Przyjęcie spadku po matce która miała długi

Forum prawneKategoria: Dziedziczenie długówPrzyjęcie spadku po matce która miała długi
Stepien zapytał 3 lata temu

Witam, przyjęłam razem z rodzeństwem spadek po mamie z dobrodziejstwem inwentarza i wiem, że mama miała dług mieszkaniowy i dług z telefonu stacjonarnego, lecz nie wiem gdzie się zgłosić po informacje czy szukać tego w BIK, czy też muszę mieć Inwentarz spisany – proszę mnie pokierować, bo jestem mocno niezorientowana gdzie i jakich informacji szukać, żeby spłacić dług matki.

7 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli przyjęliście spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to co do zasady Wasza odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona. Dlatego w razie ewentualnych roszczeń wierzycieli mamy o zapłatę nieuregulowanego zadłużenia, należy powołać się właśnie na ograniczoną odpowiedzialność w związku z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Na wniosek wierzyciela trzeba będzie również przedstawić mu odpis orzeczenia sądowego zapadłego w sprawie spadkowej lub odpis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Niemniej jednak, przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zasadnym jest również złożenie w sądzie spadku wykazu inwentarza.

Wykaz inwentarza przygotowuje się na wzorze udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W jego treści należy wpisać przedmioty należące do spadku z podaniem ich wartości według cen i stanu na dzień otwarcia spadku oraz dane dotyczące długów spadkowych, oraz ich wysokości według stanu z chwili otwarcia spadku.

Jeśli nie masz informacji na temat długów mamy, możesz ich nie ujawniać w wykazie inwentarza. Natomiast w razie ich ujawnienia, będziesz mogła złożyć poprawiony wykaz inwentarza.

Podajesz jednak, że wiesz o istnieniu długów mieszkaniowych i za telefon stacjonarny. Dlatego zasadnym będzie kontakt z administracją mieszkaniową – spółdzielnią/gminą. Jestem przekonana, że jeśli powołasz się na dziedziczenie po mamie, otrzymasz informacje na temat zadłużenia.

Podobnie jeśli chodzi o dług za telefon – należy podjąć kontakt z operatorem (tych już w Polsce nie ma wielu, możesz więc próbować przez infolinię). W BIK natomiast możesz szukać informacji na temat długów bankowych.

Jednak tak jak napisałam wyższej, w tym momencie możesz złożyć niepełny wykaz inwentarza i uzupełnić go, dopiero gdy z roszczeniem o zapłatę wystąpi któryś z wierzycieli mamy.

Podobne wątki:

Ewelina odpowiedział 3 lata temu

Nio tylko ze ja nie wiem z jakiego operatora był ten telefon działania mam ograniczone przez osoby trzecie kto mi sporządzi ten wykaz inwentarza? 

Ewe odpowiedział 3 lata temu

hmmm a i sprawa jest taka,że my w tym zadłużonym mieszkaniu też mieszkaliśmy ale mama była głównym najemca i teraz czy najpierw dług podziela na części i ilość osób co tam mieszkała a mamy część my przyjęliśmy czy mama jako najem ca ma cały dług podpięty pod siebie?

Izabela odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry.

Mój ojciec zmarł w maju 2020 r. Obie z siostrą nie utrzymywałyśmy z nim od dekad kontaktu i po jego śmierci nie odrzuciłyśmy spadku (niewiedza). 2 miesiące temu dostałyśmy wezwanie sądowe od Gminy w celu opróżnienia ich lokalu socjalnego, które wraz z żyjącą jego żoną zadłużyli na ok.17 tys. W 2019 r. dostali wypowiedzenie. Ale wdowa ma ponad 70 lat i nie chce opuścić mieszkania.

Teraz Gmina będzie chciała na nas scedować ich zadłużenie. Jako że ojciec był całe życie alkoholikiem, nie miał żadnych aktywów. Chciałam zrobić wykaz notarialnie, ale wdowa się nie zgadza, by udać się do urzędnika, i nie chce nic podpisywać. Jak zatem można zrobić taki wykaz? Spis komorniczy jest w mojej opinii zbyt kosztowny. Czy taki wykaz może być oparty zdjęciami mieszkania? A jeżeli nas nie wpuści?

To dla nas całkiem obca osoba i dość nieprzyjazna. Czy ja sama mogę dokonać taki wykaz w oparciu o słowa wdowy, że to, co mają w domu to stare rzeczy. Jeżeli notarialnie się nie uda (muszą być wszyscy spadkobiercy) to jak mogę inaczej udowodnić, że ojciec był biedny? Izabela

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Pani Izo,

pyta Pani, o to w jaki sposób sporządzić wykaz inwentarza po zmarłym spadkodawcy, wcześniej jednak muszę podpowiedzieć, że być może jest jeszcze szansa na uchylenie się od odpowiedzialności za brak oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Otóż w przypadku niezachowania terminu do odrzucenia spadku o którym mowa w art. 1015§1 kodeksu cywilnego, spadkobierca może zwrócić się do sądu spadku z wnioskiem o uchylenie się od skutków prawnych braku oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czyli skutków prawnych niezachowania terminów,  jeśli brak oświadczenia spowodowane było błędem lub groźbą – w Pani przypadku brakiem wiedzy o istnieniu długów po ojcu.

Tu wyjaśnię, że jeśli sąd uwzględni taki wniosek spadkobierca odzyskuje możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Niemniej, jeśli ojciec nie pozostawił żadnego majątku, Pani odpowiedzialność za jego długi będzie również zerowa. Dlatego być może wystarczy sporządzić i złożyć w sądzie spadku wykaz inwentarza.

Wykaz inwentarza po zmarłym należy sporządzić na formularzu urzędowym – wzorze przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W treści dokumentu należy wpisać przedmioty i długi wchodzące w skład spadku z podaniem ich wartości.

Pani piszę, że ojciec żył biednie, był alkoholikiem i nie pozostawił żadnych aktywów, a co więcej takie też informacje posiada wierzyciel zmarłego, czyli gmina, która przyznała ojcu mieszkanie socjalne.

Wydaje mi się więc, że w mieszkaniu, które zajmował przed śmiercią ojciec, nie znajdzie Pani żadnych rzeczy, które przedstawiają ewentualną wartość. Dlatego wpisanie, że nie spadkodawca nie pozostawiła żadnego majątku, nie będzie błędem i nie zostanie również zakwestionowane przez wierzyciela.

Na koniec zaznaczę, że prywatny wykaz majątku ma taką samą ważność, jak spis inwentarza dokonany przez komornika. Przy przygotowaniu wykazu spadkobierca nie ponosi jednak żadnych kosztów.

Bona odpowiedział 3 lata temu

Niedawno dowiedzieliśmy się o długach mojej matki. Matka mieszka ze mną i moją rodziną. Matka ma 75 lat, jest osobą bardzo zamkniętą w sobie. Temat pieniędzy a zawsze był tematem tabu. Nie mam możliwości pomocy w spłacie. Cały dług u komornika. Co zrobić, żeby nie dziedziczyć długu po mamie? Czy jest w ogóle taka możliwość? Chodzi też o wnuki.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli sprawa długów wyszła na jaw jeszcze za życia Państwa mamy, istnieje szansa na uchylenie się od ewentualnej odpowiedzialności za ich spłatę w przyszłości. W tym celu należy udać się do wybranego notariusza i zapytać o możliwość sporządzenia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia.

W tym miejscu wyjaśnię, że zgodnie z przepisem art. 1048 ustawy kodeks cywilny, spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Zatem dla uniknięcia przyszłego dziedziczenia należy zawrzeć odpowiednią umowę. Dla jej zawarcia wymagana jest obecność w jednym czasie u notariusza spadkobiercy i spadkodawcy. Obecność dalszych spadkobierców np. wnuków dłużniczki nie jest obowiązkowa przy sporządzaniu przedmiotowej umowy, by zostali oni wyłączeni od dziedziczenia.

Powyższe wynika z regulacji art. 1049 ustawy kodeks cywilny, zgodnie z którym zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.

Podsumowując:

Jeśli jeszcze za życia mamy chcecie Państwo mieć pewność uniknięcia odpowiedzialności za jej długi, należy udać się do notariusza celem sporządzenia właściwej umowy. Natomiast po śmierci mamy, zasadne będzie złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od daty powołania do dziedziczenia.