Jak napisać wniosek do sądu o zmianę kuratora

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać wniosek do sądu o zmianę kuratora
Kalzedonia zapytał 3 lata temu

Potrzebuję pomocy! jak napisać wniosek do sądu o zmianę kuratora rodzinnego? dla naszego dziecka ustanowiono kuratora, jednak pani kurator zbyt mocno ingeruje w życie naszej rodziny.

Ponadto zostałam wiele razy zdołowana i upokorzona przez Panią kuratora, zamiast pomagać, to rzuca kłody pod nogi. Wiem, że to moja ocena pracy kuratora, i każdy może mieć inne zdanie na ten temat.

Proszę Państwa o informację gdzie złożyć wniosek o zmianę kuratora i czy w ogóle kuratora można zmienić? Powody zmiany kuratora mam konkretne.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie, jeśli widzi Pani powody w zachowaniu wyznaczonego dla dziecka kuratora, przez które jej zdaniem nie „układa się” współpraca na gruncie kurator – rodzic, warto wnioskować o zmianę kuratora rodzinnego.

W tym celu zachęcam Panią do odbycia spotkania z Kierownikiem Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Sąd wydał orzeczenie o objęciu dziecka dozorem kuratorskim, jednak samym przydzieleniem kuratora zajmował się kierownik kuratorów, dlatego uważam, że to z nim należy rozmawiać o zmianie. Proszę wykonać telefon do kuratorów i spróbować umówić się na wizytę w sądzie.

Dopiero, jeśli się nie uda, należy przygotować pisemny wniosek o zmianę kuratora i w nim podnieść zarzuty do obecnej Pani kurator, wzór wniosku o zmianę kuratora pobierzesz poniżej:

Wniosek o zmianę kuratora wzór

Przedmiotowy wniosek należy skierować już do Prezesa Właściwego Sądu Rejonowego. Dodam, że wniosek o zmianę kuratora musi być rzetelnie uzasadniony.

Należy starać się wykazać, że zmiana kuratora leży w dobru dziecka, jak i całej Waszej rodzinie. Warto przytoczyć kilka sytuacji, w których Pani zdaniem zachowanie kurator było niewłaściwe. Jeśli podniesione argumenty wystarczą – może Pani liczyć na zmianę kuratora. Powodzenia!

Podobne tematy:

edw54 odpowiedział 2 lata temu

Dobry wieczór, jak zmienić kuratora dla męża? mam problem z Panią kurator, którą ma mój mąż. Dokładnie mąż przebywa w zakładzie karnym, Pani kurator wystąpiła z wniosek do sądu o areszt, iż mąż nie zgłosił się do niej w terminie, choć dzwonił i prosił o pomoc. Sprawa dotyczyła alimentów, mąż od września jest w zakładzie karnym, prosiłam Panią kurator o pomoc, aby mąż dostał dozór, mamy małe dziecko, ja nie pracuję, mąż ma umowę na stałe na wolności, Pani kurator jest przeciw temu, aby mąż wyszedł na dozór.

 

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

bardzo trudno jest mi odnieść się do tego co Pani napisała, bowiem mam zbyt mało informacji. Niemniej skoro mąż odsiaduje karę pozbawienia wolności za alimenty, to sprawa jest bardziej skomplikowana, niż Pani podaje.

Przede wszystkim mąż musi mieć spore zaległości alimentacyjne. Dodatkowo wcześniej musiał mieć już sprawy karne za brak alimentacji, a co więcej faktycznie nie zgłaszał się do Pani kurator, skoro udało się jej uzyskać odwiedzenie kary pozbawienia wolności.

Napisała Pani jednak do mnie, potrzebując pomocy, dlatego czuję się zobowiązana, by doradzić, iż najłatwiej będzie złożyć wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego. W sprawie zachodzą przesłanki, by wniosek mógł zostać rozpoznany na korzyść skazanego.

Dlatego we wniosku podnieść należy możliwość i potrzebę podjęcia pracy, wskazując, że skazany jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, dodatkowo jest jedynym żywiciele rodziny i ma na utrzymaniu dziecko/dzieci.

Następnie należy wskazać, że jest dłużnikiem alimentacyjnym, dlatego pracując, ma możliwość na bieżąco spłacać zadłużenie. Można również bardziej obszernie opisać sytuację materialno-bytową Państwa rodziny podając koszty utrzymania.

Dodam, że będzie najlepiej jeśli mąż uzyska korzystną opinię dyrektora zakładu karnego oraz opiekuna i np. promesę zatrudnienia. Natomiast Pani może udać się na rozmowę do Pani kurator, by ta jednak ujęła się za Pani mężem. Może Pani spróbować porozmawiać z kuratorką, biorąc na siebie odpowiedzialność za to, że mąż w przyszłości będzie wywiązywać się z nałożonych przez nią obowiązków.

Co więcej, bez względu na wynik rozmowy, należy nie rezygnować z wniosku o dozór elektroniczny, a jeśli ten zostanie oddalony, mąż powinien w przyszłości złożyć wniosek o wcześniejsze zwolnienie z kary pozbawienia wolności. Przedmiotowy wniosek może zostać złożony po upływie co najmniej połowy kary.