Witam. Mam zajecie wynagrodzenia i zostaje mi kwota wolna od potrąceń czyli 1530 zł, ale mam również zablokowane konto bankowe, a tam kwota wolna jest troszkę wyższa czyli 1575 zł i odnawia się co miesiąc i moje pytanie brzmi: czy mogę mieć zajęte konto bankowe i jednocześnie wynagrodzenie?

Wypłaty dostałam 1530 zł gdzie już cześć wynagrodzenia została ściągnięta u pracodawcy, ale wysłano mi wczasy pod gruszą i premie ale w tym przypadku te pieniądze już tym razem zostały zablokowane na koncie bankowym, a nie u pracodawcy. Czy tak można?? Czekam na odpowiedz i pozdrawiam serdecznie.


Co zrobić, gdy komornik zajął wynagrodzenie za pracę i rachunek bankowy dłużnika?

uciążliwa-egzekucja-komornicza

Uciążliwa egzekucja komornicza zdarza się często, jest jednak sposób na to, aby z nią walczyć, zobacz jak to zrobić…

Prawo pozwala na to, aby postępowanie egzekucyjne, które prowadzi komornik na wniosek wierzyciela, mogło być prowadzone jednocześnie z różnych składników majątku dłużnika (np. z wynagrodzenia za pracę, z środków znajdujących się na koncie bankowym, z ruchomości, czy z nieruchomości).

Tak skonstruowane prawo doprowadza czasami do sytuacji skrajnie uciążliwej dla dłużnika (uciążliwa egzekucja komornicza), bo na zajęty przez komornika rachunek bankowy, wpływa pensja za pracę w kwocie wolnej już od zajęcia (czyli pracodawca już wcześniej dokonał potrącenia z pensji i przekazał jej część komornikowi), a dłużnik nie ma wtedy możliwości wypłaty z konta bankowego.

Co zrobić, gdy równocześnie komornik zajął pensję i rachunek bankowy?

Aby przeciwdziałać takim sytuacjom, gdzie pieniądze dłużnika, jakby dwukrotnie przechodzą przez ręce komornika (zajęcie z wynagrodzenia, a później zajęcie z rachunku bankowego na który już pomniejszone wynagrodzenie wpływa), dłużnik musi wystąpić do komornika z pisemnym wnioskiem o wyłączenie spod egzekucji konta bankowego, na które wpływają środki pieniężne z wynagrodzenia.

Komornik powinien zwolnić takie konto bankowe spod zajęcia i natychmiast poinformować bank o zniesieniu blokady na rachunku bankowym dłużnika.

Jeśli komornik nie będzie chciał zwolnić rachunku bankowego spod zajęcia, to możesz jeszcze złożyć wniosek do wierzyciela, aby ten wyłączył spod zajęcia rachunek bankowy zajęty przez komornika, na który wpływa jedynie wynagrodzenia za pracę, które jest już potrącane przez komornika.

Poniżej masz gotowy wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Warto też wspomnieć nieco o nadmiernej i uciążliwej egzekucji, w myśl: Art. 799.

§1. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.

§2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Skarga na zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego jest dość powszechnym pismem, jakie otrzymują komornicy, bo jeśli wierzyciel zaznaczył kilka sposobów egzekucji na dłużniku, jak dla przykładu widać poniżej:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

… to komornik w trosce o interesy wierzyciela, wytacza przeciwko dłużnikowi wszystkie sposoby egzekwowania długu, jakie wierzyciel zaznaczył we wniosku o wszczęcie egzekucji. Od tego momentu, to na dłużniku leży obowiązek złożenia skargi na zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego.

Mam nadzieję, że jednoczesne zajęcie wynagrodzenia i konta bankowego, którego doświadczyłeś uda Ci się podważyć, składając do komornika wniosek o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego. Mam nadzieję, że komornik przychyli się do Twojego wniosku, bo tak właśnie powinien postąpić i uciążliwa egzekucja komornicza będzie miała wkrótce swój kres.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[0]
0.00 zł Zobacz

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień