Czy pracodawca może zatrzymać dla komornika część minimalnej krajowej?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy pracodawca może zatrzymać dla komornika część minimalnej krajowej?
Magda zapytał 4 lata temu

Witam, czy pracodawca może zatrzymać dla komornika część minimalnej krajowej, która ponoć wolna jest od egzekucji komorniczej? czy komornik może zająć najniższą krajową?

Zarabiam najniższą krajową, mój pracodawca otrzymał pismo od komornika o wszczęciu egzekucji z wynagrodzenia i zatrzymał część mojej pensji do czasu odpisania komornikowi w mojej sprawie, twierdząc, że musi te pieniądze „zamrozić”, a jak komornik odpowie, to pracodawca pieniądze mi odda. Czy pracodawca może tak postąpić?

Pensję pobieram w gotówce do ręki. Proszę o info i z góry dziękuję, Magda.

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Madziu,

bardzo dobrze, że do nas piszesz, ponieważ wydaje mi się, że Twój pracodawca nie za bardzo wie, co ma robić.

Przede wszystkim nie wiem, na jaką odpowiedź liczy od komornika. To w jego obowiązku leży wyliczenie odpowiedniej kwoty, a następnie przekazanie jej wierzycielowi lub komornikowi. Organ egzekucyjny nie będzie wyliczał zajęcia za pracodawcę.

Zwrócić uwagę, że komornik wszczął postępowanie egzekucyjne, następnie dokonał zajęcia Twojego majątku, w tym wynagrodzenia za pracę, przesyłając do pracodawcy wezwanie do dokonywania potrąceń z należnego wynagrodzenia za pracę, o czym stanowi art. 881 kpc.

Zgodnie z § 3 wyżej wymienionego przepisu komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:

1) przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo

2) przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.

W niniejszym przepisie znajduje się zapis, który komornik umieścił również z piśmie do Twojego pracodawcy, mówiący, że potrącenia dokonywane są z części wynagrodzenia przekraczającego kwotę wolną od zajęcia.

Jeśli Twój dług jest zobowiązaniem niealimentacyjnym, pochodzi z nieuregulowanych faktur, rachunków, kredytów, to pracodawca powinien wypłacić Ci wynagrodzenie odpowiadające płacy minimalnej netto, a jedynie nadwyżkę przekazać komornikowi. Jeśli Twoje długi wynikają z nieuregulowanych alimentów, to potrącenie może sięgać do 60% płacy.

O tym, w jaki sposób będą realizowane potrącenia, pracodawca informuje komornika, przesyłając mu zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów za okres ostatnich trzech miesięcy.

Pracodawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać rozliczenia zajęcia. Jeśli nie będzie ono możliwe, bo pracownik otrzymuje kwotę wolną od zajęcia, o fakcie tym informuje komornika stosownym pismem:

Odpowiedź do komornika na zajęcie minimalnej krajowej pracownika

odpowiedz-do-komornika-na-zajecie-minimalnej-krajowej

Odpowiedź do komornika na zajecie minimalnej krajowej

W żadnym razie pracodawca nie ma prawa przetrzymywać kwot wolnych od zajęcia. Jeśli Twój pracodawca, zamrozi Ci pensję w kwocie wolnej od zajęcia, to złamie prawo.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Żmuda R. odpowiedział 4 lata temu

Witam mam umowę o pracę. Dzisiaj komornik zajął mi całą wypłatę, to jest najniższą krajową. Bylem osobiście u komornika i powiedział, że nie odblokuje mi środków. Zostałem bez środków do życia. Co w tej sytuacji można zrobić? z tego co wiem, komornik nie ma prawa zająć pensji najniższej, proszę o szybką pomoc.