Jak spłacić komornika? jak wyjść z długów komorniczych? [STRATEGIA]

Chciałbym dowiedzieć się jak spłacić komornika najtańszym kosztem i jak wyjść z długów komorniczych nie ponosząc przy tym niepotrzebnych kosztów? czy negocjacje z komornikiem to dobry pomysł? nie spłacałam pożyczek i chwilówek dobry rok czy dwa, aż wreszcie otrzymuję pismo od komornika o wszczęciu egzekucji.

Chyba dopiero ten list zmotywuje mnie do tego, by znaleźć sposób na wyjście finansowych tarapatów i znalezienie sposobu jak spłacić długi komornicze, które spadły na mnie jak grom z jasnego nieba. Do spłaty mam łącznie prawie 20.000 zł


Jak spłacić komornika?

Witaj, bardzo fajnie, że w końcu chcesz wziąć na siebie odpowiedzialność za niespłacone kredyty i pożyczki. Odpowiednie podejście, motywacja i zaangażowanie, to już połowa sukcesu.

Twój dług nie jest aż tak bardzo wysoki. Oczywiście należałoby go oceniać przez pryzmat twoich możliwości finansowych. Jednak po tym co piszesz i w jaki sposób wyczuwam, że jesteś zdeterminowany, by wyjść na prostą i pozbyć się długów.

Ile kosztuje niespłacony dług?

Wspominasz, że chcesz uregulować swoje zobowiązania finansowe i liczysz, że może ci się to udać przy poniesieniu minimalnych kosztów.

Jednak zważ, że twój dług już znacznie wzrósł od czasu wypowiedzenia kredytów i pożyczek do chwili wszczęcia przez komornika postępowania egzekucyjnego.

Gdybyś dogadał się z wierzycielem (bankiem, firmą pożyczkową) jeszcze na etapie przedsądowym, dziś kwoty do zapłaty byłyby znacznie niższe.

Po złożeniu przez wierzyciela pozwu o zapłatę, twój dług wzrósł o koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa prawnego – wynagrodzenie dla radcy prawnego lub adwokata działającego w sprawie.

Kosztami reprezentacji strony przeciwnej przez profesjonalnego pełnomocnika możesz zostać obciążony również w postępowaniu egzekucyjnym.

Przez cały czas liczone są również odsetki w określonej przez sąd w wyroku/nakazie zapłaty wysokości.

Co więcej, sam wniosek egzekucyjny generuje koszty. Komornik liczy swoje opłaty, a kończąc postępowanie egzekucyjne wydaje postanowienie w przedmiocie obciążenia dłużnika kosztami egzekucyjnymi.

Czyli jak widzisz, już samo niewywiązanie się z warunków spłaty długu zawartych w umowie, jej wypowiedzenie i skierowanie sprawy do sądu, a teraz do komornika spowodowało znaczny wzrost kwoty, którą zobowiązany jesteś zapłacić, by zaspokoić bank.

Egzekucja długu przez komornika – ile zapłaci dłużnik?

O kosztach postępowania egzekucyjnego mówią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz regulacje zawarte w ustawie z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 roku.

I tak w myśl art. 43 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne.

Opłatę egzekucyjną za egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga wraz z egzekwowanym świadczeniem, proporcjonalnie do wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Ściągnięcie opłaty egzekucyjnej nie wymaga wydania postanowienia. W każdym postępowaniu komornik ustala wysokość opłat ściągniętych i należnych w postanowieniu o umorzeniu postępowania albo postanowieniu o zakończeniu postępowania w inny sposób (tak art. 21 ustawy o kosztach komorniczych).

Podstawę obliczenia opłaty stosunkowej stanowi wartość świadczenia (należności głównej orzeczonej tytułem wykonawczym).

Opłaty egzekucyjne – nowe stawki

Najniższą opłatę stosunkową (3%) zapłaci dłużnik, który w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia (art. 27 ustawy).

Jeżeli dłużnik w przewidzianym miesięcznym terminie spłaci całe zobowiązanie, wówczas najniższa opłata stosunkowa wynieść może jedynie150 zł.

Jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego dłużnik spełni świadczenie do rąk wierzyciela i komornik na jego wniosek wyda postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, to dłużnik zostanie obciążony opłatą egzekucyjną wynoszącą 5 % świadczenia.

W pozostałych przypadkach przy egzekucji świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia, która przy egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego, albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie termin wspomnianego pierwszego miesiąca od wszczęciu egzekucji nie może być niższa niż 200 zł.

Negocjacje z komornikiem, a koszty postępowanie egzekucyjnego

Czy w przedmiocie kosztów egzekucji można negocjować z komornikiem? Hmmm… raczej nie. Prawo do naliczenia kosztów egzekucyjnych wynika wprost z ustawy i na podstawie konkretnych przepisów komornik orzeka o ich wysokości.

Warto jednak porozumieć się z prowadzącym postępowanie komornikiem w przedmiocie dokonywania samodzielnych wpłat. Zawarcie takiego porozumienia i późniejsze z niego wywiązywanie się może ochronić cię przed problemami, z którymi możesz spotkać się przy egzekucji z rachunku bankowego, czy w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Tu najczęściej spotkać można błędne wyliczenie przez bank lub pracodawcę kwoty wolnej od zajęcia.

Zatem radzę podjąć kontakt z komornikiem i spróbować umówić się na dokonywanie comiesięcznych wpłat na rzecz spłaty zasądzonej przez sąd należności.

Obniżenie opłaty egzekucyjnej

W przedmiocie obniżenie kosztów egzekucyjnych mówić możemy jedynie przez pryzmat zwolnienia od kosztów sądowych i obniżenie opłaty egzekucyjnej, o czym w art. 45 i następnych ustawy o kosztach komorniczych.

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej złożyć może każdy dłużnik jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o pobraniu lub ustaleniu opłat (czyli po zakończeniu postępowania egzekucyjnego).

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Podsumowując:

Każde postępowanie egzekucyjne generuje koszty po stronie dłużnika. Dlatego tak ważne jest dogadanie się z wierzycielem jeszcze na etapie przedsądowym.

Bezczynność dłużnika, brak regularnych wpłat i chęci porozumienia się z wierzycielem, co do ratalnej, sukcesywnej spłaty długu orzeczonego przez sąd prowadzi wcześniej czy później do egzekucji komorniczej.

Postępowanie komornicze wiąże się z potrzebą pokrycia kosztów pracy komornika i działalności jego kancelarii, które komornik ściąga wraz z wyegzekwowanym świadczeniem oraz opłat egzekucyjnych, o których komornik orzeka w postanowieniu kończącym postępowanie w sprawie.

Przy egzekucji świadczeń pieniężnych dłużnik zapłaci opłatę egzekucyjną – 3%, 5% lub 10 % w zależności od sposobu spłaty długu.

Komornik nałoży na dłużnika opłatę egzekucyjną w wysokości:

  • 3% należności głównej jeśli dłużnik w terminie miesiąca dokona spłaty długu do rąk lub na rachunek komornika
  • 5 % jeśli dłużnik spełni świadczenie do rąk wierzyciela w terminie pierwszego miesiąca prowadzenia egzekucji
  • 10 % przy egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego, albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie termin pierwszego miesiąca prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz w przypadku wpłaty po tym czasie należności bezpośrednio do rąk lub na rachunek wierzyciela.

Dodatkowo zamieszczam poniżej kilka wzorów pism, które z pewnością ułatwią Ci współpracę z komornikiem:

Wniosek o rozłożenie kosztów egzekucyjnych na raty

Wniosek-o-rozłożenie-na-raty-kosztów-komorniczych

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Wniosek od komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze