Jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Forum prawneKategoria: Dziedziczenie długówJak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?
AvatarEwelina zapytał 7 miesięcy temu

Co zawrzeć w odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? 07.08.2020 dowiedziałam się, że jestem spadkobiercą po zmarłym dziadku. Nie zostałam początkowo ujęta we wniosku, ale sąd po przeprowadzeniu postępowania dołączył mnie do uczestników postępowania.

Mam dwa tygodnie na odpowiedź na wniosek, tylko nie wiem, co ona powinna zawierać. Wiem tylko, że zmarły pozostawił oszczędności, i prawdopodobnie nie miał długów, ale nie mam pewności czy to jest stan faktyczny.

Chciałabym przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza i najlepiej przeprowadzić jego spis. Czy te wszystkie uwagi powinnam zawrzeć od razu w odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Z góry dziękuję za poradę.

Pozdrawiam
Ewelina

7 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam Ewelino,

przygotowanie odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest czystą formalnością, którą zapewne sąd by pominął, gdyby nie wyjątkowe okoliczności związane z pandemią koronawirusa.

Do sprawy spadkowej bowiem dojść i tak musi, jednak przed wyznaczeniem posiedzenia (by skrócić je w praktyce) sąd chce znać stanowisko uczestników.

Jesteś zdecydowana przyjąć spadek po dziadku, dlatego tę okoliczność należy ująć w odpowiedzi na wniosek, zaznaczając, że chcesz przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Zatem odpowiedź na wniosek o stwierdzenie spadku może być oświadczeniem woli w formie formuły, której wzór załączam poniżej:

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc
Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Pamiętaj, że odpowiedź na wniosek powinna zawierać oznaczenie sądu i wydziału, który zajmuje się sprawą, sygnaturę akt sprawy oraz Twój podpis.

Powinna również zostać sporządzona w tylu odpisach, ilu jest uczestników plus jeden dodatkowy dla sądu.

Odnośnie spisu inwentarza, to sąd zleci go z urzędu po tym, jak przyjmiesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Warto przeczytać: Ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Avatars.r. odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam, jestem w podobnej sytuacji jeśli chodzi o ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Czy możecie Państwo zamieścić jakiś wzór pisma jak odpowiedzieć na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

AvatarPatryks odpowiedział 7 miesięcy temu

Jeśli ktoś się zgadza z treścią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, to może tylko udzielić odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podnosząc, że na wyznaczone w sprawie posiedzenie nie stawi się z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą sądu. Nie trzeba więc być na sprawie.

AvatarAntoni S. odpowiedział 1 miesiąc temu

Chodzi o odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych. W 1977 r. zmarł mój ojciec. Był właścicielem gospodarstwa rolnego. Nie pozostawił Testamentu. Gospodarstwo zostało przepisane na mamę (akt własności ziemi).

W 1984 r. mama przekazała mi gospodarstwo w całości (akt notarialny umowa przekazania gospodarstwa rolnego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 marca 1982 r) i otrzymała emeryturę rolniczą.

W 2017 r. mama zmarła. Siostra złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach. Czy mam złożyć do sądu odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych i ustosunkowanie się do wniosku i zamieścić akt notarialny? Czy moje rodzeństwo w tej sytuacji może uzyskać spadek? Bardzo proszę o odpowiedź. Antoni S.

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Panie Antoni,

z informacji, jakie Pan podaje, wynika że przedmiotowe gospodarstwo rolne nie wchodzi w skład spadku po mamie, bowiem właścicielem gospodarstwa jest Pan na mocy aktu darowizny z 1984 roku. Zważyć jednak należy, że sprawa spadkowa może dotyczyć innych składników majątkowych po mama. Być może zgromadziła ona jakieś oszczędności lub inne wartościowe rzeczy ruchome.

Niemniej jednak nie jest to istotne w samej sprawie spadkowej. W toku postępowania sąd nie bada masy spadkowej, lecz ogranicza się do ustalenia kręgu spadkobierców i wyliczenia przysługujących im udziałów. Przy czym masa spadkowa może wynosić 0.

W praktyce oznacza, to tyle, że każdy ze spadkobierców może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, nawet jeśli zmarły nie pozostawił żadnego majątku, bo albo rozporządził nim jeszcze za życia, albo po prostu takiego nie zgromadził.

Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość lub gospodarstwo rolne, należy o tym fakcie poinformować sąd, by ten dokonał zgłoszenia do właściwego wydziały ksiąg wieczystych, US i rejestru nieruchomości.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt Pana sprawy, napisać należy, że w tym momencie jeśli nie wynika to ze zobowiązania sądu, nie musi Pan składać żadnej odpowiedzi na wniosek siostry.

Jeśli jednak sąd zobowiązał Pana do złożenia odpowiedzi, zasadnym będzie przychylenie się do wniosku, ze wskazaniem czy mama pozostawiał po sobie jakiś spadek. Ubocznie może Pan dodać, że umową z 1984 roku mama przekazała na Pana rzecz gospodarstwo rolne – do pisma warto dołączyć kserokopię wspomnianego aktu notarialnego.

Jeśli nie ma żadnego zobowiązania, może Pan przygotować kserokopię aktu notarialnego przekazania gospodarstwa rolnego i złożyć go dopiero na sprawie. Natomiast co do zasady należy przychylić się do wniosku siostry o stwierdzenie nabycia spadku. Jest to bowiem sprawa czysto formalna.

Na koniec dodam jeszcze, że radzę przejrzeć księgę wieczystą, która jest prowadzona dla Pana gospodarstwa, korzystając np. z elektronicznej bazy ksiąg wieczystych, celem ustalenia, czy Pana własność rozciąga się na całą nieruchomość.

Ważne jest potwierdzenie, że mama przekazała na Pana rzecz całe gospodarstwo rolne, a nie jedynie przysługujący jej udział. Musi być Pan pewien, że część gospodarstwa nie figuruje nadal na Pana tatę. Bo jeśli tak będzie, to właśnie część ojca będzie podlegać podziałowi i fakt ten będzie usprawiedliwiał zainteresowanie siostry sprawami spadkowymi.

Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

ustosunkowanie-sie-do-wniosku-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc
Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc
Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

 

AvatarIzabela odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam, sąd prosi mnie o ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, pobrałam od Państwa wzór pisma, czy mam rozumieć, że odpowiedź wysyłam do tego samego sądu skąd przyszło pismo? gdzieś na forum czytałam, że ludzie wysyłają odpowiedź do sądu w obrębie którego położona jest nieruchomość, która jest przedmiotem sprawy spadkowej.

Twoja odpowiedź