WZÓR: Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Sprawy spadkowe wywołują często wiele niepotrzebnych nerwów. Zarówno wnioskodawca, jak i uczestnicy postępowania, chcą jak najrzetelniej przygotować się do sprawy, tak by dobrze wypaść w oczach sędziego.

Dlatego po otrzymaniu pisma z sądu, a w nim zobowiązania do ustosunkowania się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, uczestnikom postępowania spędza sen z oczu podstawowe pytanie, jak odpowiedzieć na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Jeśli sprawa spadkowa jest w toku, a Ty jesteś jej uczestnikiem, sprawdź jak przygotować odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i jakich argumentów użyć, by sprawa spadkowa weszła na właściwy tor.

Wezwanie do odpowiedzi na wniosek o nabycie spadku

W polskim prawie spadkowym przewidziano dwa sposoby potwierdzenia nabycia spadku.

Pierwszy to złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku przed wybranym notariuszem.

2Drugi to przyjęcie spadku przed sądem. W drugim przypadku należy wcześniej złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Przedmiotowy wniosek, może złożyć nie tylko spadkobierca zmarłego, ale również inna osoba zainteresowana uzyskaniem postanowienia spadkowego, m.in. wierzyciel zmarłego. Wniosek może zostać złożony łącznie przez kilku spadkobierców lub przez jednego.

Wówczas pozostali spadkobiercy traktowani są jako uczestnicy postępowania. To ich właśnie sąd może wezwać do złożenia odpowiedzi na wniosek o nabycie spadku.

wwwwJeszcze niedawno wezwanie do odpowiedzi na wniosek o nabycie spadku było rzadkością. Dziś jednak w dobie pandemii koronawirusa, sądy inaczej przygotowują się do posiedzeń, chcąc je znacznie skrócić. Dlatego też sędziowie zarządzają wysłanie do uczestników postępowania pism z żądaniem ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

W tym miejscu wskazać należy, że odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie musi być złożona przez uczestników postępowania, jeśli nie otrzymają oni takiego zobowiązania z sądu. Wówczas powinni oni swoje zastrzeżenia złożyć ustnie do protokołu podczas posiedzenia wyznaczonego przez sąd.

Jeśli jednak sąd zobowiązał Cię do złożenia odpowiedzi, możesz pobrać poniższy wzór odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku:

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Jak odpowiedzieć na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

wedPrzyjmując, że uczestnik postępowania został zobowiązany do ustosunkowania się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku poprzez złożenie odpowiedzi na wniosek, pamiętać trzeba przede wszystkim o zachowaniu zastrzeżonego przez sąd terminu do złożenia odpowiedzi oraz odpowiedniej formy pisma.

W tym miejscu wskazać trzeba, że odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinna zachować formę oficjalnego pisma procesowego.

W treści odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku zawrzeć należy:

  • dane wnioskodawcy i uczestników
  • sygnaturę akt sprawy
  • oświadczenie, czy uczestnik przychyla się do wniosku i w jakim zakresie – w całości, czy w części, ewentualnie oświadczenie, że nie przychyla się do wniosku i wnosi o jego oddalenie
  • wnioski dowodowe
  • uzasadnienie.

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy kierować do sądu prowadzącego postępowanie spadkowe. Co ważne, odpowiedź należy złożyć w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania plus jeden egzemplarz dla wnioskodawcy i dla sądu.

Ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

wazneUstosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku to najistotniejszy element odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jeśli uczestnik zobowiązany do złożenia odpowiedzi wniosek o stwierdzenie nabycia spadku uznaje za zasadny, może krótko napisać, że przychyla się do wniosku i na tym zakończyć swe pismo.

Natomiast w sytuacji, kiedy uczestnik nie zgadza się z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i wnosi o jego oddalenie, należy precyzyjnie podać powody takiego stanowiska.

Dla podsumowania napisać można, że ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku powinno zawierać oświadczenie, czy uczestnik zgadza się ze wskazanym we wniosku kręgiem spadkobierców i powołaniem do spadku.

Uczestnik może wskazać inne osoby, które jego zdaniem są również powołane do spadku na mocy ustawy lub testamentu np. dzieci pozamałżeńskie zmarłego. Może również złożyć wniosek o uznanie któregoś ze spadkobierców za niegodnego dziedziczenia lub podnieść wątpliwość wiarygodności złożonego testamentu.

wzor-pismaNa poparcie swych twierdzeń uczestnik udzielający odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien złożyć odpowiednio mocne dowody (dokumenty, oświadczenia itp.) lub wnieść o przeprowadzenie dowodów (przesłuchanie świadków, powołanie biegłego itp.).

Podsumowanie

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać załączniki w postaci dokumentów, takich jak:

  • odpis aktu zgonu,
  • odpis aktu urodzenia,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • sąd może też poprosić o inne dokumenty, wszystko zależy od danej sytuacji spadkowej.

Jak-odpowiedziec-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (135 votes, average: 4,28 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze