Czy komornik może zająć towar w sklepie? egzekucja z ruchomości [PORADNIK]

Witam serdecznie, czy komornik może zająć towar który ma na sklepie? towar kupowany jest na faktury terminowe (z odroczoną płatnością) i tak naprawdę, towar nie należy do mnie a do hurtowni. Prowadzę działalność gospodarczą i popadłem w długi, proszę o szybką odpowiedź czy komornik zajmie mi towar ze sklepu, muszę działać szybko… pozdrawiam M.M.


Egzekucja komornicza z ruchomości dla wielu to wyrok. Co więcej, nie każdy ma świadomość, iż postępowaniu względem dłużnika podlega prawie cały jego majątek, a wśród odstępstw zapisanych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego znajdują się zaledwie nieliczne składniki. W tym też kierunku częstym zadawanym pytaniem jest, czy komornik może zająć towar w sklepie należącym do dłużnika?

Komornik a działalność gospodarcza

czy-komornik-może-zająć-towar-ze-sklepu

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy pamiętać, że artykuły spożywcze to rzeczy, które mają krótki termin przydatności. Tutaj odnieść można się do art. 845 §2 Kodeksu postępowania cywilnego, który jasno mówi, iż:

“…zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. (…)”.

Według z kolei art. 865 §1 K.p.c.

“zajęte ruchomości nieużywane, stanowiące przedmiot obrotu handlowego, komornik na wniosek strony może sprzedać przedsiębiorcy prowadzącemu obrót takimi ruchomościami po cenach hurtowych, a gdy takie ceny nie zostaną udokumentowane, po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej ruchomości”.

To pokazuje, że towar spożywczy, który znajduje się w sklepie może zostać zajęty przez komornika, o ile dłużnik wyrazi na to zgodę. Co więcej, można się także ubiegać o zwolnienie spod egzekucji określonych produktów.

Należy również wskazać w protokole zajęcia te towary, które są we władaniu dłużnika. W sprawie możliwości wyłączenia danych przedmiotów spod zajęcia komorniczego, należy powołać się na art. 1061 §1 K.p.c. Zgodnie z tymże paragrafem, dłużnik może wystąpić o zwolnienie do sądu w zamian za wskazanie we wniosku innego składniku majątku z własnego mienia, który zaspokoi roszczenia wierzyciela i zastąpi rzecz wyłączoną.

Przebieg wyłączenia towaru ze sklepu spod zajęcia

W trakcie procesu wyłączenia danego towaru spod egzekucji komorniczej decyduje sąd. Po wysłuchaniu obu stron, bierze on pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, a także społeczno-gospodarcze znaczenie działalności gospodarczej osoby zadłużonej.

Po ogłoszeniu wyroku oraz wydania postanowienia sądu następują skutki zajęcia, a komornik dokonuje czynności związanych z zarówno wyłączeniem danego towaru, jak i zajęciem mienia zastępczego.

Tym samym, należy pamiętać, iż wniosek o zwolnienie produktu można zgłosić w skardze na czynności komornika, bądź też – w przypadku postanowienia sądu – w zażaleniu.

Jeśli jednak przedmiotem są artykuły spożywcze, czas na wdrożenie procedury może być zbyt krótki. Warto więc w takim wypadku – udać się do komornika z fakturami, które świadczą o odroczonym terminie płatności oraz – w razie potrzeby – z remanentem, w którym wskazane będą towary jeszcze niespłacone.

Tok egzekucji od praktycznej strony

W rzeczywistości, w toku egzekucji komornik zająć może tylko i wyłącznie majątek, który należy do dłużnika. To oznacza, iż w postępowaniu nie można zabrać urządzeń, z których osoby zadłużone korzystają w ramach umowy o leasing, bądź też produktów, które są niezbędne w funkcjonowaniu firmy, bądź życiu codziennym.

Dłużnik może również zadeklarować u komornika chęć spłaty zadłużenia w ratach. Może być to okres co miesięczny w niewielkiej kwocie. W tym przypadku należy jednak wskazać, że jeśli zajęty zostanie cały towar, który podlega sprzedaży, uniemożliwi to dłużnikowi całkowicie możliwość uzyskiwania dochodów, a jednocześnie również i dokonywanie jakichkolwiek, nawet najmniejszych i najdrobniejszych wpłat na poczet długu.

Warto dodać, że to wierzyciel wskazuje komornikowi towar, który można włączyć pod egzekucję u dłużnika. Osoba zadłużona jednak może się nie zgodzić na zajęcie danego produktu.

Sam komornik niejednokrotnie odmawia przejęcia towaru spożywczego ze względu na zbyt krótki termin przydatności oraz niewielką cenę, a także ryzyko szybkiego zmarnowania się produktu, a w efekcie – wyrzucenia.

W takiej sytuacji jest również możliwa tak zwana “sprzedaż na pniu”, która odbywa się bez przeprowadzania licytacji, a zajęty towar jest przejmowany przez inny sklep, bądź podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów spożywczych o podobnej wartości do tych, które zostały zajęte.

Ograniczenia egzekucyjne

Przedsiębiorca jako osoba fizyczna, który świadczy usługi w oparciu o umowę zlecenie, może w niektórych sytuacjach powołać się na ograniczenia dotyczące egzekucji.

Mówi o tym art. 833 §2 K.p.c. Jeśli zatem dłużnik prowadzi działalność gospodarczą i świadczy pewnego rodzaju usługi, z których tytułu każdego miesiąca otrzymuje stałe wynagrodzenie, można to uznać za spełnienie określonych warunków.

W takim wypadku może to być również towar spożywczy, który jest przez osobę zadłużoną sprzedawany, a co za tym idzie – z jego zbytu otrzymywane jest wynagrodzenie oraz miesięczna pensja. Wówczas warto posiłkować się wymienionym wcześniej art. 1061 Kodeksu prawa cywilnego.

Odpowiadając jeszcze na tytułowe pytanie: czy komornik może zająć towar w sklepie? TAK, komornik może zająć towar ze sklepu, ale tylko ten towar, który należy bezpośrednio do dłużnika. Poza tym zajmowanie przez komornika  towaru ze sklepu, rzadko kiedy jest to opłacalne dla komornika.

Artykuły, które powinnaś również przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Czy komornik może zająć towar w sklepie? egzekucja z ruchomości [PORADNIK]”
  1. Paweł Matysik

    Zawsze dobrze czyta mi się takie artykuły – dowiem się czegoś nowego i przy okazji będę bardziej ostrożny w przyszłości.

  2. Dzień dobry, podczas mojej nieobecności w miejscu gdzie prowadzę działalność gospodarczą, komornik w obecności mojego pracownika dokonał zajęcia ruchomości, które są już zajęte – samochód zajęty jest przez innego komornik, jest już ogłoszona licytacja samochodu i maszynę na której jest zastaw bankowy, czy w tej sytuacji mogę się odwołać, że nie może być przeprowadzona licytacja na tych ruchomościach?

Comments are closed.