Oświadczenie o rezygnacji z alimentów, czy ugoda alimentacyjna?

Kategoria: AlimentyOświadczenie o rezygnacji z alimentów, czy ugoda alimentacyjna?
Kornelia zapytał 2 miesiące temu

Dzień dobry, co jest lepsze? oświadczenie dziecka o rezygnacji z alimentów, czy ugoda alimentacyjna? proszę o pomoc w sprawie zakończenia płacenia alimentów na dorosłe dziecko (ur. 11.06.1997 r.), które rozpoczęło pracę zawodową.

Wyjaśniając, wskazuję, iż córka (notabene przez większość czasu mieszkając ojcem), trzykrotnie zmieniała uczelnię (tak naprawdę studia miały być powodem do otrzymywania alimentów od ojca – wniosek o alimenty złożony został za namową matki, skłóconej z ojcem) – a w czerwcu br. poinformowała, iż rozpoczęła pracę od czerwca (nie znam daty – jednakże podejrzewam, że pracę rozpoczęła dużo wcześniej, gdyż już w lutym br.wpłynęły dokumenty z uczelni o niezaliczeniu egzaminów -a ojciec, podejrzewając córkę o nieuczciwość, poprosił Ją o zaświadczenie o pobieraniu nauki i stąd Jej “przyznanie się” do rozpoczęcia pracy) i wobec tego rezygnuje z pobierania alimentów. Jednocześnie córka wskazała, że wolałaby, żeby ojciec jeszcze Jej płacił przez dwa miesiące – co zgodnie z Jej prośbą zrobił).

Minęły jednakże dwa miesiące i pytanie co dalej…? Córka poinformowała ojca o powyższym, w trakcie, gdy ojciec odwoził Ją do pociągu (28. 06. br. – w samochodzie) – nie było więc możliwości sporządzenia jakiegokolwiek dokumentu. Teraz córka przyjeżdża na dwa dni i ojciec postanowił o spisaniu dokumentu – tylko pytanie jakiego: czy oświadczenie córki o rezygnacji z alimentów, czy ugoda alimentacyjna …?

Który dokument będzie miał “większą” moc prawną… i jak każdy z nich powinien wyglądać…? Czy samo sporządzenie i podpisanie takiego dokumentu jest skuteczne w sytuacji, gdy ojciec był zobowiązany do płacenia alimentów (900 PLN) wyrokiem sądowym – czy też sprawa, niezależnie od powyższego powinna trafić do sądu? Bardzo proszę o odp. na zapytania i ze względu na ważkość i pilność sprawy o wskazanie prawidłowej ścieżki postępowania, za co z góry pragnę Pani złożyć serdeczne podziękowania.

Z wyrazami szacunku
Kornelia

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

na wstępie mogę napisać, że kiedy nie ma „konfliktu” i obie strony są zgodne co do faktu wygaśnięcia obowiązku alimentacji, nie ma potrzeby przygotowywania żadnego dokumentu. Natomiast, jeśli zobowiązany do alimentacji obawia się przyszłych roszczeń dziecka i wszczęcia egzekucji komorniczej, należy przygotować dokument, na podstawie którego będzie mógł sprawniej odeprzeć ewentualne zarzuty.

Przy czym uważam, że bez znaczenia będzie czy dojdzie do podpisania ugody alimentacyjnej, czy dziecko złoży oświadczenie o rezygnacji z alimentów. W dokumencie jednak musi znaleźć się zapis, że obowiązek alimentacyjny wygasł w związku z usamodzielnieniem się uprawnionego do alimentacji i że nie istnieją żadne zaległości.

Jak zauważyłaś wymienione wyżej elementy, to oświadczenia dziecka  (to ono składa oświadczenie o braku roszczeń (zaległości) i usamodzielnieniu się). Z uwagi na powyższe skutecznym dokumentem będzie jednostronne oświadczenie woli uprawnionego do alimentacji. Niemniej w obiegu funkcjonują również oświadczenia dwustronne, czyli ugody lub umowy alimentacyjne. Oba wzory pism pobierzesz poniżej:

Ugoda alimentacyjna wzór

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

Dodam również, że jeśli rodzic i dziecko nie mogą dojść do porozumienia, zobowiązany do alimentacji może złożyć do sądu pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacji. Obowiązek może zostać uchylony również z datą wsteczną – z miesiącem zakończenia nauki lub podjęcia zatrudnienia przez dziecko. Wcześniej jednak warto próbować uregulować sprawy polubownie, dlatego mam nadzieje, że w Państwa sprawie uda się znaleźć porozumienie.

Twoja odpowiedź