Wydatki gotówkowe komornika? skąd te opłaty się biorą?

Witam, rok temu dostałam pismo od komornika, że mam zadłużenie w kwocie niecałe 1200 zł. Uzgodniłam z komornikiem, że będę spłacać po 50,00 zł. Spłaciłam już 1000 zł. Zapytałam komornika ostatnio ile mi jeszcze pozostało do spłaty.

Dowiedziałam się ze 780 zł. Zszokowana zapytałam czemu taka kwota skoro długu miałam 1200 niecałe a spłaciłam już 1000 zł. Więc komornik mi napisał. Do kwot z pisma należy doliczyć opłatę egzekucyjną, oraz wydatki gotówkowe.

Co to znaczy te wydatki gotówkowe komornika i skąd komornik wziął opłatę egzekucyjną skoro wszystko wyliczył mi w tym piśmie ile mam do spłaty? Czy ten dług u komornika będzie rósł pomimo że spłacam go?


Wydatki gotówkowe komornika

Koszt postępowania egzekucyjnego składa się z trzech składowych:

 • Opłata egzekucyjna
 • Wydatki gotówkowe
 • Należności wierzyciela (i jego pełnomocnika)

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji jasno formułuje czym są wydatki gotówkowe, które komornik ponosi w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego i chodzi tu np. o takie wydatki jak:

 • zapytanie listowne do ZUS – 40,11 zł
 • zapytanie elektroniczne do ZUS – 34,69 zł
 • zapytanie składane do Urzędu Skarbowego – 45,00 zł
 • kilometrówka za 1 km przebiegu – 0,83 zł

Podstawa prawna

Art. 39. Zwrot wydatków komornika poniesionych w toku egzekucji (Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ).

 1. Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.
 2. Wydatkami, o których mowa w ust. 1, są:
  1. należności biegłych,
  2. koszty ogłoszeń w pismach,
  3. koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości, 4)˙należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach,
  4. koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru komorniczego;
  5. koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym, 7) koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia;
  6. koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

Jak więc widzisz, spłata samego długu podczas, gdy toczy się wobec Ciebie egzekucja komornicza, to nie jedyny koszt jaki poniesiesz, bo do kwoty Twojego długu komornik doliczy koszty komornicze.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze