Jak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Forum prawneKategoria: Dziedziczenie długówJak napisać odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?
Ewelina zapytał 4 lata temu

Co zawrzeć w odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? 07.08.2020 dowiedziałam się, że jestem spadkobiercą po zmarłym dziadku. Nie zostałam początkowo ujęta we wniosku, ale sąd po przeprowadzeniu postępowania dołączył mnie do uczestników postępowania.

Mam dwa tygodnie na odpowiedź na wniosek, tylko nie wiem, co ona powinna zawierać. Wiem tylko, że zmarły pozostawił oszczędności, i prawdopodobnie nie miał długów, ale nie mam pewności czy to jest stan faktyczny.

Chciałabym przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza i najlepiej przeprowadzić jego spis. Czy te wszystkie uwagi powinnam zawrzeć od razu w odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Z góry dziękuję za poradę.

Pozdrawiam
Ewelina

24 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam Ewelino,

przygotowanie odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest czystą formalnością, którą zapewne sąd by pominął, gdyby nie wyjątkowe okoliczności związane z pandemią koronawirusa.

Do sprawy spadkowej bowiem dojść i tak musi, jednak przed wyznaczeniem posiedzenia (by skrócić je w praktyce) sąd chce znać stanowisko uczestników.

Jesteś zdecydowana przyjąć spadek po dziadku, dlatego tę okoliczność należy ująć w odpowiedzi na wniosek, zaznaczając, że chcesz przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Zatem odpowiedź na wniosek o stwierdzenie spadku może być oświadczeniem woli w formie formuły, której wzór załączam poniżej:

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Pamiętaj, że odpowiedź na wniosek powinna zawierać oznaczenie sądu i wydziału, który zajmuje się sprawą, sygnaturę akt sprawy oraz Twój podpis.

Powinna również zostać sporządzona w tylu odpisach, ilu jest uczestników plus jeden dodatkowy dla sądu.

Odnośnie spisu inwentarza, to sąd zleci go z urzędu po tym, jak przyjmiesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Warto przeczytać:

s.r. odpowiedział 4 lata temu

Witam, jestem w podobnej sytuacji jeśli chodzi o ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Czy możecie Państwo zamieścić jakiś wzór pisma jak odpowiedzieć na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Patryks odpowiedział 4 lata temu

Jeśli ktoś się zgadza z treścią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, to może tylko udzielić odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podnosząc, że na wyznaczone w sprawie posiedzenie nie stawi się z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą sądu. Nie trzeba więc być na sprawie.

Antoni S. odpowiedział 3 lata temu

Chodzi o odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych. W 1977 r. zmarł mój ojciec. Był właścicielem gospodarstwa rolnego. Nie pozostawił Testamentu. Gospodarstwo zostało przepisane na mamę (akt własności ziemi).

W 1984 r. mama przekazała mi gospodarstwo w całości (akt notarialny umowa przekazania gospodarstwa rolnego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 marca 1982 r) i otrzymała emeryturę rolniczą.

W 2017 r. mama zmarła. Siostra złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach. Czy mam złożyć do sądu odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych i ustosunkowanie się do wniosku i zamieścić akt notarialny? Czy moje rodzeństwo w tej sytuacji może uzyskać spadek? Bardzo proszę o odpowiedź. Antoni S.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Panie Antoni,

z informacji, jakie Pan podaje, wynika że przedmiotowe gospodarstwo rolne nie wchodzi w skład spadku po mamie, bowiem właścicielem gospodarstwa jest Pan na mocy aktu darowizny z 1984 roku. Zważyć jednak należy, że sprawa spadkowa może dotyczyć innych składników majątkowych po mama. Być może zgromadziła ona jakieś oszczędności lub inne wartościowe rzeczy ruchome.

Niemniej jednak nie jest to istotne w samej sprawie spadkowej. W toku postępowania sąd nie bada masy spadkowej, lecz ogranicza się do ustalenia kręgu spadkobierców i wyliczenia przysługujących im udziałów. Przy czym masa spadkowa może wynosić 0.

