Jak spłacać dług w Euro, by uniknąć odsetek?

Forum prawneKategoria: DługiJak spłacać dług w Euro, by uniknąć odsetek?
tompen zapytał 4 lata temu

Witam. Jak spłacać dług w Euro, by uniknąć odsetek? mam do spłaty 28 000 euro, jaka jest minimalna kwota miesięczna, żeby dług nie powiększał się? spłacam go regularnie co miesiąc w granicach od 50 do 200 euro, drugi dług na 5000 euro spłacam od 50 do 100, a na spłacony według mnie dług na 2000 euro nie dostałem potwierdzenia spłaty całkowitej.

Czy w tym przypadku mogę spodziewać się karnych odsetek za niespłacone długi, które naliczą mi w późniejszym czasie?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

podajesz zbyt mało szczegółów, bym mogła udzielić Ci rzetelnej odpowiedzi na zadawane pytania.

Przede wszystkim nie piszesz, jakie jest źródło zobowiązań. Kwestią tu istotną jest ustalenie, czy Twoi wierzyciele mają prawo naliczać Ci odsetki umowne, czy już odsetki karne i w jakiej wysokości.

Musisz wiedzieć, również, że każdy kraj ma swoje ustawodawstwo, a Twoje długi nie pochodzą raczej z Polski.

Chcę Ci wyjaśnić, że w Polsce od 2016 roku, zgodnie z ustawą z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wdrożyła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 roku w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych obowiązują cztery stawki odsetek.

W 2020 roku wysokość odsetek ustawowych wynosi:

  • 5% – odsetki od sumy pieniężnej – stawka maksymalna 10%
  • 7% – odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego (odsetki karne) – stawka maksymalna 14%
  • 9,5% – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym
  • 11,5% – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

Są to stawki odsetek w stosunku rocznym.

Niemniej jednak niezależnie od wysokości odsetek, odsetki karne będą naliczane zawsze, kiedy wystąpiło opóźnienie w zapłacie. Wysokość odsetek liczona jest od pozostałej do uregulowania należności głównej, dla każdego dnia zwłoki osobno.

Zatem biorąc pod uwagę Twoje drugie zobowiązanie w kwocie 5 000 euro i przyjmując „umownie” odsetki karne na poziomie 10% w stosunku rocznym, nie trudno jest obliczyć, że gdyby należność główna nie malała, lecz cały czas wynosiła 5 000 euro, odsetki roczne wyniosłyby 500 euro.

Twoje wpłaty nie powinny być więc niższe, niż 500 euro na rok (przy odsetkach 10%), jeśli chcesz, by dług malał.

Nie znając szczegółów, nie mogę Ci bardziej pomóc, radzę jednak zerknąć do umów lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązań i odszukać zapisy dotyczące oprocentowania.

Odnośnie spłaty jednego ze zobowiązań, doradzam kontakt z wierzycielem i prośbę o wystawienie zaświadczenia odnośnie spłaty.

Jeśli zobowiązanie nie jest zamknięte, ale dokonałeś wpłaty, pokrywającej całą wierzytelność, roszczenie o uregulowanie odsetek nie będzie zasadnym. W takim przypadku będziesz mógł uchylić się od obowiązku ich uregulowania, podnosząc zarzut spłaty zobowiązania, na potwierdzenie czego posiadasz z pewnością dowód wpłaty.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: