Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

Kategoria: AlimentyOświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór
Koba Ka. zapytał 12 miesięcy temu

Czy mogę napisać oświadczenie o rezygnacji z alimentów? jestem dorosły, pracuję, mieszkam samodzielnie i utrzymuję się z własnych środków. Nie potrzebuję już alimentów do ojca.

Jak napisać pismo o rezygnacji z alimentów? czy w ogóle rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko jest możliwa? czy to sąd sam z siebie kończy alimenty? i ja nie mam na to wpływu?

Bardzo proszę o pomoc, ewentualnie o jakiś wzór druku o rezygnacji zasądzonych alimentów. Dopuszczam też możliwość, że to może mój ociec, który płaci mi alimenty, sam musi wysłać do sądu wniosek o zaprzestanie płacenia, prosimy o pomoc!

9 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli pomiędzy Tobą a ojcem nie ma żadnego sporu, to wystarczy porozumienie ustne, w którym informujesz ojca, że w związku z uzyskaniem samodzielności może on zaniechać płatności kolejnych rat alimentacyjnych.

Jeśli ojciec chce ochronić się przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami na przyszłość, może zażądać od Ciebie pisemnego oświadczenia w przedmiocie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, wzór oświadczenia pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

W takim oświadczeniu możesz wskazać, że od wybranego miesiąca zwalniasz ojca z obowiązku alimentacyjnego orzeczonego stosownym wyrokiem sądu. Oświadczenie powinno zostać przez Ciebie podpisane i zatwierdzone datą.

Obowiązek alimentacyjny może zostać zniesiony również ugodą alimentacyjną zawartą przez uprawnionego do alimentów i zobowiązanego do alimentacji. Ugoda ta może być krótkim pismem, w którym strony zgodnie oświadczają o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego. Ugodę podpisują obie strony.

Ugoda alimentacyjna – wzór

Natomiast wniosek o ustalenie przez sąd wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego zobowiązany do alimentacji składa jedynie w sytuacjach spornych.

Sąd natomiast z urzędu nie zajmuje się takimi sprawami. Najczęściej strony dochodzą do porozumienia, ustalając, że uprawniony uzyskał samodzielność, czyli bez skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Warto przeczytać:

Darek49 odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam, pobrałem właśnie pismo o rezygnacji z alimentów, o to mi chodziło. Dorosły syn chce zrzec się alimentów, które mu płacę co miesiąc, jest to kwota 600 zł. Syn sam sobie radzi i nie chce mnie obciążać alimentami, sam zarabiam niewiele, bo 2400 na rękę.

Syn sam zaproponował zrzeczenie się alimentów, bardzo mi to pomoże i chcielibyśmy obaj, aby takie zakończenie alimentów przeprowadzić na piśmie, by obie strony i ja i on miały czarno na białym, to na co się godzimy. Nie chcemy iść do sądu, bo po co? płacić koszty sądowe i czekać na rozprawę, wynajmować prawników itp, nie potrzebujemy tego. Dogadaliśmy się bez problemu. Pozdrawiam!

der44 odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam, pobrałem wzór druku o rezygnacji zasądzonych alimentów, dziękuję!

Anna odpowiedział 8 miesięcy temu

Dzień dobry! Jak zrezygnować z alimentów? Jestem po rozwodzie, były mąż płaci mi alimenty, ale chciałabym z nich zrezygnować? Rozwód był za porozumieniem stron. Mąż nadal wysyła mi alimenty na konto, ale nie potrzebuję ich już.

Chciałabym z nich zrezygnować z własnej woli. Czy muszę wysyłać pismo do sądu, czy jeśli nie mam odpisu rozwodowego, muszę najpierw o niego poprosić? Do jakiego sądu mam się udać? Jaki wniosek mam napisać? Proszę o poradę prawną.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Dzień dobry,

już na wstępie pragnę powołać ogólną zasadę, zgodnie z którą w razie rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami wygasa z upływem 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Pani wspomina, że rozwód był orzeczony za porozumieniem stron, czyli sąd odstąpił od orzekania o winie. Powyższe przekłada się na to, że obowiązek alimentacyjny byłego męża wobec Pani może istnieć najwyżej 5 lat od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Jedynie w wyjątkowych sytuacjach obowiązek ten może zostać przedłużony – przez sąd na wniosek zainteresowanego.

Jednocześnie żaden przepis nie narzuca małżonkowi uprawnionemu do alimentacji wysuwania roszczeń alimentacyjnych – alimenty zostały ustalone przez sąd na Pani wniosek.

Gdyby takiego nie było, sąd nie zajmowałby się tą kwestią. Dlatego, teraz kiedy nastąpiła zmiana okoliczności i jest Pani w stanie samodzielnie się utrzymać, zasadne będzie złożenie oświadczenia o rezygnacji w dalszych alimentów. Takie oświadczenie może zostać przygotowane w wersji papierowej i doręczone eks mężowi przed terminem płatności kolejnej raty alimentacyjnej.

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

Dla „bezpieczeństwa” możecie Państwo również zawrzeć tzw. umowę alimentacyjną, w której zrzeknie się Pani prawa alimentów na przyszłość.

Ugoda alimentacyjna wzór

Umowę podpisują obie strony – Pani i mąż. Dlatego należy ją przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Można również udać się notariusza, który przygotuje właściwą umowę.

Natomiast zakładanie sprawy sądowej, kiedy chce Pani dobrowolnie zrezygnować z alimentów, uważam za zbędne.

Aleksander odpowiedział 7 miesięcy temu

Pobrałem wzór rezygnacji z alimentów, mam nadzieję, że córka podpisze dokument i nie będę musiał już na nią łożyć, pozdrawiam!

Szymek odpowiedział 7 miesięcy temu

Jak napisać pozew o zakończeniu alimentów? Córka skończyła 24 lata, ogólnie nie mieliśmy kontaktu przestała pobierać zasiłek alimentacyjny w ubiegłym roku po prostu tak bez podania przyczyny zaznaczam, że płaciłem do tej pory regularnie udało mi się z nią skontaktować po roku przez portal społecznościowy podała mi do wiadomości, że jest osobą pełnoletnią, sama się utrzymuje i że z jej strony świadczenia alimentacyjne ustały.i zgadza się na złożenie pozwu do sądu zakończeniu alimentowania.

Ariel odpowiedział 3 miesiące temu

Rezygnacja z alimentów wniosek. Jestem dorosłą osobą i chciałbym zrezygnować z pozostałych roszczeń względem dłużnika. Do tej pory otrzymywałem od komornika pieniądze co miesiąc – od listopada i stwierdziłem, że już wystarczy. Od komornika nie uzyskałem informacji o jaką kwotę chodzi i o jaki okres. Mieszkam za granicą i nie otrzymałem korespondencji od komornika. Jedyne co, to wysłałem do komornika w listopadzie pismo, że nie wstrzymuje egzekucji względem ojca. Mam 39 lat, ukończyłem edukację w 2004 roku, do ukończenia nauki otrzymywałem pieniądze z funduszu alimentacyjnego.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam serdecznie,

jeśli ojciec jest Twoim dłużnikiem to swobodnie, możesz rozporządzać swoim prawem. Możesz dochodzić zapłaty nieuregulowanej części alimentów, angażując komornika lub zrezygnować z roszczenia cofając wniosek egzekucyjny. Jeśli więc uważasz, że chcesz ulżyć ojcu, musisz złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Przedmiotowego pisma nie trzeba w żaden sposób uzasadniać, bowiem Twoje stanowisko bezwzględnie wiąże komornika. Zatem po otrzymaniu wniosku komornika będzie zobowiązany umorzyć postępowanie w sprawie.

Mieszkasz za granicą, dlatego przedmiotowy wniosek należy doręczyć komornikowi za pośrednictwem poczty.

Dodam jeszcze, że skoro ojciec jest również dłużnikiem Funduszu Alimentacyjnego, to komornik zobowiązany będzie nadal prowadzić postępowanie egzekucyjne. Niemniej ściągnięte należności nie będą już dzielone pomiędzy Ciebie i FA, co być może przełoży się na okoliczność, że Twój ojciec szybciej pozbędzie się długów.

Na koniec muszę napisać, że jeśli Ci zależy, możesz zawrzeć z ojcem umowę o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wobec niego.

Twoja odpowiedź