Opłata za zamknięte konto bankowe i wpis w BIK-u?

Witam, chodzi o nie zamknięte konto w banku PKO. W roku 2004 zrezygnowałem z usług banku PKO i zamknąłem konto „przy okienku” w banku. Nie miałem w tym czasie żadnych zaległości, a stan konta wynosił 0 zł.

W październiku 2017 r. otworzyłem znowu konto w tym banku i dowiedziałem się, że mam dług w banku w wysokości 300 zł. za to stare konto bankowe. Nie zapłaciłem i bank też nie ściągnął tych pieniędzy z mojego nowego konta.

Bank wysłał za to informację do BIK, że jestem ich dłużnikiem. Moje pytanie brzmi: w jaki sposób mogę anulować ten dług (który jest bezprawny, bo konto zostało zamknięte)? Z góry dziękuję za odpowiedź.


Witam, jeżeli bank PKO z jakichś nieznanych ci powodów naliczył opłaty w wysokości 300 zł, to dług ten nie zniknie sam z siebie, nawet jeżeli jest zobowiązaniem nienależnym. Przede wszystkim dlatego, że bank nie ma prawa ściągnąć żadnych pieniążków z twojego nowego konta i zaliczyć ich na poczet uregulowania starych zobowiązań.

Egzekucja z rachunku bankowego dłużnika

nie-zamkniete-konto-w-banku-pko

Wiedz, że w Polsce egzekucja należności jest możliwa tylko i wyłącznie na podstawie tytułu wykonawczego. Sprawa twojego rzekomego długu musiałaby trafić do sądu i dopiero wydany przez sąd wyrok, ewentualnie nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności uprawniałby bank do przymusowego ściągnięcia zasądzonej należności.

Czynności tej jednak bank nie mógłby przeprowadzić samodzielnie. Egzekucję w naszym kraju prowadzi jedynie komornik sądowy na wniosek wierzyciela. W twoim przypadku do egzekucji doszłoby na wniosek banku PKO.

Dopiero po przyjęciu wniosku egzekucyjnego, komornik jako sądowy organ egzekucyjny może podjąć kroki, by zaspokoić wierzyciela.

Komornik może w szczególności dokonać zajęcia rachunków bankowych dłużnika, zobowiązując banki do zablokowania i przekazania na wskazane przez niego konto środków zgromadzonych na rachunku dłużnika (ponad kwotę wolną od zajęcia), aż do zaspokojenia całej należności.

Powyższe wynika z przepisów kodeksu postępowania cywilnego traktujących o egzekucji komorniczej z rachunków bankowych.

Przedawnienie długów z rachunku bankowego – termin

Ale skoro o istnieniu długu nie miałeś pojęcia aż do 2017 roku, to twój sprawa twojego długu bankowego nie trafiła na wokandę. I w tym momencie bank nie uzyska już wyroku przeciwko tobie, nawet jeśli jego roszczenie jest uzasadnione.

Doszło bowiem do przedawnienia długu bankowego. Dług pochodzi z 2004 roku, od tego czasu minęło 13 lat. Zatem roszczenie banku z tytułu rachunku bankowego już dawno uległo przedawnieniu.

Powyższe wynika z regulacji zawartych w art. 731 kodeksu cywilnego, w brzmieniu: ”Roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch. Nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych”.

Taka sytuacja daje ci prawo skutecznego uchylenia się od uregulowania rzekomego długu. Niestety przedawnienie roszczenie nie ma wpływu na przetwarzanie informacji bankowych przez BIK.

Nieprawdziwe dane w BIK, jak usunąć?

Niemniej jednak figurujesz w BIK-u, co może sprawić ci problemy w przyszłości. Nawet niewielkie zobowiązanie, które jest zobowiązaniem niezamkniętym,  może pokrzyżować ci przyszłe plany kredytowe. Wiedz, że zobowiązania nieuregulowane mogą wisieć w BIK przez x czasu.

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe w art. 105 i następnych stanowią, iż banki, Skoki i inne instytucje finansowe mają prawo przetwarzać dane dotyczące zobowiązań swoich klientów przez czas aż do wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z umowy.

Jeżeli jednak klient dopuścił się zwłoki w spłacie powyżej 60 dni, informacje na temat zobowiązania uregulowanego z opóźnieniem mogą być przetwarzane przez kolejne pięć lat. Jak wynika z powyższego, aby zły wpis na temat nieistniejącego długu został usunięty z BIK, musisz sam podjąć właściwe kroki.

Bank przetwarza nieprawdziwe dane w BIK – wniosek o usunięcie wpisu w BIK

Uważam, że sprawę należy próbować rozwiązać, zaczynając od źródła. Powinieneś udać się do oddziału banku, który przesłał fałszywe dane do BIK i zażądać udostępnienia informacji na temat nałożonych na ciebie opłat.

Bank zobowiązany jest udzielić ci informacji, skąd pochodzi zadłużenie (podać datę powstania zobowiązania oraz sposób naliczania).

Jeśli dowiesz się, na jakiej podstawie bank obciążył cię opłatą w wysokości 300 zł, zyskasz prawo złożenia „sprzeciwu”.

W tej kwestii możesz próbować rozmawiać z kompetentną osobą, przestawiając jej żądanie wycofania z BIK fałszywych informacji lub złożyć oficjalne pismo w placówce banku, wskazując oczywiście na błąd ze strony banku.

Mam nadzieje, że będziesz miał możliwość udowodnienia swoich racji, przez co bank przyzna się do błędu i wyśle do BIK wniosek o zaprzestanie przetwarzania twoich danych.

Jeśli jednak bank się uprze i nie przyjmie twoich wyjaśnień, masz możliwość zwrócenia się o pomoc w rozwiązaniu sprawy do Powiatowego Rzecznika Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Możesz również spłacić zadłużenie. Jednak musisz wiedzieć, że nawet spłata długu nie spowoduje natychmiastowego zniknięcia negatywnego wpisu z BIK.

Bo jak napisałam powyżej, przepisy prawa bankowego przewidują, że bank ma prawo przetwarzać dane klienta w BIK jeszcze przez pięć lat po spłacie całego zobowiązania. Jak więc widzisz, najrozsądniej i mam nadzieje najszybciej będzie wyjaśnić sprawę w banku.

Nie zwlekaj jednak, by nie dopuścić do sytuacji, kiedy zły wpis w BIK zablokuje cię w działaniu. Życzę powodzenia i serdecznie pozdrawiam!

Wzory pism, które mogą Ci się przydać:

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania - WZÓR

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze