedy 1/3 część odziedziczonej nieruchomości trafi na licytacje komorniczą, to bardzo rzadko znajdują się na tą ułamkową część chętni – skłonni licytować.

Co innego gdyby była to cała nieruchomość, wtedy wygranie licytacji uprawnia nowego właściciela tej nieruchomości, do dysponowania nią w pełnym zakresie, takiego przywileju niestety nowy właściciel nie ma, wygrywając na licytacji komorniczej jedynie część nieruchomości.

A więc wątpię, aby znalazł się ktokolwiek skłonny licytować 1/3 część Twojej nieruchomości.

Co do zrzeczenia się ułamkowej części odziedziczonej nieruchomości na rzecz rodzeństwa, to było by to w 100% bezpieczne rozwiązanie, tylko nie jestem pewna czy by to przeszło. Ponieważ wkracza tu zarzut o uporczywe uchylanie się od spłaty długu, czyli właśnie ukrywanie majątku, za które można iść do więzienia.

Więcej dowiesz się czytając artykuł: Kiedy grozi więzienie za długi?

Mam nadzieję, że podejmiesz właściwą decyzję, osobiście pozwoliłabym na oddanie części ułamkowej nieruchomości na licytację komorniczą, z przekonaniem, że kupiec i tak się nie znajdzie.

Możesz jeszcze poprosić rodzeństwo, aby to oni również wzięli udział w tej licytacji komorniczej (jeśli do niej dojdzie), wtedy wspólnymi siłami pewnie by Wam się udało odkupić Twoją 1/3 część nieruchomości.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze