Komornik zajął konto na które wpływają alimenty, 500+ i świadczenie opiekuńcze

Mam założone konto bankowe w Banku Pocztowym. Kwoty, jakie tam wpływają, to są alimenty, 500 plus na rodzinę i świadczenie opiekuńcze – wszystko z opieki. Czy komornik może zabrać mi te pieniądze? jest to jedyny mój dochód.


Egzekucja z rachunku bankowego to najczęściej stosowany przez komornika sposób na wyegzekwowanie od dłużnika należności. Komornik zajmuje rachunek bankowy, przesyłając do banku, w którym masz ten rachunek otwarty, zawiadomienie o toczącej się wobec Ciebie egzekucji komorniczej.

Jak komornik znajduje konto bankowe dłużnika?

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika to przeważnie jedna z pierwszych czynności, jakie komornik podejmuje względem dłużnika, dlaczego pierwsza? ponieważ komornik zza swojego biurka, za pomocą kilku kliknięć jest w stanie dzięki systemowi OGNIVO znaleźć wszystkie konta bankowe należące do dłużnika!

Egzekucja z rachunku bankowego krok po kroku:

Warto tu przywołać art. 889 Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika, który w dużym skocie mówi, że:

  1. Zajęcie wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika następuje poprzez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu środków pieniężnych dłużnika.
  2. W drugim etapie komornik wzywa bank, aby ten nie dokonywał żadnych wypłat z zajętego rachunku bankowego dłużnikowi.
  3. W trzecim etapie komornik zawiadamia dłużnika, że zajął on jego rachunek bankowy, komornik powinien doręczyć także dłużnikowi odpis zawiadomienia, które komornik skierował do banku.

Co, jednak jeśli na Twoim koncie bankowym znajdują się jedynie środki, które nie podlegają egzekucji komorniczej? bo tak jak pisałaś, są to:

  • alimenty,
  • 500+,
  • świadczenie opiekuńcze.

Wtedy należy złożyć u komornika pismo, w którym prosimy o zwolnienie zajęcia rachunku bankowego, jak uzasadnienie wymieniamy, że na konto bankowe trafia 500+, alimenty i świadczenie opiekuńcze, które nie podlega egzekucji komorniczej. Do wniosku należy dołączyć wyciąg z zajętego konta bankowego za ostatnie 3 miesiące, aby udowodnić komornikowi, co na to konto bankowe trafia. Poniżej zamieszczam wzór pisma:

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Powyższy wzór pisma należy pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić i wysłać do komornika lub dostarczyć wniosek osobiście do kancelarii komorniczej. Teraz podam podstawę prawną, która jasno i wyraźnie mówi, że alimenty, 500+ oraz świadczenia opiekuńcze nie podlegają egzekucji komorniczej:

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych:

§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).

Co więcej, aby na przyszłość chronić swoje konto bankowe przed komornikiem, na które trafiają świadczenia niepodlegające egzekucji komorniczej, warto założyć konto rodzinne, jest to konto wolne od komornika! Mam nadzieję, że dzięki wzorowi pisma, jaki zamieściłam, szybko odblokujesz zajęte konto bankowe!

Wybrałam dla Ciebie do przeczytania:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze