Skarga na pracownika WZÓR PISMA + omówienie!

Skarga-na-pracownika-wzor-pisma-doc-pdf

Pisemna skarga na pracownika jest jedyną formą walki z jego niewłaściwym zachowaniem. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna spełniać wszystkie formalne wymagania, by była skuteczna.

Wprowadzenie

Aby ułatwić Ci napisanie skargi, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy wzór skargi na pracownika, który wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić.

Wzór skargi na pracownika możesz pobrać poniżej:

Skarga na pracownika wzór pisma

Każdemu obywatelowi przysługuje prawo do składania skargi na pracownika, jeśli w jego mniemaniu doszło do nadużycia bądź złamania prawa.

Przedmiotem skargi może być więc każda czynność lub zachowanie pracownika, które w sposób rażący naruszyło prawo lub zasady współżycia społecznego.

Przedmiotem skargi może też być zaniedbanie bądź nienależyte wykonywanie zadań przez dany organ lub przez jego pracownika.

Przedmiotem skargi może również być naruszenie przez pracownika praworządności bądź interesu skarżącego oraz biurokratyczny sposób załatwiania spraw.

Przedmiotem skargi może też być niedotrzymanie terminu odpowiedzi czy załatwienia sprawy. Dotyczy to szczególnie spraw kierowanych do urzędów publicznych.

Sprawy kierowane do urzędu powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, a jeśli wymagają one postępowania wyjaśniającego, powinny być rozstrzygnięte w ciągu miesiąca. Natomiast sprawy wyjątkowo skomplikowane powinny być załatwione nie później niż po dwóch miesiącach.

Złożenie skargi na pracownika ma charakter interwencyjny, bo domagamy się, aby konkretny pracownik działał prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Podstawa prawna

… i na koniec podstawa prawna:

Art. 227. Przedmiot skargi K.p.a.:

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Podobne wyszukania:

  • skarga na pracownika urzędu
  • skarga na pracownika biedronki
  • skarga na pracownika sklepu
  • skarga na pracownika poczty
  • skarga na pracownika banku
  • skarga na pracownika ochrony
  • skarga na pracownika socjalnego wzór
  • wzór skargi na pracownika mops
  • wzór skargi na pracownika urzędu skarbowego

Oceń nasz artykuł: