Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium WZÓR

Jak napisać wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium? NFZ nie ma obowiązku, ale ma możliwość skierować osoby bliskie (np. małżeństwo, przyjaciół, pary) na leczenie do tego samego sanatorium. Takie rozwiązanie ma wiele zalet – m.in. pozwala pacjentom podzielić się kosztami podróży i zapewnia im wzajemną opiekę, zwłaszcza w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych.

Wstęp

wniosek-o-wspolny-wyjazd-do-sanatorium-wzor-pdf-docJak najbardziej warto więc złożyć wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium, jeśli oba schorzenia (obu osób) mogą być leczone w tym samym uzdrowisku. Aby wspólnie wyjechać do tego samego uzdrowiska, należy złożyć pisemny wniosek, gotowy do wypełnienia i pobrania wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium pobierzesz poniżej:

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium wzór

wniosek-o-wspolny-wyjazd-do-sanatorium-wzor-pdf-doc

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium wzór

Czy można złożyć wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Gwarancję wspólnego wyjazdu do sanatorium mają przede wszystkim małżonkowie, którzy ukończyli 65. rok życia oraz osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pozostałym przysługuje prawo do złożenia pisma z prośbą o wspólny wyjazd, a NFZ może, choć nie musi, rozpatrzyć takie podanie pozytywnie.

Po stronie funduszu rozwiązanie tego typu nie rodzi żadnych dodatkowych kosztów, jednak nie zawsze jest ono możliwe. Wszystko zależy przede wszystkim od schorzeń pacjentów. Różne ośrodki uzdrowiskowe specjalizują się w leczeniu konkretnych dolegliwości.

Jeśli więc schorzenia małżeństwa czy osób bliskich są różne, prawdopodobnie nie będzie możliwości skorzystania z usług jednego sanatorium (mimo wszystko warto taki wniosek złożyć).

Dlaczego warto złożyć podanie o wspólny wyjazd do sanatorium?

Co do zasady, NFZ powinien sam starać się kierować małżeństwa do tego samego sanatorium. Nie zawsze jednak taka decyzja zostaje podjęta. Poza tym fundusz nie skieruje do tego samego ośrodka partnerów czy przyjaciół, dlatego w takim przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Warto dokonać tego z wielu względów. Przede wszystkim wspólny wyjazd do sanatorium pozwala na podział kosztów podróży oraz odbycie jej wspólnie jednym pojazdem lub środkiem komunikacji publicznej.

W przypadku osób poważnie schorowanych lub niepełnosprawnych takie rozwiązanie będzie korzystne również ze względu na wzajemną pomoc i opiekę pacjentów.

Jak zwiększyć szanse na wspólny wyjazd do sanatorium?

Pacjenci mogą postarać się o wspólny wyjazd poprzez złożenie dokumentu, jakim jest podanie o wspólne sanatorium. Należy wiedzieć, że każdy wniosek o leczenie uzdrowiskowe oceniany jest osobno przez lekarza balneologa.

To on określa zakres i tryb leczenia, co ogranicza wybór konkretnego ośrodka uzdrowiskowego. Aby zwiększyć szansę na wspólny wyjazd przyjaciół czy małżonków,  wnioski o leczenie należy złożyć tego samego dnia, najlepiej w jednej kopercie.

Do wniosków warto dołączyć również wypełniony wzór wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium. Jeśli profile leczenia pacjentów nie będą się wykluczały, nic nie stoi na przeszkodzie, aby skierować ich do tego samego ośrodka.

Należy podkreślić przy tym, że każda prośba o uzupełnienie braków formalnych we wnioskach czy dokumentacji medycznej oraz potrzeba ewentualnej weryfikacji skierowania, mogą uniemożliwić wspólny wyjazd ze względu na opóźnienia w procesie kwalifikowania chorych na leczenie.

Warto więc wykorzystać gotowy wzór podania do sanatorium, aby dokumenty były kompletne i zawierały wszystkie wymagane informacje.

Co zawiera podanie wzór pisma do NFZ o wspólny wyjazd do sanatorium?

Wzór podania do sanatorium to gotowy do wypełnienia druk, który uwzględnia wszystkie niezbędne w dokumencie informacje. Pismo zawiera:

  • miejsce i datę sporządzenia,
  • dane pacjentów wnioskujących o wspólny wyjazd,
  • dane odpowiedniego oddziału NFZ,
  • treść podania wraz z uzasadnieniem,
  • podpisy pacjentów kierowanych na leczenie uzdrowiskowe.

Bardzo ważnym elementem każdego podania jest jego treść, w której musi znaleźć się uzasadnienie składanej prośby. Jak argumentować wniosek o wspólny wyjazd?

Jak napisać podanie do sanatorium?

Prośba do NFZ o wspólny wyjazd do sanatorium musi zawierać wszystkie niezbędne dla weryfikacji wniosku dane formalne, a także odpowiednie uzasadnienie podania. Wśród wielu argumentów najpopularniejszym jest chęć zapewnienia sobie wspólnej opieki przez pacjentów starszych, chorych lub niepełnosprawnych.

Do zagadnienia odnosił się nawet Rzecznik Praw Obywatelskich, twierdząc, że NFZ powinien usprawnić system wspólnego kierowania na leczenie osób bliskich, gdyż stanowi to najprostsze rozwiązanie trudności związanych z dojazdem, z pokryciem kosztów dojazdu oraz koniecznością zapewnienia opieki osobom schorowanym.

Tymczasem warunkiem udania się na kurację uzdrowiskową jest bycie osobą samodzielną na tyle, aby zapewnić sobie samoobsługę.

Brak skierowania na wspólny wyjazd do sanatorium a rezygnacja z leczenia

Złożenie wniosku o wspólny wyjazd do sanatorium to znacznie lepsze rozwiązanie, niż rezygnowanie z leczenia w przypadku, kiedy NFZ sam nie podejmie takiej decyzji za pacjentów.

Należy wiedzieć bowiem, że rezygnacja z przyczyn nieuzasadnionych – a tak zostanie ona potraktowana przez fundusz – skazuje chorych na bardzo długi okres oczekiwania na leczenie. O kolejny przydział mogą oni wnioskować dopiero po upływie roku od wyznaczonej i niewykorzystanej daty wyjazdu.

Inaczej jest w przypadku rezygnacji z przyczyn uzasadnionych, takich jak choroba, wypadek losowy czy brak możliwości uzyskania urlopu w wybranym terminie. W takich okolicznościach fundusz wyznacza nowy termin bez konieczności oczekiwania.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 votes, average: 4,42 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze