Zarzut przedawnienia długów – debet na koncie, rachunek za telefon, naprawienie szkody

przedawnienie-długu

Witam, jak podnieść zarzut przedawnienia długu? W 2008 r. otworzyłem rachunek bankowy i wszedłem na debet na 300 zł. Dzisiaj dowiedziałem się od mamy, że otrzymałem list od windykacji na 570 zł po prawie 10 latach. Od pięciu lat mieszkam w Anglii. Czy mogę tutaj starać się o przedawnieniu tego długu?

Od dwóch lat spłacam też dwie inne należności w kraju, jedną za telefon komórkowy w abonamencie z roku 2009 kupioną przez firmy Kruk na kwotę 4000 zł, i drugi kupiony przez firmy Intrum na kwotę 2000 zł z tytułu naprawienia szkody z 2010 r.

Czy w tych dwóch przypadkach także mogę starać się o przedawnienie długu? Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Z wyrazami szacunku: A. M.


Przedawnienia długu w firmie windykacyjnej

Firmy windykacyjne właśnie w taki sposób działają, skupują długi za grosze, dosłownie za kilka proc. wartości niespłaconej pożyczki, kredytu, czy rachunku, a później masowo wysyłają korespondencję do dłużników, nakazując im zapłacenie długu.

Bardzo często wtedy zdarza się, że trafiają do nas listy nakazujące zapłatę długu sprzed 10, a nawet 15 lat. Czasem ludzie płacą, bo boją się dodatkowych kosztów windykacyjnych i komornika, a czasem takie „podchody” firm windykacyjnych są totalnie ignorowane.

Warto oczywiście wiedzieć w takich wypadkach, czym jest przedawnienie długu i na czym ono polega <– koniecznie zajrzyj do tego artykuł, gdzie wyjaśniam, jak to wszystko działa.

Kiedy dług się przedawnia?

Każdy rodzaj długu można zakwalifikować do pewnej grupy i na podstawie tego, można sprawdzić, kiedy jaki dług się przedawnia. W Twoim przypadku będzie to:

  • Debet na koncie – przedawnienie po 2 latach – dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego. Termin przedawnienia długu bankowego zaczyna się od daty, w której należało spłacić debet na koncie.
  • Rachunek za telefon – przedawnienie po 3 latach – Roszczenia operatorów telekomunikacyjnych, które dotyczą opłaty abonamentu lub rachunku telefonicznego ulegają przedawnieniu na zasadach ogólnych zawartych w art. 118 kodeksu cywilnego.
  • Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody – przedawnienie po 3 latach.  Art. 4421 § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednocześnie termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, które wywołało szkodę.

Jak podnieść zarzut przedawnienia długu?

Warto w pierwszej kolejności skierować pismo do firmy windykacyjnej, że podnosimy zarzut przedawnienia długu i nie zamierzamy płacić za przedawniony dług.

Napisać należy np. coś takiego:

Odpowiadając na Państwa korespondencję z dnia …. chcę poinformować, że nie uznaję zadłużenia od debetu na koncie, które miało miejsce w ….. (2008 roku?).

Nie mam zamiaru więc regulować zadłużenia na 570 zł, o którym wspominacie w piśmie, ponieważ roszczenie, jeśli kiedyś istniało, to uległo przedawnieniu!

Nadmienię jeszcze, że jeśli nie przestaniecie Państwo wysyłać do mnie kolejnych pism ponaglających o spłatę przedawnionego długu, to poinformuję odpowiednie organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przez Państwa przestępstwa z art. 190a Kodeksu karnego.

W przytoczonym przeze mnie przepisie wyraźnie stwierdzono, że nękanie jest przestępstwem:

…kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

… tyle! dziękuję i do widzenia.

przedawnienie-długu

Na tym polega podniesienie zarzutu przedawnienia. Jeśli firma windykacyjna „wystraszy się” i odpuści, to mamy sukces, jeśli będzie szła w zaparte, to czeka Cię sprawa w sądzie.

Tam oczywiście też należy podnieść zarzut przedawnienia. Sąd to odnotuje i oddali roszczenia firmy windykacyjnej uznając przedawnienie należności.

Generalnie jest to mała kwota, bo tylko 570 zł i nie wydaje mi się, żeby firma windykacyjna szła z takim małym długiem do sądu, bo jeśli sąd uzna podniesienie zarzutu przedawnienia (a uzna), to firma windykacyjna poniesie koszty sądowe. Więc powinieneś takie pismo wystosować do firmy windykacyjnej.

Koniecznie, abyś wiedział także, czym jest przerwanie biegu przedawnienia, to kluczowa kwestia, aby określić, czy masz prawo podnieść zarzut przedawnienia długu.

Trzymam za Ciebie kciuki, mam nadzieję, że firma windykacyjna odpuści i nie będziesz musiał przyjeżdżać do Polski na rozprawę sądową.

Skarga na firmę windykacyjną

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor-doc-pdf
Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc
Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Imię:
Apoloniusz Marekwica

Oceń nasz artykuł: