Czy można przenieść kilka egzekucji do jednego komornika?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy można przenieść kilka egzekucji do jednego komornika?
daryl zapytał 4 lata temu

Witam,

ponieważ obecnie mam cztery postępowania egzekucyjne prowadzone przez trzy różne kancelarie komornicze. Czy jest jakakolwiek możliwość przeniesienia wszystkich zadłużeń do jednego komornika? np. komornika właściwego mojemu miejscu zamieszkania?

Jest to o tyle niewygodne i nieopłacalne, ponieważ wtedy następuje chyba tzw. zbieg egzekucji i pracodawca przelewa temu pierwszemu komornikowi część wynagrodzenia, a pozostałych dwóch komorników nie otrzymuje od pracodawcy żadnych środków, co się wiąże tak naprawdę ze wzrostem zadłużenia u tych pozostałych dwóch komorników (odsetki i koszty komornicze).

Proszę o pomoc, jak przenieść wszystkie długi do jednego komornika.

Pozdrawiam

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam,

przeniesienie egzekucji do jednego komornika powinno nastąpić z urzędu. Wydaje mi się, że zbieg komorników został rozstrzygnięty i Twój pracodawca właściwie dokonuje potrąceń, co wbrew temu, co myślisz, wcale nie generuje dodatkowych kosztów.

Wiedz, że kiedy doszło do zbiegu, Twój pracodawca  został zobowiązany do podjęcia decyzji w przedmiocie dalszych potrąceń. To na nim spoczął obowiązek rozstrzygnięcia, który komornik powinien prowadzić dalszą egzekucję, a więc, któremu komornikowi przekazywać potrącone z wynagrodzenia za pracę kwoty. Jeśli po ujawnieniu się kolejnego komornika pracodawca ma wątpliwości, powinien wstrzymać się z przekazywaniem pieniążków do czasu rozstrzygnięcia zbiegu.

Jeśli pieniądze przekazywane są pierwszemu komornikowi, to prawdopodobnie on jest właściwy do prowadzenia dalszej egzekucji. Ja bym obstawiała, właśnie za taką opcją i radzę Ci sprawdzić tę możliwość.

Oczywiście, jako strona postępowania egzekucyjnego powinieneś otrzymać postanowienie o przekazaniu sprawy do właściwego komornika, wydane przez dwóch pozostałych komorników. Jeśli jednak żadna korespondencja do Ciebie nie trafiła, zapytaj pracodawcę, dlaczego kontynuuje zajęcie na rzecz tego właśnie wybranego komornika.

Możesz również wykonać telefon do kancelarii komorniczej i zapytać, czy komornik realizuje zajęcie na rzecz jednego, czy większej ilości wierzycieli. Myślę, że w ten sposób potwierdzisz rozstrzygnięcie zbiegu komorników.

Pytasz jednak, czy możesz złożyć wniosek o przekazanie wszystkich spraw egzekucyjnych do komornika właściwego według Twojego miejsca zamieszkania. Niestety, jako dłużnik nie masz możliwości wyboru komornika. Art 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku daje wierzycielowi prawo wyboru komornika, jednakże dłużnik w prawie tym został pominięty.

Możesz jednak złożyć zażalenie na postanowienie o przekazaniu sprawy na skutek zbiegu, jeśli z takim rozstrzygnięciem się nie zgadzasz. Musisz jednak wiedzieć, że rozstrzygnięcie zbiegu następuje według ustalonych zasad i sprawy przejmuje zazwyczaj komornik, który pierwszy wszczął egzekucję wobec danego dłużnika, nie zaś ten w rewirze, którego swe miejsce zamieszkania ma dłużnik.

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Wybrane specjalnie dla Ciebie: