Co jest korzystniejsze: intercyza czy rozdzielność majątkowa?

Forum prawneKategoria: DługiCo jest korzystniejsze: intercyza czy rozdzielność majątkowa?
AvatarGrzegorz zapytał 9 miesięcy temu

Witam. Jestem po ślubie, który miał miejsce 22 maja 2020 r. Póki co nie mamy z żoną wspólnego majątku.

Każde z nas posiada nieruchomości oraz oszczędności powstałe i nabyte przed zawarciem małżeństwa.

Co jest w takim przypadku korzystniejsze: intercyza czy rozdzielność majątkowa? Jakie są z tym związane koszty.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witaj,

tak naprawdę intercyza, to umowa majątkowa małżeńska. W polskim systemie prawnym nie funkcjonuje termin „intercyza”.

Jego powszechne używanie wiąże się z zawarciem przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej.

Zatem jeśli Waszym celem jest utrzymanie dwóch odrębnych majątków, jak to miało miejsce przed ślubem, należy udać się do kancelarii notarialnej i tam zapytać o szczegóły i dokładną cenę – umowa intercyzy dla swej ważności musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Ja ze swej strony mogą napisać, iż zawierając umowę majątkową małżeńską można:

  • wprowadzić całkowitą rozdzielność – utrzymać dwa odrębne majątki
  • wprowadzić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków – wówczas, jeśli po ustaniu małżeństwa jeden z małżonków będzie miał majątek niższy niż drugi małżonek, będzie mógł żądać wyrównania wartości majątków, przez zapłatę określonej kwoty pieniędzy lub przeniesienie prawa majątkowego, np. nieruchomości lub wartościowych ruchomości.
  • ograniczyć wspólność ustawową do określonych składników majątku np. wynagrodzenia za pracę
  • rozszerzyć wspólność ustawową poprzez włączenie do majątku wspólnego małżonków majątku odrębnego zgromadzonego przed ślubem, odziedziczonego lub nabytego na podstawie umowy darowizny.

Z tego co pamiętam koszt zawarcia umowy majątkowej w kancelarii notarialnej, to wydatek rzędu 500 zł. Jednak tak jak napisałam na wstępie, o szczegóły należy pytać wybranego notariusza.

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź