Komornik za alimenty i komornik za inne długi, który ma pierwszeństwo?

Forum prawneKategoria: AlimentyKomornik za alimenty i komornik za inne długi, który ma pierwszeństwo?
Ula zapytał 4 lata temu

Witam,

podjęłam nową pracę. Mam komornika alimentacyjnego, który będzie mi ściągał z wypłaty 50%. Wczoraj dostałam pismo, że drugi komornik mi wszedł na wypłatę.

Chociaż miałam z tym komornikiem umowę, że będę spłacać 50 zł miesięcznie. Co w takiej sytuacji mogę zrobić? czy to zbieg egzekucji?

Który komornik ma pierwszeństwo, bo z tego, co czytałam to komornik Alimentacyjny. Bo jeżeli mi dwóch komorników zacznie zabierać z wypłaty, to zostanę bez środków do życia.

Bardzo proszę o Pomoc.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

tak masz rację, pierwszeństwo zaspokojenia mają wierzytelności alimentacyjne. W przypadku egzekucji długów alimentacyjnych potrąceniu podlega, aż 60% wynagrodzenia niezależnie od wypracowanej kwoty.

Powyższe wynika, z regulacji art. 1083. § 1 kpc., w brzmieniu:

“Dochody wymienione w art. 831 § 1 pkt 2 podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części. Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości”.

Ty podajesz, że komornik ściągający długi alimentacyjne zajął Ci pensję w 50%. Jeśli pozostałe 50% nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok, które od początku 2020 roku wyniesie około 1877 zł, to drugi komornik będzie miał związane ręce.

Ograniczenie egzekucji z wynagrodzenia za pracę przy długach innych niż alimenty wynosi, właśnie tyle samo, co minimalne wynagrodzenie netto.

Skoro nie będzie mógł prowadzić skutecznej egzekucji, to kontynuowanie ugody byłoby słuszne. Jednakże zwróć uwagę, czy wpłaty po 50 zł w jakimkolwiek stopniu przybliżając Cię do spłaty długu.

Radzę kontakt z komornikiem i ustalenie, jak zostały rozliczone wpłaty z poprzednich miesięcy. Najważniejsze, to ustalenie, ile w każdym miesiącu zmniejszała się należność główna. Bo niestety wydaje mi się, że wpłaty po 50 zł, nie są najlepszym rozwiązaniem.

Być może lepiej będzie dla Ciebie, jeśli porozumiesz się bezpośrednio z wierzycielem. Zaproponuj wierzycielowi zawieszenie postępowania egzekucyjnego na kilka miesięcy i kontynuacje przez ten czas wpłat bezpośrednio do jego rąk, z pominięciem komornika. W tym celu podpisz z wierzycielem pisemną ugodę dłużnik-wierzyciel:

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Przedstaw wierzycielowi sytuację, podając, że inny komornik prowadzi egzekucję długów alimentacyjnych, przez co pierwsza egzekucja być może zostanie niedługo umorzona jako nieskuteczna, bowiem z potrąconej na dług alimentacyjny pensji komornik już nie będzie mógł zająć ani złotówki na spłatę pozostałych długów.

Zastanów się, co będzie dla Ciebie korzystniejsze, a jeśli to możliwe zmobilizuj się na większe wpłaty.

Odnośnie samego zbiegu egzekucji do wynagrodzenia za pracę, to kwestię tę reguluje art.7731 § 1 kpc., który stanowi, iż:

“W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu”.

W niedługim czasie może dojść do przekazania drugiej sprawy egzekucyjnej, do komornika, który pierwszy wszczął egzekucję. Co nie będzie miało jednak wpływu na zmianę kolejności zaspokojenia wierzytelności.

W dalszym ciągu, jeśli po potrąceniu długów alimentacyjnych, do wypłaty pozostanie Ci jedynie wolna spod egzekucji część wypłaty, wierzyciel niealimentacyjny nie zostanie zaspokojony.

Warto przeczytać poniższe artykuły: