Zaległy abonament RTV – co zrobić by nie płacić? WZÓR pisma!

Forum prawneKategoria: Abonament RTVZaległy abonament RTV – co zrobić by nie płacić? WZÓR pisma!
Przemysław zapytał 4 lata temu

Witam, ponad 10 lat temu sprzedałem mieszkanie i opłaciłem zaległy już abonament RTV. Będąc poza granicami kraju, w rozmowie telefonicznej poinformowano mnie, że jak nie mieszkam już w Polsce, to sprawa jest załatwiona.

Teraz dostałem na adres mojej nieruchomości w Polsce upomnienie na ponad 1500 PLN. Na infolinii powiedziano, że muszę zapłacić, bo nie mam dokumentu o wyrejestrowaniu odbiornika RTV, który należy przechowywać bezterminowo.

42 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

przede wszystkim nie napisałeś mi rzeczy najistotniejszej – czy wyrejestrowałeś odbiornik i zawieruszyłeś dokument wyrejestrowania, czy raczej nie dochowałeś obowiązku wyrejestrowania i dlatego nie jesteś w posiadaniu przedmiotowego potwierdzenia wyrejestrowania.

Ustalenie tych okoliczności jest istotne dla rozstrzygnięcia Twojego obowiązku względem Poczty Polskiej.

Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę z tego, że w polskim systemie prawnym jest już ugruntowane stanowisko o obowiązku dochowania zgłoszenia zaprzestania używania odbiorników podlegających opłacie abonamentowej w terminie 7 dni, pod rygorem naliczania dalszych opłat.

W tym aspekcie wielokrotnie wypowiedziały się już sądy, a ja wskażę jedno z rozstrzygnięć – sprawa prowadzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach pod sygnaturą I SA/Gl 927/15, w którym wskazano, że:

„regulacja dotycząca opłat abonamentowych, którą obowiązek ich wnoszenia wiąże wyłącznie z zarejestrowaniem odbiornika, nakazuje przechowywać taki dokument, gdyż wierzyciel ma prawo dochodzić zaległych nieprzedawnionych opłat w czasie nieograniczonym, limitowanym wyłącznie terminem początkowym wyznaczonym datą rejestracji odbiornika. Wyrejestrowanie odbiornika jest zatem okolicznością kluczową dla bytu prawnego zaległych opłat abonamentowych i w interesie zobowiązanego było zabezpieczenie dowodu umożliwiającego wykazanie tej okoliczności”.

W przypadku, kiedy dochowałeś obowiązku wyrejestrowania, ale dokument wyrejestrowania gdzieś Ci się zawieruszył, możesz w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty abonamentu RTV wnieść o odszukanie przez Pocztę Polską swojego zgłoszenia.

Jeśli Ci się uda, to Poczta Polska potwierdzi, że okoliczność wyrejestrowania rzeczywiście miała miejsce. Niestety, jeśli tak się nie stanie, nie będziesz miał podstaw, by uchylić się od obowiązku zapłaty naliczonych kwot z tytułu niezapłaconego abonamentu RTV.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie-z-abonamentu-rtv-emerytow-druk-wzor-pdf-doc

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Powiązane artykuły:

Krzystof odpowiedział 4 lata temu

Szanowna pani. Dostałem do zapłaty za zaległy abonament 1430 PLN. Niefortunnym zbiegiem okoliczności zagubiłem pismo wzywające do zapłaty zaległości, w którym był numer mojego konta RTV, w tym czasie moja koleżanka otrzymała takie samo pismo z takim samym wezwaniem, wpłaciłem pieniądze na jej konto, przyznam, że było to bezmyślne, ale stało się.

Otrzymałem pismo z urzędu skarbowego o egzekucji z mojej emerytury. W wydziale abonamentu RTV poinformowano minie, że to jest prosta sprawa, wystarczy napisać odpowiednie pismo, a oni przeksięgują pieniądze na mój rachunek, co uczyniłem. W urzędzie skarbowym pisałem prośbę o odwołanie egzekucji, też nie miało być problemu. Teraz otrzymałem z ZUS pismo o uruchomieniu egzekucji. Co robić?

Zbigniew odpowiedział 4 lata temu

Witam, chodzi o zajęcie świadczeń rentowych z powodu niepłacenia abonamentu RTV.

Dostałem dzisiaj od Urzędu Skarbowego zawiadomienie o zajęciu świadczeń z mojej renty w wysokości 1861,76 zł. Moja renta BRUTTO wynosi 1768 zł. Na rencie jestem od kwietnia 2010 r. z powodu usunięcia żołądka z powodu raka.

Moja sytuacja zdrowotna (po 2 latach przerzut do kości, chemia itd. leki, wizyty lekarskie) oraz finansowa wynikająca z choroby, oraz niewysokiej renty jest bardzo trudna. Mam 64 lata.

Czy mam jakieś szanse na umorzenie długu za RTV?

Z mojej chaotycznej internetowej wiedzy wynika, że powinienem napisać do KRRiT pismo, w którym opiszę moją sytuację. Co jeszcze napisać? W tym samym czasie pismo do Urzędu Skarbowego z prośbą o zawieszenie egzekucji do czasu odpowiedzi KRRiT.

Czy nie za późno? Do Poczty Polskiej wniosek o uzyskanie zwolnienia od opłat abonamentowych. Proszę o pomoc. Jakie podjąć kroki?

Ola odpowiedział 4 lata temu

Witam.
Jak mogę sprawdzić zaległość w opłacie RTV ponieważ byłam za granicą?

Patrycja odpowiedział 4 lata temu

Witam, jakiś czas temu dostałam upomnienie za brak płatności za abonament RTV, odpowiedziałam na pismo z prośbą o sprawdzenie sprawy, ponieważ od 10 lat prowadzę wspólne gospodarstwo z mamą i to ona opłaca abonament, otrzymałam odpowiedź z prośbą o przesłanie oświadczeń moich i mojej mamy, że wspólnie prowadzimy gospodarstwo w celu wyjaśnienia sprawy.

Wysłałam odpowiedź listem poleconym i mam potwierdzenie i czekałam na decyzję. Niestety nie dostałam już żadnego pisma, za to dwa dni temu zablokowano mi 2 konta w banku.

Dowiedziałam się od banku, że to Urząd Skarbowy na wniosek Poczty nakazał zablokować mi konto, ja nie dostałam żadnego tytułu wykonawczego, czy ja nie powinnam być poinformowana o takiej sytuacji pismem, żeby mieć możliwość odwołania się, w tej chwili czuję się okradziona, jestem na rencie z powodu ciężkiej choroby i zostałam bez środków do życia co mam dalej robić ? proszę o pomoc.

pomoc! odpowiedział 4 lata temu

moja mama ma 73 lata i płaciła 13 lat za długo, wiec chcę ją wyrejestrować z przymusu płacenia za abonament RTV, osoba chora na demencje, starcza osoba ta jest na rencie rodzinnej i nie pozwolę dalej jej wykorzystywać jeśli nie zrobicie tego to kieruje sprawę do sadu oczywiście zwrot kosztów za 12 lat płacenia abonamentu RTV!

A. odpowiedział 4 lata temu

Wcześniej za abonament płacił mąż i książeczka była na je go imię gdy przeprowadziłam się do nowego domu, a dom stoi na mnie, to wszystko pisałam na własne imię no i teraz okazuje się, że jestem winna abonamentowi telewizyjnemu dużo pieniędzy, a przecież płacę abonament telewizyjny, bo stanowimy jedno gospodarstwo, z Poważaniem A

Kacper T. odpowiedział 4 lata temu

Witam, dzisiaj otrzymałem po raz drugi upomnienie o zapłatę zaległego abonamentu RTV. Wcześniej wysłałem pismo o uwierzytelnienie dokumentacji dotyczącej nadania mi numeru identyfikacyjnego abonenta, gdyż nigdy wcześniej nie otrzymałem z Poczty takiej informacji o nadaniu takiego numeru i w jakim czasie został ten nr nadany.

Odpisano mi, że numer identyfikacyjny został nadany, ale kopii dokumentów mi nie przysłano. Poczta Polska powinna przysłać mi dokumenty, w jakim czasie numer abonenta mi przydzielono i na jakiej podstawie. Kwota do zapłaty to 1522,70 zł.

Oczywiście grożą mi egzekucją komorniczą. Żadnej umowy z Pocztą Polską nie zawierałem o nadanie mi numeru abonenta. 45 lat temu miałem założoną książeczkę opłat i opłacałem. Przestałem płacić abonament RTV z chwilą, kiedy się przeprowadziłem i mieszkam pod innym adresem.

Co mam robić w takiej sytuacji? Uważam, że Poczta Polska w momencie nadania mi numeru identyfikacyjnego powinna ze mną podpisać umowę, a nic takiego nie nastąpiło. Poczta też mi nie przysłała uwierzytelniających dokumentów na tę okoliczność, tylko poinformowała, że upomnienie o zapłatę abonamentu RTV wynika z nadania numeru identyfikacyjnego.

Proszę o pomoc co dalej mam zrobić.

Teresa odpowiedział 4 lata temu

12 lat temu wyjechałam za granice, około 10 lat temu wyrejestrowałam abonament RTV. Teraz mam zajęcie egzekucyjne za 5 lat niepłacenia abonamentu. W Polsce przebywam około 30 dni w roku. Wysłałam e-mail wyjaśniający do poczty, ale nie wiem, czy to cos da. Nie rozumiem czemu mam płacić za cos czego nie używam?

Dorota P. odpowiedział 4 lata temu

dzień dobry. wczoraj dostałam upomnienie:

Na podstawie art. 151 paragraf 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 201/8 r., poz. 1314 z późn. zm.) wzywa się do zapłaty następujących należności:

opłata abonamentowa RTV 01/2014-09/2019 1511,10 zł

koszty upomnienia 11,60

Razem 1522,70

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, według której należy obliczyć dalsze odsetki, wynosi 8% w skali roku. Kwotę należności głównej wraz z odsetkami naliczonymi na dzień dokonania zapłaty należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego upomnienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A lub na rachunek bankowy …

W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które zaspokajane są w pierwszej kolejności.

z upoważnienia Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej
Kierownik Wydziału Abonamentu RTV
Grażyna S.

Miałam zarejestrowany telewizor w latach 90-tych. Prosiłam męża o wyrejestrowanie gdzieś w okolicach roku 2000. Mąż tego nie zrobił, w tajemnicy przede mną zapłacił jakąś karę, potem znów telewizor nie był opłacany.

W 2001 roku mąż wyjechał do pracy za granicę. W 2008 roku sprzedaliśmy mieszkanie, przeprowadziliśmy się do nowego domu i tam nie zarejestrowałam telewizora. Mąż nadal pracuje za granicą. W 2012 r. wzięliśmy z mężem rozwód, ale dom, w którym nadal mieszkam z 14-letnią córką, jest wciąż naszą współwłasnością i były mąż też jest w nim zameldowany.

Nie rozumiem, skąd mam nadany numer abonenta, jeżeli nie rejestrowałam nowego telewizora, a czytałam, że wcześniejsze umowy uległy przedawnieniu (moja była z poprzedniego adresu). Nie rozumiem też, dlaczego ja dostałam wezwanie, a nie mój były mąż?

Co zrobić, żeby tego nie płacić? Chcieliśmy z byłym mężem sprzedać dom, ale w obecnych czasach nie jest to łatwe. Mamy na niego kredyt hipoteczny. Sama wychowuję córkę. Pracuję i dostaję alimenty, ale ledwo starcza mi (lub czasem nie), aby utrzymać duży dom, opłacić szkołę muzyczną i zajęcia dodatkowe córki (pływa sportowo w klubie i tańczy w ludowym Zespole Kujawy).

Właściwie, to nawet nie mamy czasu oglądać telewizji przez te wszystkie zajęcia. Wychodzimy z domu rano, wracamy wieczorem. W domu trzeba coś też zrobić, córka odrabia lekcje i uczy się, więc na tv brak już czasu.

Piszę to wszystko, bo może te argumenty pozwolą na umorzenie mi kary i zwolnią z opłat, bo czytałam gdzieś, że osoby samotnie wychowujące dzieci, też mają szansę na zwolnienie.
proszę o pomoc i pozdrawiam serdecznie
Dorota P.

Ewa odpowiedział 4 lata temu

Dzień dobry, wczoraj otrzymałam zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego od Poczta Polska za zaległy abonament RTV od 01-01-2014 do 01-04-2019 r. na kwotę 1853,16. W grudniu 2018 r. ukończyłam 60 lat i pobieram emeryturę brutto 1275,81, czyli mniejszą niż 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Nie złożyłam oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia. odbiornik miałam zarejestrowany na inny adres zamieszkania, a od 2008 r. mieszkam gdzie indziej. Proszę o pomoc, co mogę dziś zrobić, pozdrawiam, Ewa

pytanko odpowiedział 4 lata temu

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie-z-abonamentu-rtv-emerytow-druk-wzor-pdf-doc

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

ksenia odpowiedział 4 lata temu

Poczta Polska wezwała mnie do zapłaty zaległego abonamentu RTV od 01/2014-30.06.2019 na podstawie „Powiadomienia o nadaniu numeru identyfikacyjnego”, które nigdy do mnie nie dotarło, gdyż zostało wysłane w 2008 r. zwykłym listem na nieaktualny adres zamieszkania, pod którym nie mieszkałem od 10 lat, czyli od sierpnia 1998 r. O zmianie adresu powiadomiłem niezwłocznie właściwy w miejscu zamieszkania UP. Czy w tej sytuacji PP wywiązała się prawidłowo z nałożonego na nią Rozporządzeniem MT z 2007 obowiązku zawiadomienia użytkownika o nadaniu tegoż numeru?

podróżnik odpowiedział 4 lata temu

W 2006 roku wyjechałem za granice i nie było mnie w kraju, wróciłem pod koniec 2016 roku, a w listopadzie 2017 zarejestrowałem RTV i zacząłem płacić abonament i otrzymałem numer identyfikacyjny 02381527. 5 lipca otrzymałem upomnienie o zaległości w okresie od 01/2014 do 12/2017 w wysokości 1034,09 i z numerem identyfikacyjnym 02075595, czyli innym niż otrzymany w chwili zgłoszenia w 2017 roku.

Nigdy nie otrzymałem pisma o nadaniu poprzedniego numeru po prostu nie było mnie w kraju, mieszkałem w Irlandii a od 2011 w Australii. Co powinienem zrobić?

Wcław R. odpowiedział 4 lata temu

Witam. Dostałam Upomnienie wzywające do zapłaty abonamentu RTV za okres od 09/2015 r. do 05/2019 r. Na upomnieniu, pod jego numerem, jest Indywidualny Numer Identyfikacyjny abonenta. Czy to jest ten sam numer co Indywidualny Numer Odbiornika? Czy mam szansę, powołując się na art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego uniknąć płacenia abonamentu RTV? Pozdrawiam.

Mira odpowiedział 4 lata temu

Witam, dostałam ze skarbówki zawiadomienie o zajęciu wierzytelności na rzecz Poczty Polskiej za niezapłacony abonament RTV od 2013 – 2019 = z odsetkami ok. 1 800 zł. Dla mnie to zaskoczenie, bo od 2014 r., po śmierci mojego męża jestem na rencie rodzinnej, a od maja tego roku skończyłam 60 lat no i od 10 lat nie posiadam TV.

Latem dostałam wprawdzie jakieś pismo o zaleganiu z abonamentem RTV, ale druk w internecie widniał jako fałszywy, więc wyrzuciłam go do kosza… Moje pytanie to: czy mogę się SKUTECZNIE odwołać się od nakazu zapłaty zaległego abonamentu RTV? Czy jest szansa odzyskać pieniądze? i jak czytam w innych zapytaniach, to jak się zabezpieczyć, żeby to się nie powtórzyło? MK

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam serdecznie,

niestety nie mam dla Pani dobrych wiadomości.

Z informacji, jakie Pani podała wynika, że w przeszłości posiadała Pani odbiornik radiowo-telewizyjny zgłoszony i zarejestrowany na siebie. Po zaprzestaniu używania telewizora nie dochowała Pani obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 punkt 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, w brzmieniu:

“Osoba fizyczna lub podmiot posiadający zarejestrowany odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny może dokonać zgłoszenia zaprzestania używania tych urządzeń. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe dokonuje wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych”.

Brak zgłoszenia, pomimo zaprzestania używania radia i telewizora oraz wyzbycie się  niniejszych urządzeń niezwalania z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych do czasu faktycznego zgłoszenie, o którym powyżej. Jest to stanowisko ugruntowane i powielane przez sądy zajmujące się skargami osób w podobnych do Pani sytuacjach.

Chcę zaznaczyć, że jeśli nawet zdecyduje się Pani, wnieść zarzuty do toczącego się postępowania egzekucyjnego w administracji wątpię, że uda się Pani odzyskać pobrane pieniądze.

Musi Pani wiedzieć, że ulgi w opłatach nie uzyskuje się automatycznie. Piszę Pani, że spełnia przesłanki do uzyskania zwolnienia w opłatach abonamentowych, o których mowa art. 4 przedmiotowej ustawy, dlatego zasadne będzie złożenie stosownego oświadczenia albo wyrejestrowanie poprzedniego odbiornika, tak by w przyszłości nie została Pani znów obciążona abonamentem pomimo nieużytkowania żadnego odbiornika.

Powyższe wynika wprost z zapisu art. 4 pkt. 3 ustawy, zgodnie z którym zwolnienie określone w ust. 1 pkt 1 i 3–8, dotyczące:

  • osób, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub innego organu emerytalno-rentowego;
  • osób niesłyszących, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
  • osób niewidomych, u których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
  • osób, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  • osób, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 i 1622), spełniają kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.), bezrobotnych, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 i 1622), posiadających prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osób posiadających prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2148 oraz z 2019 r. poz. 39, oraz osób, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

Jeśli nie wyrejestruje Pani zgłoszonego odbiornika, Poczta Polska znów za jakiś czas upomni się o swoje, być może niesłuszne, ale naliczane zgodnie z obowiązującym prawem opłaty abonamentowe.

Należy więc udać się na Pocztę i tam dochować formalności oraz pamiętać, by zachować potwierdzenie wyrejestrowania lub złożyć oświadczenie o przysługującej uldze w opłatach.

Monika odpowiedział 4 lata temu

Witam.
Dostałam od Urzędu skarbowego zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za prace za nieuiszczone opłaty abonamentowej za używanie odbiornika. Jest to od 01.01.2013 do 31.08.2018 kwota 1983,13 z odsetkami kosztami egzekucji i upomnienia. Pracuję na najniższej stawce krajowej. Czy jest jakaś szansa, żeby tego nie płacić ?

mirek odpowiedział 4 lata temu

Chcę zapytać o umorzenie zaległości opłat abonamentu RTV. Dostałem upomnienie za 5 lat od 2014 do 2019. (upomnienie pierwsze) niepłacenia abonamentu z wyliczona sumą 1379,40 zł. Od 2014 jestem kolejno jako osoba bezrobotna zarejestrowana następnie jako pobierający zasiłek przedemerytalny aż do dziś i dalej.

W 20214 przesłałem kopie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego i od tego czasu nie dostawałem nic, żadnych przypomnień ani upomnień do teraz wiec myślałem, że jestem oznaczony jako bezrobotny. Teraz otrzymałem to pismo. Mam wszystkie decyzje Urzędu Pracy i ZUS (coroczne) do dziś. Co mam robić by umorzono mi tę kwotę.

teresa odpowiedział 4 lata temu

Jaka kwota brana jest pod uwagę dla emeryta, żeby wyrejestrować RTV? Mam 64 lata, mam decyzję przyznania emerytury w 2016 r. ale ZUS wybrał mi korzystniejszą opcję rentę po mężu, bo jest trochę większa, proszę powiedzieć jaką kwotę mają poczty 50% średniej krajowej, bo wyczytałam, że średnia krajowa teraz to 4951 urząd mówi, że ma 2200 to, z którego roku ta połowa średniej a ja mam 2400 brutto.

Dana odpowiedział 4 lata temu

Witam,
mama dostała wezwanie za 5 lat niepłacenia za RTV, a jest na emeryturze i dodam, że ma bardzo niska. Czy idzie się odwołać od tego wezwania, ponieważ kwota jest bardzo wysoka? A słyszałam, że na emeryturze jest się zwolnionym z płacenia, co za tym idzie, nie płaciła za RTV, a teraz ma wezwanie. Po prostu nie do informowała się, że to trzeba na poczcie zrezygnować.

Pola odpowiedział 4 lata temu

Witam mam dług za nie opłacanie RTV, a zaczęłam straż, czy komornik może mi zająć wynagrodzenie, ze stażu, które wynosi 997 zł. Środki, ze stażu wpływają 15 każdego miesiąca, a 500+ dostaje po 20 każdego miesiąca. Jak to będzie wyglądało. Czy pracodawca, u którego mam staż będzie poinformowany, że mam komornika? Pozdrawiam serdecznie i proszę o pomoc.

Jarosław odpowiedział 4 lata temu

Otrzymałem upomnienie za niepłacenie abonamentu RTV. W gospodarstwie domowym od 10 lat współzamieszkuje (jest zameldowany na pobyt stały) mój ojciec mający 86 lat. Odbiornik nigdy nie został zarejestrowany pod moim adresem zamieszkania i co za tym idzie niezgłoszony po ukończeniu przez ojca wieku 75 lat. Jak mogę się wybronić z zapłacenia zaległego abonamentu?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

jeżeli otrzymałeś wezwanie do zapłaty nieuregulowanego abonamentu radiowo-telewizyjnego, to musiałeś mieć na siebie zarejestrowany odbiornik i przestałeś dokonywać wpłat. Jeżeli jesteś adresatem wezwania, to nie mogło być inaczej.

W takim przypadku nie będziesz miał raczej możliwości wybronienia się z zapłacenia zaległego, ale przecież należnego abonamentu.

Kwota zaległości zapewne jest znaczna, dlatego, aby uchronić się przed egzekucją, warto podjąć starania o rozłożenie należności na raty.

Jeżeli się mylę i nigdy nie dokonywałeś na siebie zgłoszenia radia lub telewizora, możesz próbować sprawę wyjaśnić, odpowiadając na wezwanie i podnosząc okoliczność, że nigdy nie rejestrowałeś na siebie żadnego odbiornika RTV, przez co naliczenie opłaty abonamenckiej jest niezasadne.

Jeżeli chodzi natomiast o seniora, który z Wami zamieszkuje, to aby uzyskać ulgę w zapłacie abonamentu RTV na przyszły okres, należy dokonać przerejestrowania zgłoszonego odbiornika lub zarejestrować nowy odbiornik właśnie na ojca.

Musisz wiedzieć, że ulgi nie otrzymuje się z urzędu. Aby uzyskać zwolnienie w zapłacie abonamentu, należy dokonać właściwego zgłoszenia. Zwolnienie przysługiwać będzie dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o spełnieniu warunków do uzyskania zwolnień (tu wiek powyżej 75 lat).

W tym celu należy udać się z ojcem do najbliższej placówki Poczty Polskiej i wypełnić właściwe druki.

Grażyna odpowiedział 4 lata temu

Chodzi o przedawnienie długu za abonament RTV.

Dowiedziałam się dzisiaj, że mam zajęcie egzekucyjne na koncie bankowym z urzędu skarbowego, pani w urzędzie powiedziała mi, że to za zaległy abonament RTV za okres 01.2014-09.2018. Sprawa byłaby prosta gdybym dostała jakiekolwiek pismo z Poczty Polskiej.

Zadzwoniłam do wydziału abonamentów, czyli wierzyciela, ostania opłata wpłynęła 12.2008 r. Sprawa ma się tak: w 2006 r. odeszłam od męża i to on opłacał wszystkie opłaty, w 2008 roku przestał płacić za RTV, ale mnie o ty nie poinformował, upomnienia przychodziły, tylko ja nie wiedziałam, chciałam zapytać, czy to jest przedawnienie?

czy mam pisać o umorzenie długu za abonament RTV? jestem samotną matką z dwójką dzieci 10 i 8 lat, drugi związek też był porażką, pracuję na dwóch etatach na umowę zlecenie, zarabiam z nich ok. 1 000 zł, a za sam czynsz płacę 880 zł.

Proszę o pomoc, nie wiem co robić, z góry dziękuję.

KK odpowiedział 4 lata temu

Witam, moja mama dostała wezwanie do zapłaty za abonament RTV za okres od 11.2017 do 11.2019 na kwotę ponad 600 zł. W piśmie podany jest nr id.abonenta. Mama nie przypomina sobie faktu nadania takiego numeru… Co można z tym zrobić?

Beata odpowiedział 4 lata temu

W latach 1992 zgłosiłam, że mam TV i  nie pamiętam czy to wyrejestrowałam. 2008 się przeprowadziłam. W 2019 roku dostałam wezwanie do zapłaty za ostatnie 5 lat. Czy mogę powołać się na to, że nie otrzymałam po 2008 numeru abonenta, bo nie otrzymałam i poprosić o potwierdzenie Pocztę Polską, że wypełniła obowiązek wynikający ze zmiany przepisów? Jakie mam szanse, że nie będę musiała tego zapłacić?

Magda odpowiedział 4 lata temu

Przydatne wzory pism:

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

zwolnienie-z-abonamentu-rtv-emerytow-druk-wzor-pdf-doc

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Renara odpowiedział 4 lata temu

jak napisać odwołanie dotyczące kary za niepłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego dla mamy? moja mama dostała rachunek do zapłaty za radio, którego już nie ma. Nie wiem, czy mama wyrejestrowała to radio na poczcie, czy nie. Z rachunku wynika, że opłata abonamentowa RTV naliczona została od roku 2014, do zapłaty kwota 1087,30 zł. Mama ma 72 lata i emeryturę bardzo niską. Co teraz zrobić? jakie odwołanie napisać?

Amelka odpowiedział 4 lata temu

Dzień dobry. Mama otrzymała wezwanie do zapłaty w ciągu 7 dni za dług RTV z urzędu skarbowego. Czytałam, że można pisać odwołanie/prośbę o rozłożenie długu na raty? Gdzie i do kogo trzeba pisać takie pismo, do urzędu czy do krajowej rady telewizji i radiofonii, i jeśli urząd skarbowy zajął by konto, to czy mamy emeryturę miesięczna 1200 zł zajmie w całości? czy jakiś procent? Proszę o odpowiedź.

Antoni CH. odpowiedział 4 lata temu

Dzień dobry. Jak napisać wniosek o umorzenie zaległej opłaty za RTV? Mój problem polega na tym, ze w 1998 r. wyjechałem do USA, mój powrót nastąpił w sierpniu 2018 r. Po powrocie z USA zakupiłem telewizor, który zarejestrowałem w nowym domu, obecnie otrzymałem upomnienie do zapłaty zaległego abonamentu RTV za okres od 01/2015 r. do 01/2020 w kwocie 1381,90. Nadmieniam, że to upomnienie jest na numer abonenta 13874622. A ja w tej chwili posiadam numer abonenta 15671391. Ponadto zaznaczam, że abonament płacę od 2019 roku, a w upomnieniu mam policzono zaległość za 2010 rok. Uprzejmie proszę o poradę, jak mam ten problem rozwiązać. Dziękuje z góry i pozdrawiam. Antoni CH.

Grażyna odpowiedział 4 lata temu

Piszę w sprawie abonamentu RTV. Otrzymałam zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego z urzędu. Wyliczono mi opłaty za okres od 01-01-2015 r. do 26.09.19 r. wraz z odsetkami.

Zgłosiłam odbiornik, jak przeprowadziłam się do Chełmży, w 2010 r. przeprowadziłam się do innej miejscowości, zgłosiłam ten fakt na Poczcie.

W nowym miejscu zamieszkania nie zgłaszałam odbiornika, ponieważ sygnał naziemny tu nie dochodził, korzystam z telewizora, ale tylko przez internet (YouTube, Netflix), dlaczego żądają ode mnie zapłaty i dlaczego wcześniej nie otrzymałam żadnej informacji o zaległościach?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

niestety trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Poczta Polska “wyhaczyła” Panią dopiero teraz.

Jednakże muszę napisać, że roszczenie Poczty jest uzasadnione. Posiada Pani odbiornik telewizyjny, co jest już wystarczającą podstawą do naliczenie opłaty abonamentowej.

Zgodnie z regulacją ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika – tak art. 2.

Dla ważności naliczenia opłaty abonamentowej nie ma znaczenia, w jaki sposób odbierane są kanały i czy odbiorca ponosi dodatkowe opłaty związane z zawartą umową o świadczenie usług dostępu do filmów, programów, czy seriali.

To, że Pani wybrała Internet, czy wypożyczalnie Netflix, nie zaś telewizję kablową, satelitarną, czy siatkową nie ma znaczenia. Jest Pani posiadaczem odbiornika telewizyjnego, więc opłata jest należna.

Mogę tylko pocieszyć Panią, pisząc, że z informacji, jakie Pani podała, wynika, że zaoszczędziła Pani na opłacie abonamentowej za okres pięciu lat – od 2010 do 2015 roku. Poczta dziś dochodzi należności za okres ostatnich pięciu lat, bo reszta roszczenia uległa przedawnieniu, ma Pani więc wcześniejsze lata w gratisie.

Proszę jednak zadbać o to, by opłaty były uiszczane terminowo. Może Pani również skorzystać z ulgi w opłacie abonamentu RTV jeśli ulga się Pani należy.

Prawo do ulgi należy zgłosić we właściwym urzędzie pocztowym –  ulgi nie nabywa się automatycznie, lecz jedynie na wniosek.

Grażyna odpowiedział 4 lata temu

Nie mam potwierdzenia wyrejestrowania odbiornika ale czy to że nie dostałam żadnego powiadomienia albo to że rok i miesiąc z tego okresu naliczonego byłam na zasiłku dla bezrobotnych coś mi pomoże? Jakieś odroczenie lub rozłożenie na raty?

Ania W. odpowiedział 4 lata temu

Dzień dobry, dostałam w dniu dzisiejszym wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu odbiornika RTV. W latach 90-tych miałam zarejestrowany odbiornik telewizyjny i książeczkę do opłat. Po kilku latach zmieniłam adres zamieszkania i pismo rezygnacyjne oraz ową książeczkę odesłałam. Dzisiaj dostałam wezwanie na kwotę 1500 zł? Tamtego pisma nie mam, minęło od tego czasu 20 lat. Proszę o pomoc.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam Panią,

jeżeli rzeczywiście od lat 90 nie korzysta Pani z żadnego odbiornika radiowo-telewizyjnego i dokonując zmiany miejsca zamieszkania, dopełniła Pani wszelkich formalności, warto starać się o anulowanie nienależnie naliczonej opłaty.

W tym celu należy przygotować odpowiedź na wezwanie z wnioskiem o anulowanie nienależnie naliczonego abonamentu radiowo-telewizyjnego i wstrzymanie dalszych kroków windykacyjnych.

W uzasadnieniu pisma należy dokładnie z podaniem dat opisać stan faktyczny sprawy. Proszę po kolei opisać podjęte działania (zmiana miejsca zamieszkania, przesłanie pisma o rezygnacji i złożenie książeczki abonenckiej).

W dalszej części pisma należy podnieść, że z uwagi na upływ czasu nie jest Pani w posiadaniu dokumentów potwierdzających fakt dokonania powyższych czynności, jednakże przez ostatnie lata nie korzystała Pani z żadnych odbiorników radiowo-telewizyjnych, dlatego naliczenie opłaty nie jest zasadnym, a wniosek o jej anulowanie powinien zostać rozpoznany na Pani korzyść.

Może Pani dodatkowo podnieść, że na okoliczność tego, że nie posiada Pani żadnych odbiorników ma wielu świadków, którzy mogą za nią ręczyć.

Tak przygotowanie pismo należy przesłać listem poleconym.

Mam nadzieję, że Pani odpowiedź na wezwanie do zapłaty zatrzyma dalszy bieg sprawy. Jeśli tak by się nie stało, należy trzymać rękę na pulsie, by w odpowiednim czasie wnieść zarzuty do ewentualnego postępowania egzekucyjnego w administracji.

Ja jednak trzymam kciuki za korzystny bieg sprawy i wierze, że sprawa nieuregulowanego abonamentu zakończy się dla Pani wraz z przesłaniem niniejszego pisma.

Piotr odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry.
 
Moja mama od początku stycznia 2014 roku nie wnosiła opłaty abonamentowej aż do dnia dzisiejszego. Teraz w październiku 2020 roku otrzymała upomnienie wzywające do zapłaty ponad 1500 zł. Czy w tej sytuacji można mówić o przedawnieniu długu i uniknięciu spłaty tej kwoty? Bardzo dziękuję za odpowiedź.

xx3 odpowiedział 3 lata temu

Kto wygrał z Pocztą o abonament RTV?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Mężczyzna wyrejestrował odbiornik, ale nie przetrzymywał dowodu na jego wyrejestrowanie, po 14 latach Poczta Polska zapragnęła naliczyć mężczyźnie opłatę karną za 14 lat niepłacenia abonamentu RTV, mężczyzna poszedł z tym do sądu i wygrał:

Poznański sąd orzekł:

Sąd stwierdza, że z żadnych przepisów prawa nie wynika, że strona jest zobowiązana posiadać i bezterminowo przechowywać dokument (dowód) wyrejestrowania odbiornika” – informuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. “Zdaniem Sądu, skoro termin przedawnienia opłat abonamentowych jest pięcioletni, to nie sposób wymagać od strony, aby taki dokument przechowywała w nieskończoność.

 

Mirosław K. odpowiedział 3 lata temu

Witam! Urząd Skarbowy zablokował mi na koncie prawie 2000 zł za niezapłacony abonament RTV, dowiedziałem się – dzwoniąc, bo żadnego pisma w tej sprawie nie otrzymałem. Czy coś mogę zrobić w sprawie, aby uniknąć zajęcia? skoro już jest zajęte! Mam zameldowanie w Niemczech, i tak pisałem, ale jak widać – nie pomogło… Pozdrawiam Mirosław K.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie!

Panie Mirosławie, na tym etapie sprawy można złożyć sprzeciw od postępowania egzekucyjnego w administracji. Aby jednak Pana sprzeciw został uwzględniony, a tym samym wstrzymana egzekucja z rachunku bankowego należy przedstawić okoliczności, które jednoznacznie potwierdzają, że nie jest Pan dłużnikiem Poczty Polskiej.

Sam zarzut, że opłata abonamentowa została naliczona nienależnie, bowiem mieszka Pan stałe w Niemczech może nie wystarczyć. Musi Pan bowiem wiedzieć, że zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego i trwa do czasu zgłoszenia zaprzestania używania odbiornika radiowo-telewizyjnego.

Powyższe przekłada się na to, że jeśli opuścił Pan Polskę bez dokonania zgłoszenia, Poczta Polska miała formalne możliwości, by obciążyć Pana opłatą abonencką. Brak wyrejestrowania odbiornika pomimo faktycznego zaprzestania jego używania nie daje dużych szans na „wygranie” sprawy. Może Pan jednak próbować, składając sprzeciw od postępowania egzekucyjnego.

Na koniec dodam, że należy dokonać wyrejestrowania, inaczej abonament RTV będzie nadal naliczany.

Jagoda odpowiedział 2 lata temu

W większości wyżej podanych postach “funkcjonuje” pojęcie: posiadacz odbiornika i właściciel odbiornika oraz użytkownik odbiornika. Jak to się ma do sytuacji kiedy używam odbiornika, który nie jest moją własnością? Wynajmuję mieszkanie, na którego wyposażeniu obok lodówki, pralki czy czajnika, jest i telewizor i radioodbiornik, które oglądam i słucham. Czy i dlaczego Poczta Polska mnie nęka za opłacenie abonamentu?