W praktyce oznacza, to tyle, że każdy ze spadkobierców może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, nawet jeśli zmarły nie pozostawił żadnego majątku, bo albo rozporządził nim jeszcze za życia, albo po prostu takiego nie zgromadził.

Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość lub gospodarstwo rolne, należy o tym fakcie poinformować sąd, by ten dokonał zgłoszenia do właściwego wydziały ksiąg wieczystych, US i rejestru nieruchomości.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt Pana sprawy, napisać należy, że w tym momencie jeśli nie wynika to ze zobowiązania sądu, nie musi Pan składać żadnej odpowiedzi na wniosek siostry.

Jeśli jednak sąd zobowiązał Pana do złożenia odpowiedzi, zasadnym będzie przychylenie się do wniosku, ze wskazaniem czy mama pozostawiał po sobie jakiś spadek. Ubocznie może Pan dodać, że umową z 1984 roku mama przekazała na Pana rzecz gospodarstwo rolne – do pisma warto dołączyć kserokopię wspomnianego aktu notarialnego.

Jeśli nie ma żadnego zobowiązania, może Pan przygotować kserokopię aktu notarialnego przekazania gospodarstwa rolnego i złożyć go dopiero na sprawie. Natomiast co do zasady należy przychylić się do wniosku siostry o stwierdzenie nabycia spadku. Jest to bowiem sprawa czysto formalna.

Na koniec dodam jeszcze, że radzę przejrzeć księgę wieczystą, która jest prowadzona dla Pana gospodarstwa, korzystając np. z elektronicznej bazy ksiąg wieczystych, celem ustalenia, czy Pana własność rozciąga się na całą nieruchomość.

Ważne jest potwierdzenie, że mama przekazała na Pana rzecz całe gospodarstwo rolne, a nie jedynie przysługujący jej udział. Musi być Pan pewien, że część gospodarstwa nie figuruje nadal na Pana tatę. Bo jeśli tak będzie, to właśnie część ojca będzie podlegać podziałowi i fakt ten będzie usprawiedliwiał zainteresowanie siostry sprawami spadkowymi.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

ustosunkowanie-sie-do-wniosku-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc
Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór


 

Izabela odpowiedział 3 lata temu

Witam, sąd prosi mnie o ustosunkowanie się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, pobrałam od Państwa wzór pisma, czy mam rozumieć, że odpowiedź wysyłam do tego samego sądu skąd przyszło pismo? gdzieś na forum czytałam, że ludzie wysyłają odpowiedź do sądu w obrębie którego położona jest nieruchomość, która jest przedmiotem sprawy spadkowej.

Renata odpowiedział 3 lata temu

Witam,

W sobotę dostałam list z sądu o sprawie z moim uczestnictwem 2/4 – 21, czyli za nie cale 10 dni. Moja matka złożyła wniosek do sądu, żebym zatwierdziła nabycie spadku po moim ojcu, który umarł w 2017.

Mam pytanie:

  1. Czy mogę napisać do sądu, żeby sąd odroczył tę rozprawę? Mieszkam za granicą i w obecnej sytuacji nie jest możliwy przylot do Polski, nie jest też możliwe odbycie kwarantanny, a hotele też są zamknięte.
  2. Mam złożyć odpowiedź na a wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – czy mogę po prostu napisać, że o podziale spadku w wysokości 1/3 pomiędzy mną, moją matką i siostrą nic nie wiedziałam? Nie mam z nimi żadnego kontaktu. O śmierci mojego ojca dowiedziałam się od dalszej rodziny, mimo że zarówno matka, jak i siostra ze swoim mężem mieszkali razem z moim ojcem w domu moich rodziców. Z tego co wiem, w dalszym ciągu tam mieszkają.
  3. Czy muszę w opowiedzieć na ten wniosek wypowiedzieć się, czy chce przyjąć spadek, czy nie? Nie znam masy spadkowej po moim ojcu. Nie wiem, czy matka mogla zaciągnąć kredyt pod dom, i obciążyć mnie długiem. Wtedy chyba powinnam mieć prawo do ich wspólnego domu?

Na dzień dzisiejszy trudno jest mi podjąć jakąś decyzję, a adwokata żadnego nie mam. Bardzo proszę o szybki kontakt.

Z poważaniem /Renata

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Renato,

jeśli rzeczywiście sprawa, na którą zostałaś wezwana, dotyczy stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym w 2017 roku ojcu, to nie masz obowiązku w niej uczestniczenia, bowiem do nabycia spadku już doszło, a orzeczenie sądu stanowić będzie jedynie potwierdzenie tej okoliczności.

Musisz mieć świadomość, że spadkobierca ma jedynie sześć miesięcy od daty powzięcia informacji o swoim powołaniu do spadku na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeśli nie złożyłaś żadnego oświadczenia w tym czasie, doszło do nabycia spadku po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza.

Sprawa sądowa z wniosku Twojej mamy lub siostry jest również wynikiem tego, że i one nie złożyły przedmiotowego oświadczenia. Doszło więc do nabycia spadku zarówno przez Ciebie, jak i przez mamę i siostrę. Na terminie sprawy sąd wyda orzeczenie, w który potwierdzi, że spadek po ojcu nabyłyście w części po ⅓ każda. Kwestii tej nie da się już zmienić, dlatego i Twoja obecność na sprawie nie jest konieczna. Nie musisz również składać żadnych wyjaśnień.

Możesz jednak przygotować i przesłać do sądu odpowiedź na wniosek wskazując, że przychylasz się do niego i wnosisz o stwierdzenie, że spadek po zmarłym nabyła jego żona i dwie córki (należy podać dane ojca oraz wasze imiona i nazwiska) w części po ⅓ każda.

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Co do obecności na sprawie, to konieczne jest, aby choć jeden spadkobierca stawił się w sądzie i złożył tzw. zapewnienie spadkowe. Może to być Twoja mama lub siostra.

Dodam jeszcze, że po wydaniu przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu trzeba będzie dochować formalności związanych z ujawnieniem zmiany prawa własności w księdze wieczystej oraz rozliczeniem podatku od spadków i darowizn w Urzędzie Skarbowym. W dalszej kolejności będziecie musiały rozwiązać temat podziału majątku spadkowego po ojcu.

Katarzyna odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

Dwa dni temu otrzymałam Doręczenie od sądu odnośnie spadku po Babci. Sprawę do sądu wniosła moja ciotka-siostra ojca, który zmarł w 2013 roku. Ciotka i mój Ojciec byli jedynymi dziećmi Babci. Babcia w 2012 roku napisała Testament, w którym jest napisane, ze wszystko, co ona posiada – zapisuje swej córce, czyli siostrze mojego ojca.

Babcia zmarła rok temu i okazało się, że jednak nie wszystko było do końca tylko jej własnością, dlatego tez sad ma rozstrzygnąć tę sprawę – co się komu należy, dodam jeszcze, ze mam 2 siostry.

Doręczenie zawiera zdanie “Sad Rejonowy w…. Wydział Cywilny doręcza wniosek wraz z załącznikami w odpisach wniesiony przez (moją ciotkę) oraz zobowiązuje do złożenia odpowiedzi na wniosek w terminie 2 tyg., pod rygorem zwrotu pisma w wypadku jego złożenia z uchybieniem ww. terminu“.

Prosiłabym państwa o pomoc w wyjaśnieniu tego zdania oraz co konkretnie powinnam odpowiedzieć na to doręczenie. Dodam, że zarówno ja jak i jedna z moich sióstr nie mieszkamy w Polsce i nie będzie możliwe stawienie się na jakąkolwiek rozprawę.

Obydwie jesteśmy zainteresowane przyjęciem jakiejkolwiek części po Babci, jeżeli takowa się nam w ogóle należy. Czekam na Państwa odpowiedź.
Pozdrawiam,
Kasia.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witaj Kasiu, przejdź proszę pod ten link, aby opłacić poradę: https://jakwyjsczdlugow.pl/dokoncz-przesylanie-zapytania/

df34 odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry,

Mam problem z napisaniem odpowiedzi na wniosek w sprawie spadkowej, jestem uczestnikiem postępowania i w całości zgadzam się z ostatnią wolą zmarłego – testament. Dostałam pouczenie, że spór w sprawie może zostać rozwiązany w drodze ugody zawartej przed sądem lub mediatorem. Ja nie podważam testamentu. Jak napisać odpowiedź do sądu?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

pouczenie, o którym wspominasz to „zwykły” szablon, który jest z urzędu doręczany uczestnikom postępowania.

Dlatego pomijając wspomniane pouczenie, możesz przygotować odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu, a w nim złożyć oświadczenie, że przychylasz się do wniosku w całości.

Jak widzisz, odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie będzie ani długim, ani skomplikowanym pismem. Niemniej jednak aby ułatwić Ci przygotowanie pisma, wymienię elementy, które należy w nim zawrzeć.

Odpowiedź na wniosek powinna zawierać:

  • dane sądu, do którego jest kierowana – z otrzymanego pisma spisz nazwę sądu i wydział
  • sygnaturę akt sprawy – tę również znajdziesz w treści korespondencji sądowej
  • dane wnioskodawcy i uczestników postępowania – te możesz spisać z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (wnioskodawcę i uczestników możesz wymienić jedynie z imienia i nazwiska)
  • nazwę pisma – odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
  • treść pisma – oświadczenie może zostać ujęte w jednym zdaniu o treści: „W związku z otrzymanym zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po… (imię i nazwisko spadkodawcy) zmarłym w dniu (data zgonu) oświadczam, że wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu”.
  • podpis – pod oświadczeniem należy złożyć własnoręczny podpis.

Dodam jeszcze, że odpowiedź na wniosek należy przygotować w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania (z wyłączeniem Twojej osoby) plus dodatkowy egzemplarz dla sądu.

Gotowy wzór odpowiedzi pobierzesz poniżej:

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Jeśli nigdy nie formułowałaś pism do sądu, warto naprawdę skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru, aby sąd co chwilę nie wzywał Cię do uzupełnienia braków formalnych!

Marta P. odpowiedział 3 lata temu

Witam. 5.05.2021 r. złożyłam do sądu wniosek o nabycie spadku po zmarłym moim mężu. Mąż zmarł 16.11.2020 r. Do dziedziczenia z ustawy są: ja, jako żona oraz 2 dzieci: syn 28 lat i córka 15 lat. Teraz otrzymałam pismo z sądu wzywający uczestników do złożenia odpowiedzi na wniosek, w tym wskazanie w niej wszystkich stwierdzeń i wniosków dowodowych w terminie 14 dni. Niestety to pismo jest dla mnie niejasne i nie wiem co mam napisać. Bardzo proszę o pomoc. Zaznaczam, że w imieniu nieletniej córki ja jestem wskazana jako ustawowy pełnomocnik. Takie pismo też otrzymał mój syn, który nie mieszka ze mną. Proszę o poradę i pomoc. Będę wdzięczna. Marta Pietroń

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Pani Marto,

procedura postępowań sądowych wymusza jakby na sądzie zobowiązanie uczestników postępowania do wypowiedzenia się w danej sprawie.

Tu mamy do czynienia z postępowaniem spadkowym. Pani złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy, wskazując, że jest powołana do spadku wraz z dwójką dzieci.

Co do zasady wszystko jest jasne i do Pani wniosku uczestnicy postępowania powinni się przyłączyć. Jednakże sądowi chodzi o wykluczenie, że mogło dojść do sporządzenia testamentu przez zmarłego, lub krąg spadkobierców jest inny, niż Pani wskazała we wniosku, np. zmarły miał jeszcze inne dzieci.

Jeśli syn nie neguje tego, co zostało zawarte we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, powinien przygotować krótką odpowiedź, a w niej zawrzeć formułę, iż przychyla się do wniosku o stwierdzenia nabycia spadku po ojcu.

Takie samo pismo powinna przygotować Pani, jak przedstawicielka ustawowa małoletniej uczestniczki. W tym piśmie może Pani napisać, iż działając w imieniu małoletniej córki, przyłącza się Pani do wniosku o stwierdzenie spadku po zmarłym (należy podać imię i nazwisko męża). Pismo podpisuje Pani, nie córka. Wzór takiego pisma pobierze Pani poniżej:

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Dodam jeszcze, że w obu pismach – syna i Pani – należy wskazać sygnaturę akt, pod którą został zarejestrowany wniosek o stwierdzenie spadku.

Marta P. odpowiedział 3 lata temu

Bardzo dziękuję za pomoc. Z tego co przeczytałam odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku ma napisać mój syn oraz ja w imieniu małoletniej córki? Ja nie muszę składać takiej odpowiedzi? Czy jest jakaś opłata sądowa? Czy po prostu odpowiedź zanoszę do sądu do skrzynki podawczej? Pozdrawiam Marta P.

GG. odpowiedział 3 lata temu

Czy muszę odpisywać na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? sąd rejonowy doręczył mi odpis wniosku i zobowiązuje mnie do złożenia odpowiedzi na wniosek pod rygorem uznania w przypadku braku jej złożenia, iż wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie jest kwestionowany. Czy muszę odpisywać na ten wniosek? Chciałabym uzyskać odpowiedź na moje pytanie. Mam mało czasu na ewentualny odpis na ten wniosek.

KSJ odpowiedział 2 lata temu

Chodzi o odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Chciałabym uzyskać poradę w jaki sposób odnieść się do wniosku, który otrzymałam z Sądu. Przedstawię poniżej opis sytuacji.

W 2018 roku zmarła moja mama. W związku z tym, że wiedziałam o jej zadłużeniach, dla bezpieczeństwa dokonałam odrzucenia spadku przed notariuszem. Moja siostra i jej dzieci również. Mama miała siostrę i brata i oni również odrzucili spadek przed notariuszem.

Teraz otrzymałam odpis wniosku banku skierowanego do Sądu w 2019 roku o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd zobowiązuje mnie do złożenia odpowiedzi na wniosek w terminie 4 tygodni pod rygorem zwrotu odpowiedzi na wniosek.

W jaki sposób należałoby się odnieść do tego wniosku i co zawrzeć w odpowiedzi na ten wniosek? Czy można odpowiedzieć na ten wniosek, zawierając w nim informacje o innych członach rodziny, które również odrzuciły spadek? Nie chciałabym, żeby teraz każdy po kolei otrzymywał takie pismo z Sądu.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

wniosek wierzyciela o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej dłużniczce wydaje się być zasadny, bowiem bank dąży do ustalenia, czy, a jeśli tak, to od którego ze spadkobierców zmarłej dłużniczki może dochodzić zaspokojenia nieuregulowanych długów.

Z uwagi na powyższe, należy przygotować odpowiedź na wniosek, jego wzór pobierzesz poniżej:

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

W piśmie kierowanym do sądu zajmującego się sprawą spadkową należy zaznaczyć, że co do zasady zgadzasz się z wnioskiem o stwierdzenie spadku po zmarłej mamie, jednak nie wiesz, komu przypadło spadek po niej.

W uzasadnieniu pisma wskaż, że złożyłeś oświadczenie o odrzuceniu spadku po mamie. Podaj datę sporządzenia aktu, wskaż jego sygnaturę oraz dane notariusza, który przyjął oświadczenie o odrzuceniu spadku. W dalszej części pisma wymień kolejnych spadkobierców, którzy odrzucili spadek po mamie. Wskaż ich imiona, nazwiska i adresy.

Do pisma dołącz kserokopię aktu odrzucenia spadku – swojego i innych spadkobierców, jeśli udostępnią Ci dokumenty.

Na koniec pragnę Cię uspokoić, pisząc, że przedmiotowa sprawa to zwykła formalność, a jeśli sąd nie znajdzie osoby z kręgu spadkobierców ustawowych, która spadku po Twoje mamie nie odrzuciła, wyda orzeczenie o nabyciu spadku przez gminę ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej.

Olga odpowiedział 2 lata temu

Witam, otrzymałam pismo z Sądu w którym Sąd wzywa mnie do wniesienia odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, proszę o informację, co konkretnie ma zawierać taka odpowiedź, bo kompletnie nie mam pojęcia co mam napisać w odpowiedzi. Nadto we wniosku widnieje wpis cyt.: W skład wniosku nie wchodzi gospodarstwo rolne nie rozumiem, dlaczego wnioskodawca tak napisał, nie zgadzam się z tym, co mam napisać i jak się do tego ustosunkować. dziękuję za udzieloną pomoc.

Monika odpowiedział 2 lata temu

Czy należy mi się zachowek? Ojciec zmarł 5.10.2021 r. W dniu śmierci był wdowcem. Jest nas troje rodzeństwa. Ojciec zostawił testament w którym jako spadkobiercę wskazał moją siostrę. Dziś dostałem pismo z sądu, tzn. wniosek mojej siostry o stwierdzenie nabycia spadku. Nie jestem wydziedziczony. Czy mam prawo do zachowku? Przedmiotem jest mieszkanie na wsi. Dodam, że rodzeństwo i za życia ojciec można powiedzieć, że się mnie wyrzekli, dlatego chciałbym ubiegać się o zachowek, jak napisać odpowiedź na ten wniosek?

Grzegorz odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

Mam pytanie odnośnie sprawy spadkowej.Mój tato zmarł 2016 r. Mój brat złożyło nabycie spadku. Sąd dał ogłoszenie
do gazety, że poszukuje uczestników do spadku. Zgłosiły się trzy osoby. Zostało przyznane po 1/3 części.

Tego miesiąca wpłyną wniosek o wznowienie postępowania przez osobę 4, z którą nie mieliśmy kontaktu, nie była
zameldowana, mieszkała poza granicami kraju. Co możemy zrobić w tej sprawie.

Ma odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie. Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia testamentu. Wujek przed śmiercią sporządzał testament i zostawił mi w spadku dom. Jednakże nie wydziedziczył swojego rodzeństwa. Złożyłam w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Rodzeństwo mojego wujka musi złożyć do sądu odpowiedź. I nie bardzo wiedzą jak ją napisać. Bardzo proszę o radę jak sporządzić takie pismo, że zgadzają się z tym testamentem?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli nie ma sporu co do ważności testamentu, a dokładnie, jeśli rodzeństwo wuja uznaje ostatnią wolę swojego brata, powinno przygotować odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu, w której przyłączą się do Twojego wniosku.

W tym miejscu wyjaśnię, że odpowiedź na wniosek powinna przybrać formę pisma urzędowego. W treści pisma należy więc oznaczyć sąd, przed którym sprawa się toczy, osobę wnioskodawcy i uczestników, podać sygnaturę akt sprawy oraz tytuł pisma – odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Następnie należy złożyć oświadczenie o przyłączeniu się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie przedłożonego przez wnioskodawczynię testamentu. Poniżej zamieszczam gotowy do wypełnienia wzór wniosku:

odpowiedz-na-wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wzór

Dodam, że odpowiedź na wniosek nie wymaga żadnego szczególnego uzasadnienia. Dlatego samo oświadczenie o przyłączeniu się do wniosku jest wystarczające. Co więcej, przy zgodnym stanowisku uczestników można przygotować jedno pismo, czyli jedno oświadczenie, które następnie zostanie podpisane przez wszystkich zobowiązanych/uczestników.

Tak przygotowane pismo należy złożyć w sądzie lub przesłać listem poleconym na adres sądu w odpowiedniej ilości egzemplarzy uzależnionej od liczby uczestników postępowania spadkowego.