Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną a długi męża

Dzień dobry! Czy w moim przypadku możliwa jest rozdzielność majątkowa z datą wsteczną? Jestem mężatką od 20 lat, niestety od pewnego czasu nasze stosunki z mężem bardzo się pogorszyły.

Mąż mieszka za granicą, przyjeżdża raz w miesiącu a czasem rzadziej. Gdy był w domu, zawsze swoją pocztę odbierał w swoim biurze, gdy wyjechał za granicę, pocztę zaczęłam odbierać ja i zaczęłam ją czytać, są to ciągle wezwania do zapłaty z urzędu skarbowego, z ZUS-u i od różnych komorników.

Niestety wszystko oznaczone “sygnatura akt nr ….. “nic mi to nie mówi, co w przypadku gdy złożę pozew o rozwód? czy będę musiała z dziećmi te długi męża spłacać? jak z tego wybrnąć?

Mamy wspólnotę majątkową, nigdy nie podpisywałam intercyzy, mamy 2 domy, chcę uchronić dzieci przed odpowiedzialnością za długi męża. Mąż nie chce ze mną o tym rozmawiać, powiedział, że to jego sprawa i sobie spłaci te długi tylko, że boję się, że to komornik do mnie zapuka, bo tu jest mąż zameldowany.

Proszę o radę.
Pozdrawiam Katarzyna.


Rozwód a odpowiedzialność za długi męża

Witam, Pani Kasiu z tego, co Pani napisała, ewidentnie wynika, że mąż posiada liczne długi związane z prowadzoną wcześniej firmą.

ZUS, Urząd Skarbowy, banki i prywatni wierzyciele nie znikną z dnia na dzień, lecz będą działać, by swoje należności odzyskać.

Jest Pani w związku małżeńskim, nie macie rozdzielności majątkowej, posiadacie dwa domy, czyli wcześniej czy później, jeśli oczywiście mąż nie podejmie odpowiednich kroków – musi liczyć się Pani z tym, że któryś z wierzycieli zapuka do Pani drzwi. Pani obawy są zatem uzasadnione.

Długi z prowadzonej przez męża firmy, a odpowiedzialność żony

Jednakże staż małżeński uważam, daje Pani uprawnienie, by otrzymać od męża rzetelną informację odnośnie długów, jakie zaciągnął, tym bardziej że obciążony jest nim Wasz wspólny majątek.

Radzę porozmawiać szczerze z mężem o swoich obawach i o tym, że czas by pokazał, że jest odpowiedzialnym człowiekiem. Na chwilę obecną, kiedy on ucieka od rozmów, ma Pani prawo nie ufać mu i bać się nadciągającej sytuacji.

Wniosek o orzeczenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

Przechodząc jednak do odpowiedzi na Pani pytania, to niestety rozwód już, teraz kiedy zobowiązania istnieją, nie ściągnie z Pani odpowiedzialności za ich spłatę.

To, co może Pani zrobić, to złożyć wniosek do sądu o orzeczenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, czyli przed tym, jak mąż w długi popadł – ze wskazaniem konkretnej daty.

Jeśli wykaże Pani, że mąż zaciągał kolejne zobowiązania, o których Pani nie wiedziała, to istnieje szansa, że sąd przychyli się do Pani wniosku.

Podstawa prawna

Art. 52. § 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

§ 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną – orzeczenia

„Ważnym powodem do zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej jest separacja małżonków uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.”

(Wyrok SN z dnia 4 czerwca 2004 r., III CK 126/03)

…oraz:

“Przez ważne powody, dające podstawę do zniesienia tej wspólności, przyjęło się rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny”

(Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2003 r., IV CKN 1710/00)

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną ustanawiana jest szczególnie w sytuacji, kiedy małżonkowie żyją osobno, ten scenariusz idealnie wpasowuje się w Waszą obecną sytuację życiową, gdzie Ty mieszkasz w Polsce, a mąż za granicą.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną nie wymaga zgody drugiego małżonka, a więc Twojego męża, sąd może orzec taką rozdzielność nawet wbrew jego woli.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej, z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tym dniu ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.

(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2008 r., II CSK 371/08).

Pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wsteczną musisz wnieść do sądu rejonowego w okręgu, w którym oboje mieliście ostatnie wspólne zameldowanie.

Natomiast właściwym wydziałem dla przedmiotowego pozwu będzie wydział rodzinny właściwego sądu rejonowego. Opłata, jaką będziesz musiała ponieść, to 200 zł.

W uzasadnieniu pozwu trzeba określić datę zawarcia związku małżeńskiego, a także dołączyć odpis aktu małżeństwa. Jeśli macie dzieci, musisz je także w pozwie uwzględnić.

Najważniejsze w pozwie będzie jednak wskazanie faktów, które przemawiają za tym, by sąd ustanowił rozdzielność z datą wsteczną.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by do pozwu dołączyć wszelkie dowody, jakimi dysponujesz i jakie wesprą Twoje uzasadnienie. Mogą to być pisma, jakie napływają do Waszego domu, oraz dowody na to, że mąż mieszka za granicą.

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną

Odpowiedzialność dzieci za długi ojca

Jeżeli jednak chodzi o dzieci, to dopóki mąż żyje, nie będą one związane z jego długami. Po jego śmierci wszystkie nieuregulowane i wymagalne zobowiązania wejdą natomiast w skład masy spadkowej i przy przyjęciu spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe może dojść do sytuacji, kiedy obowiązkiem spłaty także z majątku własnego zostaną obarczeni jego spadkobiercy.

Jednak jest to sprawa przyszła, a Pani chodzi o odpowiedzialność za długi męża na dziś, która tak jak napisałam powyżej, na chwilę obecną nie istnieje względem waszych dzieci.

Pani jednak może czuć się zagrożona, bo jest tu racja, skoro mąż podaje adres do korespondencji na dom, w którym Pani mieszka i jednocześnie jest to jego adres zameldowania, to ewentualne czynności egzekucyjne doprowadzą pod ten adres komornika.

Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, musi Pani szczerze porozmawiać z mężem. Być może razem znajdziecie rozwiązanie problemów.

Proszę się zastanowić, czy przypadkiem mąż nie został z tymi długami sam, kiedy potrzebuje wsparcia i otuchy, i być może właśnie dlatego stosunki między Wami się popsuły.

Trzymam kciuki za rozwiązanie wszystkich problemów i tych finansowych i tych ściśle osobistych! Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze