Odmowa udzielenia kredytu przez bank? ok, ale CO dalej? [PORADNIK]

Spotkała nas odmowa udzielenia kredytu przez bank. Co teraz? jak się za to zabrać? jest to duży kredyt i szczerze powiedziawszy, chyba nie przygotowaliśmy się do zaciągnięcia tego kredytu. Po prostu poszliśmy do banku i złożyliśmy wniosek o kredyt.

Chciałbym też wiedzieć, czy bank musi podać przyczynę odmowy kredytu? dobrze byłoby ją znać, żeby to jakoś naprawić… bo kredyt naprawdę potrzebujemy. Proszę o radę, dlaczego bank odmawia kredytu?


Odmowa udzielenia kredytu przez bank

Odmowa udzielenia kredytu przez bank to coś, z czym spotkało się lub zapewne spotka się w przyszłości zdecydowana większość z nas. Powody odmownej decyzji kredytowej na nasz wniosek o przyznanie kredytu mogą być rozmaite.

Często wiele zależy tutaj od takich czynników, jak rodzaj kredytu, o jaki się ubiegamy, jego kwota, specyficzna dla danego banku polityka kredytowa czy specyfika naszego profilu jako potencjalnego klienta (kredytobiorcy).

W niektórych przypadkach będziemy mieli możliwość wpłynięcia na decyzję banku. Wachlarz dostępnych rozwiązań w tym zakresie jest co prawda raczej ograniczony, ale takowe rozwiązania istnieją i niekiedy mogą zostać z powodzeniem zastosowane.

W innych przypadkach, gdy bank odrzucił wniosek o kredyt, pozostanie nam niestety jedynie poszukanie innej oferty w innym banku, zdecydowanie się na inne warunki kredytu lub też praca nad poprawą naszej zdolności i historii kredytowej.

Niezależnie jednak od tego, czy już spotkaliśmy się z odmowną decyzją banku w sprawie wniosku kredytowego, czy też jedynie zastanawiamy się na złożeniem wniosku kredytowego, warto nieco poznać specyfikę mechanizmów rządzących działaniem banków w zakresie polityki kredytowej.

Dlaczego bank odmawia kredytu?

odmowa-udzielenia-kredytu-przez-bank

Jak wspomniałem, w wielu przypadkach istotną rolę, jeżeli chodzi o powód odmowy przyznania kredytu, odgrywają czynniki, które można zdefiniować jako indywidualne, tj. uzależnione od specyfiki konkretnej sytuacji, przy czym przez sytuację, rozumiemy tutaj zarówno profil klienta, jak i politykę kredytową danego banku, a także kilka innych faktorów, o których powiem później.

Niemniej jednak istnieje kilka głównych, najczęściej pojawiających się przyczyn, dla których banki standardowo odmawiają klientom przyznania kredytu.

Czynniki te przedstawiają się następująco:

 • Negatywna ocena zdolności kredytowej.
 • Zła historia kredytowa.
 • Obecność naszych danych w bazach biur informacji gospodarczych na skutek zaległych zobowiązań, które nie muszą mieć związku z sektorem bankowym (niespłacone rachunki za prąd, długi alimentacyjne, zaległy czynsz i tak dalej).
 • Brak możliwości udokumentowania osiąganych przez nas dochodów.
 • Brak stałego zatrudnienia (w takiej sytuacji bank najpewniej nie będzie miał problemu z przyznaniem nam na przykład kredytu konsumenckiego na przykładowy okres 96 miesięcy, jednak uzyskanie kredytu hipotecznego na okres 25 lub 30 lat może już okazać się problemem).
 • Zbyt krótka historia współpracy z bankiem: np. posiadamy konto w danym banku zaledwie od kilku miesięcy, na dodatek nie mamy w tym banku żadnych oszczędności – czyni nas to z automatu klientem uznawanym za bardziej ryzykownego.
 • Zbyt duża liczba zapytań kredytowych w krótkim czasie: jeżeli chodzimy od banku do banku i zdarzyło się nam na przykład złożyć 5 wniosków kredytowych w różnych bankach w przeciągu jednego miesiąca – możemy być niemal pewni, że szósty bank odrzuci nasz wniosek kredytowy z automatu. W takiej sytuacji bank idzie na przysłowiową „łatwiznę” i zamiast analizować zdolność kredytową, opiera się na liczbie wcześniejszych odmownych decyzji innych banków.
 • Zbyt duża liczba aktywnych kredytów: każdy bank posiada coś takiego jak maksymalny limit ilości aktywnych zobowiązań. Oczywiście, w różnych bankach limity te wyglądają odmiennie, jednak co do zasady istnieje pewna górna granica, której klient nie może przekroczyć. Jeśli więc staramy się o uzyskanie kolejnego kredytu w tym samym banku, mając już kilka zobowiązań, może okazać się, że po prostu „odbijamy się” od owej górnej granicy wyznaczonej przez bank.
 • Oprócz tego, banki bardzo niechętnie spoglądają na aktywne zobowiązania w firmach pożyczkowych: posiadanie długów w instytucji pozabankowej jest dla banku sygnałem ostrzegawczym, wskazującym na to, że klient może popaść w spiralę zadłużenia, jak często to się dzieje w przypadku osób korzystających z usług podmiotów pozabankowych.

Wymienione powyżej czynniki stanowią najczęściej występujące przyczyny odmowy kredytu. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że polityka kredytowa poszczególnych banków często znacząco się różni i nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o schematy postępowania danego banku, ale również o możliwość „naginania” owych schematów (niektóre banki są bardziej elastyczne, inne mniej).

Odmowa kredytu – co dalej?

Kolejna ważna kwestia to fakt, że niekiedy niedostatek w jednym aspekcie będziemy mogli zrekompensować nadwyżką w innej kategorii (oczywiście, to również w dużej mierze zależy od polityki i specyfiki danego banku).

Załóżmy, że nie posiadamy stałego zatrudnienia i właśnie złożyliśmy wniosek o kredyt. Czysto teoretycznie, bank automatycznie ustawia nas w tej kategorii, której banki raczej „nie lubią”. Jeżeli jednak pracując na przykład na umowę o dzieło, uzyskujemy relatywnie duże dochody, pracujemy w rozwojowej branży i mamy wyższe wykształcenie, a na dodatek mamy w danym banku oszczędności, może okazać się, że brak stałego zatrudnienia nie będzie aż tak poważnym problemem.

Dlaczego?

To prawda, że umowa o pracę na czas nieokreślony czysto teoretycznie stanowi lepszą gwarancję wypłacalności klienta niż praca na umowę o dzieło/umowę zlecenie. Banki nie są jednak głupie: są to instytucje zatrudniające świetnych analityków oraz rozważające różne scenariusze.

Wiadomo na przykład, że niektóre branże są traktowane przez większość banków w sposób wyraźnie negatywny: należy tutaj wymienić przede wszystkim branżę budowlaną, lombardy oraz transport. Zasadniczo, banki nie przepadają również za mniejszymi przedsiębiorcami, którzy mają jeszcze słabą płynność finansową.

Istnieją jednak również zawody, które przez analityków bankowych są postrzegane znacznie lepiej. Jeżeli pracujemy na przykład jako informatyk, tłumacz języków obcych lub copywriter: możemy spodziewać się bardziej pozytywnego nastawienia banku. Dlaczego tak się dzieje?

Banki zakładają, że przykładowo wymienione zawody nie tylko są przyszłościowe, ale również, że ich wykonywanie wymaga posiadania kompetencji, które jednocześnie gwarantują dużą elastyczność na rynku pracy.

Na przykład tłumacz języka obcego może znaleźć pracę również w szkole językowej, firmie działającej na danym rynku zagranicznym, wydawnictwie i tak dalej. Bank uznaje więc, że taki klient nie należy do grupy „wysokiego ryzyka”, ponieważ posiadanego przez niego kompetencje oznaczają duże możliwości znalezienia nowego zatrudnienia, czy przekwalifikowania się w razie problemów. W takiej sytuacji, brak umowy o pracę na czas nieokreślony może zostać wzięty przez bank w nawias.

Ocena scoringowa

odmowa-kredytu

Klienci bardzo często nie zdają sobie sprawy z faktu, że na decyzje o przyznaniu lub odmowie kredytu bardzo duże znaczenie ma wynik tak zwanej oceny scoringowej? Czym jest ocena scoringowa? Mówiąc najprościej, jest to algorytm, według którego bank dokonuje oceny naszej zdolności kredytowej, a następnie, na bazie owej oceny, przypisuje nas do określonej grupy klientów.

Oczywiście, istnieją różne modele scoringowe i polityka banków w tym zakresie jest zróżnicowana. Listę możliwych czynników, branych pod uwagę przy dokonywaniu oceny scoringowej można w sumie wprost przekopiować z Wikipedii.

Czynniki decydujące – lista

Sprawdź, co przemawia w Twojej sytuacji na PLUS a co na MINUS i spróbuj naprawić wszystkie ujemne punkty:

 • zawód
 • wykształcenie
 • status mieszkaniowy
 • dzielnica, w której zamieszkuje kredytobiorca
 • okres zamieszkania pod obecnym adresem
 • wysokość miesięcznych dochodów
 • posiadanie telefonu
 • wiek i stan cywilny
 • liczba osób pozostająca na utrzymaniu kredytobiorcy
 • posiadane rachunki bankowe
 • referencje bankowe
 • posiadanie ubezpieczenia na życie
 • posiadanie programów oszczędnościowych
 • posiadanie samochodu
 • posiadane karty płatnicze
 • okres zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie
 • okres zatrudnienia na obecnym stanowisku
 • okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy

Oczywiście, do listy tej należy podchodzić z dystansem. Jak już bowiem wspominaliśmy, jest to zbiór tych czynników, które mogą być brane przez dany bank w procesie dokonywania oceny scoringowej. W praktyce jednak poszczególne banki biorą pod uwagę jedynie wybraną część wymienionych faktorów.

Jest jednak inny czynnik, który niemal zawsze wchodzi w skład oceny scoringowej dokonywanej przez bank. Czynnikiem tym jest nasza punktacja w BIK. Z tego powodu, przed złożeniem wniosku kredytowego warto sprawdzić swoją punktację w Biurze Informacji Kredytowej. Zobacz: Jak pobrać raport BIK za darmo.

Co zrobić, gdy bank nie chce udzielić kredytu?

Odmowa udzielenia kredytu przez bank to koszmar. Jeżeli już otrzymaliśmy odmowną decyzję odnośnie naszego wniosku kredytowego, najpierw powinniśmy postarać się o znalezienie przyczyny odmowy kredytu. Bank rzecz jasna nie poda nam uzasadnienia swojej decyzji, ponieważ z wyjątkiem bardzo szczególnych sytuacji po prostu nie ma takiego obowiązku.

Czy bank musi podać przyczynę odmowy kredytu?

Jeśli staramy się o większy kredyt, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z porady doświadczonego doradcy kredytowego. Specjaliści zajmujący się doradztwem kredytowym dokładnie znają sposób działania poszczególnych banków i z dużą dozą pewnością będą w stanie nie tylko wskazać nam przyczynę odrzucenia naszego wniosku przez dany bank, ale również udzielić porady odnośnie tego, w których bankach nasze szanse na uzyskanie kredytu będą większe.

W przypadku kredytów na mniejsze kwoty, możemy postarać się samodzielnie dojść przyczyny odmownej decyzji banku. Bardzo często, kwestia może być banalna: na przykład źle lub niekompletnie wypełniliśmy wniosek kredytowy.

Dobrą metodą jest także próba spojrzenia na nas samych z perspektywy banku: co przede wszystkim rzuca się nam w oczy przy takiej „zamianie ról”? Z pewnością, dostrzeżemy coś istotnego, np. fakt, że miesięczna rata kredytu, o jaki wnioskowaliśmy, wynosiłaby prawie 50% naszych zarobków, albo że postulowany przez nas okres kredytowania jest nie do końca adekwatny do poziomu naszej stabilności finansowej: np. pracujemy na umowę zlecenie, nie posiadamy własnego mieszkania ani większych oszczędności a przy tym pozostajemy w związku małżeńskim i mamy już jedno dziecko na utrzymaniu,

Oczywiście możemy podjąć pewne kroki w celu ogólnej poprawy naszej zdolności kredytowej. Jeden z najbardziej banalnych sposobów to zaciągnięcie darmowej chwilówki oraz terminowe jej spłacenie: nie każdy bank nabierze się jednak na taką „sztuczkę”, a już w żadnym razie nie powinniśmy przyjmować założenia, że im więcej spłaconych chwilówek, tym lepiej (zostaniemy uznani za klienta ze skłonnością do ryzykownego zadłużania się).

Możemy także postarać się o ograniczenie naszych średnich miesięcznych wydatków, zwiększenie uzyskiwanych dochodów (na przykład poprzez pracę dorywczą) lub też po prostu poprosić druga osobę o przystąpienie z nami do kredytu. Co jednak istotne, wymienione metody mogą przynieść spodziewany skutek, lecz wcale nie muszą.

Podsumowanie

Na nieszczęście dla klientów, sektor bankowy naprawdę nie należy do branż, które rządzą się prostymi i łatwymi do wykrycia prawidłami, dlatego, aby zmaksymalizować szansę na otrzymanie kredytu, trzeba przed przystąpieniem do wniosku o kredyt, zadbać całościowo o wszystkie aspekty naszej sytuacji finansowej i życiowej.

Odmowa udzielenia kredytu – najczęstsze przyczyny

 1. Niska wysokość zarobków i słaba stabilność zawodowa
 2. Niehonorowana forma zatrudnienia
 3. Kiepska historia kredytowa
 4. Brak wcześniejszej współpracy z bankiem
 5. Niepoprawnie wypełniony wniosek kredytowy

Co zrobić, gdy bank odmówił udzielenia kredytu?

Przede wszystkim postaraj się zidentyfikować główne przyczyny odrzucenia wniosku kredytowego. Być może masz jakieś niespłacone zobowiązania, o których nie masz zielonego pojęcia, może to być niezapłacony mandat, dług w spółdzielni mieszkaniowej, dług w firmie telekomunikacyjnej itd. A może jesteś jeszcze na okresie próbnym i bank nie honoruje takiej formy zatrudnienia?

Znajdź i wyeliminuj powód odrzucenia wniosku o kredyt i wróć do banku z ponownym wnioskiem kredytowym. Tym razem na pewno Ci się uda, jeśli tylko dobrze się do tego przygotujesz…

Co jeszcze mogę zrobić, gdy bank odrzucił wniosek o kredyt?

Odrzucenie wniosku kredytowego to nie koniec świata! Oto co jeszcze możesz zrobić:

 • W pierwszej kolejności znajdź i wyeliminuj powód odrzucenia wniosku kredytowego
 • Jeśli jest to nie możliwe, spróbuj złożyć wniosek o kredyt w innym banku.
 • Skorzystaj z oferty firmy pożyczkowej, która jest o wiele mniej wymagająca!
 • Spróbuj pożyczyć pieniądze od kogoś z rodziny.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

7 komentarzy w “Odmowa udzielenia kredytu przez bank? ok, ale CO dalej? [PORADNIK]”
 1. Miałem długi, wszystko już spłaciłem. W banku czy w raporcie BIK jestem czysty. Problem jest tego typu, że nie mogę wziąć pożyczki czy też czegoś na raty, wszędzie otrzymuje odmowę. Dlaczego? Mam miesięczny dochód w wysokości 2500 zł. Czy da się coś zrobić, żeby to zmienić? Jak uzyskać pozytywne rozpatrzenie wniosku pożyczkowego czy kredytowego ze strony banku?

 2. Ja też spotkałam się z odmową udzielenia kredytu bez podania przyczyny, myślę, że i dla dobra banku i dla dobra kredytobiorcy powinno się powód odmowy kredytu podawać, a nie zdawkowo tylko powiadomić klienta: “przykro nam bank odmówił udzielenia kredytu” taka informacja nic nam kredytobiorcom nie daje… to jest bez sensu. BIK mam czysty, w KRD mnie nie ma, nie wiem co się dzieje i nie wiem jak to naprawić no bo gdzie, w czym leży problem? nie wiem…

 3. Banki najczęściej odrzucają wniosek o kredyt ze względu na historię kredytową, być może banki mają dostęp do szerszego raportu w BIK? tego nikt nie wie, wiele osób pisze, że sprawdziło się w BIK-u i wszystko jest ok, ale co znaczy ok? jaki scoring BIK określił? dla Was może być ok 600 punktów, a bank być może udziela kredytów powyżej 30 000 zł od scoringu minimum 630 punktów? też przecież tak może być…

 4. Ludzie kochani, odmowa udzielenia kredytu nie bierze się znikąd przecież. Bank rozpatrując wniosek, ocenia szereg różnych aspektów, jak np.: dochody, stałe wydatki, obsługiwane zobowiązania, styl Waszego życia, sytuację rodzinną i zawodową! i nieprawdą jest, że większy kredyt można dostać w kilka minut (jak chwilówkę), im większa kwota kredytu tym procedura rozpatrywania wniosku kredytowego trwa dłużej.

 5. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który po odmowie udzielenia kredytu poszedł w ten sam dzień do 5 innych banków, decyzja durna i nieprzemyślana, przecież każde zapytanie o kredyt, jakie składamy w banku, odnotowuje BIK, nie dziwie się więc, że kolega kredytu nie dostał, w każdym z banków wnioskował o coraz to mniejszy kredyt, a i tak nie dostał heheh. Wkurzony i zniesmaczony postanowił pożyczyć pieniądze od kogoś z rodziny, ale nie wiem, czy udało mu się dostać kasę, czy nie, no ale historia przezabawna :D

 6. Witam, mi bank odmówił kredytu, zadzwonili, żebym przyszedł na rozmowę i powiedzieli, że jak wezmę kartę kredytową i otworzę rachunek w ich banku, to zwiększę szanse na otrzymanie kredytu, tak też zrobiłem, we wniosku kredytowym w sekcji “oświadczenie woli” zaznaczyłem, że równocześnie aplikuję kartę kredytową i rachunek ROR. Mówili też o przystąpieniu do ubezpieczenia na życie, ale podziękowałem. Kredyt dostałem, jestem zadowolony!

 7. Nie mogę wziąć kredytu, chciałem się dowiedzieć czemu? miałem kiedyś kredyt w bank PKO, lecz to zapłaciłem… i nie wiem, co jest przyczyną…. prosiłbym o pomoc w tym problemie. Wczoraj się próbowałem w BIK i przez przypadek wpisałem zły mail i ponoć nie można już więcej na ten sam nr PESEL sprawdzić… pozdrawiam.

Comments are closed.