Samozatrudnienie kierowcy WZÓR umowy

samozatrudnienie-kierowcy-wzor-umowy-pdf-docSamozatrudnienie kierowcy to zjawisko, które cieszy się coraz większą popularnością. Rozwiązanie ma swoje wady i zalety zarówno dla samego kierowcy, jak i dla firmy transportowej. Z czym wiąże się decyzja o samozatrudnieniu kierowcy i jak wygląda jego współpraca z firmą przewozową?

Samozatrudniony kto to?

kierowcaKim jest samozatrudniony kierowca? Samozatrudnionym jest kierowca prowadzący własną działalność gospodarczą, czyli pracujący na własny rachunek. Decydując się na takie rozwiązanie, pracownik zyskuje większą swobodę i samodzielność.

Sam decyduje o tym, jakich zleceń się podejmie. Może również zarabiać więcej – zwłaszcza, jeśli zainwestuje we własną flotę pojazdów i nie będzie musiał „dzielić się” zyskami. Z reguły samozatrudniony kierowca nawiązuje jednak współpracę z byłym szefem, a dodatkowo podejmuje jeszcze inne zlecenia, dzięki którym może sporo zarobić.

Samozatrudnienie nie jest jednak rozwiązaniem pozbawionym wad. Jedną z nich jest konieczność samodzielnego zdobywania zleceń. Poza tym kierowca prowadzący własną działalność podlega takim samym prawom, jak pracownik na etacie, co znaczy, że ponosi również odpowiedzialność za wszelkie naruszenia.

Obowiązuje go konieczność ewidencjonowania czasu pracy, dokonywania przeglądów pojazdów oraz prawidłowej realizacji zleceń. Kierowca samozatrudniony musi pilnować także prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Praca na własny rachunek to również brak płatnych urlopów, konieczność samodzielnego opłacania badań lekarskich, serwisowania pojazdów czy dokonywania opłat drogowych.

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór umowy z samozatrudnionym kierowcą:

Samozatrudnienie kierowcy wzór umowy

samozatrudnienie-kierowcy-wzor-umowy

Samozatrudnienie kierowcy – wzór umowy

Zasady samozatrudnienia kierowcy

kierowcaSamozatrudnienie kierowcy wiąże się z przestrzeganiem zasad, które obowiązują wszystkich przewoźników. Oznacza to, że kierowca na samozatrudnieniu nie może przekraczać godzinowych norm czasu pracy i musi robić odpowiednio długie przerwy.

Powinien pamiętać także, że jeśli zwalnia się z etatu u pracodawcy, aby założyć działalność gospodarczą i zacząć ponownie jeździć dla swojego byłego szefa, to obowiązuje go 30-dniowy okres karencji.

Zachowaniom tego typu bacznie przygląda się bowiem Państwowa Inspekcja Pracy, która w innym wypadku może stwierdzić, iż jest to próba omijania stosunku pracy – przewoźnicy często przymuszają pracowników do samozatrudnienia w celu obniżenia kosztów związanych zatrudnieniem ich na etacie.

Kierowca prowadzący własną działalność gospodarczą, lecz kierujący samochodami należącymi do bus-przewoźnika powinien wiedzieć również, że sam odpowiada za szkody na takim pojeździe. Musi więc pamiętać, aby zawsze upewnić się, czy auto posiada ważną polisę lub dla pewności wykupić własne OC.

Samozatrudnienie kierowcy i jego odpowiedzialność

kierowcaNawiązanie współpracy z samozatrudnionym kierowcą i bus-przewoźnikiem bazuje na zawartej pomiędzy nimi umowie – umowie o kierowaniu pojazdem, o współpracy lub o świadczeniu usług.

Niezależnie od rodzaju takiego kontraktu, jego przedmiotem jest zawsze przewóz towarów, dlatego po zawarciu umowy samozatrudniony kierowca staje się dla bus-przewoźnika podwykonawcą, a tym samym przewoźnikiem. To wiąże się natomiast z nałożeniem na niego odpowiedzialności cywilnej za rzeczowe szkody poniesione w trakcie transportu.

Aby określić zakres odpowiedzialności samozatrudnionego kierowcy, należy sięgnąć po przepisy Prawa Przewozowego oraz Konwencji CMR. Pierwszy dokument wskazuje, że odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się w momencie przejęcia towaru i kończy w momencie jego wydania odbiorcy.

Jeśli więc w trakcie transportu dojdzie do zaistnienia szkody, kierowca samozatrudniony zobowiązany jest wypłacić bus-przewoźnikowi stosowne odszkodowanie.

Umowa z kierowcą prowadzącym działalność gospodarczą

kierowcaUmowa o współpracy z samozatrudnionym kierowcą nie jest czymś obowiązkowym, jednak warto ją sporządzić, aby posiadać dowód na to, że współpraca z samozatrudnionym nie ma znamion zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Umowa pomiędzy bus-przewoźnikiem a samozatrudnionym kierowcą może zostać potraktowana jako umowa o pracę, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:

  • przenosi odpowiedzialność wobec klientów na firmę transportową,
  • kierowca wykonuje czynności pod kierownictwem osoby pracującej dla firmy,
  • kierowca pracuje w miejscu i czasie wyznaczonym przez firmę.

Umowa współpracy z samozatrudnionym powinna określać miejsce i czas załadunku, a także miejsce i czas dostawy. O jej sposobie, trasie i konkretnym grafiku pracy musi zdecydować sam zatrudniony kierowca.

Umowa może poruszać także kwestię ryzyka gospodarczego – firma ma prawo zastrzec, że nienależyte wykonanie zlecenia ogranicza prawo kierowcy do otrzymania pełnego wynagrodzenia.

Co musi zawierać wzór umowy z samozatrudnionym kierowcą?

kierowcaPrawidłowo wypełniony wzór umowy współpracy z kierowcą samozatrudnionym powinien zawierać dokładne dane obu stron umowy (nazwy przedsiębiorstw, adresy siedzib/adres zamieszkania, numery NIP, KRS lub CEIDG) oraz określenie jej przedmiotu.

Niezbędne jest także wyznaczenie warunków współpracy, z uwzględnieniem wymienionych wyżej założeń.

Wypełniony wzór umowy współpracy z samozatrudnionym musi wskazywać także na formę rozliczenia zapłaty i sposób jej uiszczania. Strony mogą zastrzec w kontrakcie również warunki przyznawania kar umownych, na przykład za opóźnienia związane z realizacją zadań.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,30 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze