Skarga na pracownika WZÓR PISMA + omówienie!

Jak napisać skargę na pracownika? pisemna skarga na pracownika jest jedyną formą walki z jego niewłaściwym zachowaniem lub niewykonywaniem obowiązków, które do niego należą. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna spełniać wszystkie formalne wymagania, by była skuteczna.

Wprowadzenie

Aby ułatwić Ci napisanie takiej skargi, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do wypełnienia wzór skargi na pracownika, który wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić. Wzór skargi pobierzesz poniżej:

Skarga na pracownika wzór pisma

Każdemu współpracownikowi przysługuje prawo do składania skargi na drugiego pracownika, jeśli w jego mniemaniu doszło do nadużycia bądź złamania prawa.

Przedmiotem skargi może być każda czynność lub zachowanie pracownika, które w sposób rażący naruszyło prawo lub zasady współżycia społecznego. Przedmiotem skargi może być też zaniedbanie pracownika bądź nienależyte wykonywanie przez niego powierzonych mu zadań i obowiązków.

Skarga na współpracownika powinna zawierać także uzasadnienie, w którym odwołamy się do konkretnej sytuacji.

Skarga na urzędnika wzór pisma

oficjalna-skarga-na-urzednika-wzor-pisma-pdf-doc

Oficjalna skarga na urzędnika wzór pisma

W przypadku spraw urzędniczych przedmiotem skargi może również być naruszenie przez urzędnika praworządności bądź interesu skarżącego oraz biurokratyczny sposób załatwiania spraw. Przedmiotem skargi może też być niedotrzymanie terminu odpowiedzi czy załatwienia sprawy. Dotyczy to szczególnie spraw kierowanych do urzędów publicznych.

Sprawy kierowane do urzędu powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, a jeśli wymagają one postępowania wyjaśniającego, powinny być rozstrzygnięte w ciągu miesiąca. Natomiast sprawy wyjątkowo skomplikowane powinny być załatwione nie później niż po dwóch miesiącach.

Złożenie skargi na pracownika ma charakter interwencyjny, bo domagamy się, aby konkretny pracownik działał prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami.

Co bardzo ważne, przełożony urzędnika, na którego wpłynęła skarga, ma prawny obowiązek, aby udzielić odpowiedź na skargę na pracownika urzędu.

Skarga na pracownika socjalnego wzór

skarga-na-pracownika-socjalnego-wzor-pdf-doc

Skarga na pracownika socjalnego wzór

Jak napisać skargę na pracownika socjalnego? tak jak w przypadku innych skarg, w piśmie powinny znaleźć się nie tylko dane osoby składającej skargę, ale też (jeśli to możliwe) dane pracownika socjalnego, który według nas nienależycie wykonuje swoje obowiązku lub zachowuje się niewłaściwie w stosunku do nas.

Oprócz powyższych danych należy sformułować i opisać (najlepiej chronologicznie) sytuację lub jedną z sytuacji która jest podstawą do złożenia skargi na pracownika socjalnego. W uzasadnieniu skargi warto także zamieścić datę, a najlepiej przybliżone godziny w jakich doszło do zdarzenia.

Im więcej szczegółów podamy, tym skarga nabierze szybszego tempa, a na tym właśnie nam zalezy.

Podstawa prawna

… i na koniec podstawa prawna:

Art. 227. Przedmiot skargi K.p.a.:

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Podobne wyszukania:

  • skarga na pracownika urzędu
  • skarga na pracownika biedronki
  • skarga na pracownika sklepu
  • skarga na pracownika poczty
  • skarga na pracownika banku
  • skarga na pracownika ochrony
  • skarga na pracownika socjalnego wzór
  • wzór skargi na pracownika mops
  • wzór skargi na pracownika urzędu skarbowego

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze