Przyjęcie spadku po matce która miała długi

Kategoria: Dziedziczenie długówPrzyjęcie spadku po matce która miała długi
Stepien zapytał 6 miesięcy temu

Witam, przyjęłam razem z rodzeństwem spadek po mamie z dobrodziejstwem inwentarza i wiem, że mama miała dług mieszkaniowy i dług z telefonu stacjonarnego, lecz nie wiem gdzie się zgłosić po informacje czy szukać tego w BIK, czy też muszę mieć Inwentarz spisany – proszę mnie pokierować, bo jestem mocno niezorientowana gdzie i jakich informacji szukać, żeby spłacić dług matki.

3 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli przyjęliście spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to co do zasady Wasza odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona. Dlatego w razie ewentualnych roszczeń wierzycieli mamy o zapłatę nieuregulowanego zadłużenia, należy powołać się właśnie na ograniczoną odpowiedzialność w związku z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Na wniosek wierzyciela trzeba będzie również przedstawić mu odpis orzeczenia sądowego zapadłego w sprawie spadkowej lub odpis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Niemniej jednak, przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zasadnym jest również złożenie w sądzie spadku wykazu inwentarza.

Wykaz inwentarza przygotowuje się na wzorze udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W jego treści należy wpisać przedmioty należące do spadku z podaniem ich wartości według cen i stanu na dzień otwarcia spadku oraz dane dotyczące długów spadkowych, oraz ich wysokości według stanu z chwili otwarcia spadku.

Jeśli nie masz informacji na temat długów mamy, możesz ich nie ujawniać w wykazie inwentarza. Natomiast w razie ich ujawnienia, będziesz mogła złożyć poprawiony wykaz inwentarza.

Podajesz jednak, że wiesz o istnieniu długów mieszkaniowych i za telefon stacjonarny. Dlatego zasadnym będzie kontakt z administracją mieszkaniową – spółdzielnią/gminą. Jestem przekonana, że jeśli powołasz się na dziedziczenie po mamie, otrzymasz informacje na temat zadłużenia.

Podobnie jeśli chodzi o dług za telefon – należy podjąć kontakt z operatorem (tych już w Polsce nie ma wielu, możesz więc próbować przez infolinię). W BIK natomiast możesz szukać informacji na temat długów bankowych.

Jednak tak jak napisałam wyższej, w tym momencie możesz złożyć niepełny wykaz inwentarza i uzupełnić go, dopiero gdy z roszczeniem o zapłatę wystąpi któryś z wierzycieli mamy.

Podobne wątki:

Ewelina odpowiedział 6 miesięcy temu

Nio tylko ze ja nie wiem z jakiego operatora był ten telefon działania mam ograniczone przez osoby trzecie kto mi sporządzi ten wykaz inwentarza? 

Ewe odpowiedział 6 miesięcy temu

hmmm a i sprawa jest taka,że my w tym zadłużonym mieszkaniu też mieszkaliśmy ale mama była głównym najemca i teraz czy najpierw dług podziela na części i ilość osób co tam mieszkała a mamy część my przyjęliśmy czy mama jako najem ca ma cały dług podpięty pod siebie?

Twoja odpowiedź