Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

Forum prawneKategoria: AlimentyOświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór
Koba Ka. zapytał 4 lata temu

Czy mogę napisać oświadczenie o rezygnacji z alimentów? jestem dorosły, pracuję, mieszkam samodzielnie i utrzymuję się z własnych środków. Nie potrzebuję już alimentów do ojca.

Jak napisać pismo o rezygnacji z alimentów? czy w ogóle rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko jest możliwa? czy to sąd sam z siebie kończy alimenty? i ja nie mam na to wpływu?

Bardzo proszę o pomoc, ewentualnie o jakiś wzór druku o rezygnacji zasądzonych alimentów. Dopuszczam też możliwość, że to może mój ociec, który płaci mi alimenty, sam musi wysłać do sądu wniosek o zaprzestanie płacenia, prosimy o pomoc!

13 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli pomiędzy Tobą a ojcem nie ma żadnego sporu, to wystarczy porozumienie ustne, w którym informujesz ojca, że w związku z uzyskaniem samodzielności może on zaniechać płatności kolejnych rat alimentacyjnych.

Jeśli ojciec chce ochronić się przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami na przyszłość, może zażądać od Ciebie pisemnego oświadczenia w przedmiocie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, wzór oświadczenia pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-alimentow-wzor-doc-pdf

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

W takim oświadczeniu możesz wskazać, że od wybranego miesiąca zwalniasz ojca z obowiązku alimentacyjnego orzeczonego stosownym wyrokiem sądu. Oświadczenie powinno zostać przez Ciebie podpisane i zatwierdzone datą.

Obowiązek alimentacyjny może zostać zniesiony również ugodą alimentacyjną zawartą przez uprawnionego do alimentów i zobowiązanego do alimentacji. Ugoda ta może być krótkim pismem, w którym strony zgodnie oświadczają o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego. Ugodę podpisują obie strony.

Ugoda alimentacyjna – wzór

Natomiast wniosek o ustalenie przez sąd wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego zobowiązany do alimentacji składa jedynie w sytuacjach spornych.

Sąd natomiast z urzędu nie zajmuje się takimi sprawami. Najczęściej strony dochodzą do porozumienia, ustalając, że uprawniony uzyskał samodzielność, czyli bez skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Warto przeczytać:

Darek49 odpowiedział 3 lata temu

Witam, pobrałem właśnie pismo o rezygnacji z alimentów, o to mi chodziło. Dorosły syn chce zrzec się alimentów, które mu płacę co miesiąc, jest to kwota 600 zł. Syn sam sobie radzi i nie chce mnie obciążać alimentami, sam zarabiam niewiele, bo 2400 na rękę.

Syn sam zaproponował zrzeczenie się alimentów, bardzo mi to pomoże i chcielibyśmy obaj, aby takie zakończenie alimentów przeprowadzić na piśmie, by obie strony i ja i on miały czarno na białym, to na co się godzimy. Nie chcemy iść do sądu, bo po co? płacić koszty sądowe i czekać na rozprawę, wynajmować prawników itp, nie potrzebujemy tego. Dogadaliśmy się bez problemu. Pozdrawiam!

der44 odpowiedział 3 lata temu

Witam, pobrałem wzór druku o rezygnacji zasądzonych alimentów, dziękuję!

Anna odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry! Jak zrezygnować z alimentów? Jestem po rozwodzie, były mąż płaci mi alimenty, ale chciałabym z nich zrezygnować? Rozwód był za porozumieniem stron. Mąż nadal wysyła mi alimenty na konto, ale nie potrzebuję ich już.

Chciałabym z nich zrezygnować z własnej woli. Czy muszę wysyłać pismo do sądu, czy jeśli nie mam odpisu rozwodowego, muszę najpierw o niego poprosić? Do jakiego sądu mam się udać? Jaki wniosek mam napisać? Proszę o poradę prawną.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry,

już na wstępie pragnę powołać ogólną zasadę, zgodnie z którą w razie rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami wygasa z upływem 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Pani wspomina, że rozwód był orzeczony za porozumieniem stron, czyli sąd odstąpił od orzekania o winie. Powyższe przekłada się na to, że obowiązek alimentacyjny byłego męża wobec Pani może istnieć najwyżej 5 lat od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Jedynie w wyjątkowych sytuacjach obowiązek ten może zostać przedłużony – przez sąd na wniosek zainteresowanego.

Jednocześnie żaden przepis nie narzuca małżonkowi uprawnionemu do alimentacji wysuwania roszczeń alimentacyjnych – alimenty zostały ustalone przez sąd na Pani wniosek.

Gdyby takiego nie było, sąd nie zajmowałby się tą kwestią. Dlatego, teraz kiedy nastąpiła zmiana okoliczności i jest Pani w stanie samodzielnie się utrzymać, zasadne będzie złożenie oświadczenia o rezygnacji w dalszych alimentów. Takie oświadczenie może zostać przygotowane w wersji papierowej i doręczone eks mężowi przed terminem płatności kolejnej raty alimentacyjnej.

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-alimentow-wzor-doc-pdf

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

Dla „bezpieczeństwa” możecie Państwo również zawrzeć tzw. umowę alimentacyjną, w której zrzeknie się Pani prawa alimentów na przyszłość.

Ugoda alimentacyjna wzór

Umowę podpisują obie strony – Pani i mąż. Dlatego należy ją przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Można również udać się notariusza, który przygotuje właściwą umowę.

Natomiast zakładanie sprawy sądowej, kiedy chce Pani dobrowolnie zrezygnować z alimentów, uważam za zbędne.

Aleksander odpowiedział 3 lata temu

Pobrałem wzór rezygnacji z alimentów, mam nadzieję, że córka podpisze dokument i nie będę musiał już na nią łożyć, pozdrawiam!

Szymek odpowiedział 3 lata temu

Jak napisać pozew o zakończeniu alimentów? Córka skończyła 24 lata, ogólnie nie mieliśmy kontaktu przestała pobierać zasiłek alimentacyjny w ubiegłym roku po prostu tak bez podania przyczyny zaznaczam, że płaciłem do tej pory regularnie udało mi się z nią skontaktować po roku przez portal społecznościowy podała mi do wiadomości, że jest osobą pełnoletnią, sama się utrzymuje i że z jej strony świadczenia alimentacyjne ustały.i zgadza się na złożenie pozwu do sądu zakończeniu alimentowania.

Ariel odpowiedział 3 lata temu

Rezygnacja z alimentów wniosek. Jestem dorosłą osobą i chciałbym zrezygnować z pozostałych roszczeń względem dłużnika. Do tej pory otrzymywałem od komornika pieniądze co miesiąc – od listopada i stwierdziłem, że już wystarczy. Od komornika nie uzyskałem informacji o jaką kwotę chodzi i o jaki okres. Mieszkam za granicą i nie otrzymałem korespondencji od komornika. Jedyne co, to wysłałem do komornika w listopadzie pismo, że nie wstrzymuje egzekucji względem ojca. Mam 39 lat, ukończyłem edukację w 2004 roku, do ukończenia nauki otrzymywałem pieniądze z funduszu alimentacyjnego.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli ojciec jest Twoim dłużnikiem to swobodnie, możesz rozporządzać swoim prawem. Możesz dochodzić zapłaty nieuregulowanej części alimentów, angażując komornika lub zrezygnować z roszczenia cofając wniosek egzekucyjny. Jeśli więc uważasz, że chcesz ulżyć ojcu, musisz złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Przedmiotowego pisma nie trzeba w żaden sposób uzasadniać, bowiem Twoje stanowisko bezwzględnie wiąże komornika. Zatem po otrzymaniu wniosku komornika będzie zobowiązany umorzyć postępowanie w sprawie.

Mieszkasz za granicą, dlatego przedmiotowy wniosek należy doręczyć komornikowi za pośrednictwem poczty.

Dodam jeszcze, że skoro ojciec jest również dłużnikiem Funduszu Alimentacyjnego, to komornik zobowiązany będzie nadal prowadzić postępowanie egzekucyjne. Niemniej ściągnięte należności nie będą już dzielone pomiędzy Ciebie i FA, co być może przełoży się na okoliczność, że Twój ojciec szybciej pozbędzie się długów.

Na koniec muszę napisać, że jeśli Ci zależy, możesz zawrzeć z ojcem umowę o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wobec niego.

FF. odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego. Mój były mąż wysyła wiadomości tekstowe do naszej pełnoletniej córki (ma 20 lat) z żądaniem dostarczenia mu pisma oświadczającego, że rezygnuje ona z alimentów które on na nią płaci (650 zł mies.).

Córka niestety nie dostała się na studia, ale rozpoczęła pracę miesiąc temu i właśnie dostała pierwszą wypłatę. Razem z córką doszłyśmy do porozumienia, że zwolnimy Tate z płacenia alimentów, ale jak rozumiem, to on będzie musiał zwrócić się z prośbą do Sądu. Cała ta sprawa bardzo stresuje moją córkę która jest w Polsce (ja pracuje w UK). Czy istnieje wzór pisma które córka mogłaby wypełnić i przesłać do Sądu?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

z informacji, jakie Pani podaje, wynika, że pomiędzy córką, a jej ojcem jest zgoda w kwestii zaprzestania dalszej alimentacji. Jeśli więc obie strony godzą się z tym, że obowiązek alimentacyjny ustał, sprawa sądowa wydaje się być zbędna.

Co więcej, mam wrażenie, że Pani były mąż ma świadomość, że sprawę można rozwiązać polubownie -zawierając odpowiednią ugodę, dlatego żąda od córki oświadczenia o ustaniu obowiązku alimentacji.

Z uwagi na powyższe zasadnym wydaje się więc, by przygotowała on oświadczenie, w którym wskaże, iż zrezygnowała z dalszej nauki oraz usamodzielniła się finansowo, dlatego zwalnia ojca z obowiązku alimentacyjnego.

Niemniej zaznaczę, że nawet jeśli ojciec złoży do sądu wniosek o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, córka nie musi brać aktywnego udziału w sprawie, bo tak jak zaznaczyłam powyżej, nie ma pomiędzy nią a ojcem sporu w przedmiocie dalszych alimentów.

Wystarczy więc, że po otrzymaniu odpisu wniosku córka złoży odpowiedź, w której wskaże, że uznaje wniosek i potwierdzi fakt usamodzielnienia się.

Na koniec dodam, że zarówno składając oświadczenie o rezygnacji z alimentów, jak i przygotowując odpowiedź na ewentualny wniosek sądowy, córka będzie mogła skorzystać z gotowych, sprawdzonych wzorów. Proszę więc pocieszyć ją i uspokoić.

Tibi odpowiedział 2 lata temu

Witam.

Ugoda o rezygnacji z alimentów przez dorosłe dziecko. Czy jeżeli zawrę ugodę o rezygnacji z alimentów przez dorosłe dziecko, to muszę złożyć wniosek do sądu o zatwierdzenie tej ugody (alimenty były zasądzone wyrokiem sądu).

Czy wystarczy jeśli ugodę podpiszę ja i dziecko, czy musi być to sporządzone przed notariuszem / mediatorem?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że co do zasadny, o ile pomiędzy uprawnionym do alimentacji pełnoletnim dzieckiem a zobowiązanym rodzicem nie istnieje spór o wygaśnięciu obowiązku alimentacji z powodu ziszczenia się przesłanki usamodzielnienia, może dojść do zawarcia stosownej umowy.

Będzie to umowa potwierdzająca wygaśnięcie obowiązku alimentacji. Niemniej umowa zawarta jedynie w formie pisemnej może okazać się niewystarczająca w przypadku ewentualnego sporu – nie będzie miała ona mocy prawnej, co przekłada się na okoliczność, że dziecko, które posiada wyrok alimentacyjny, będzie mogło domagać się kolejnych rat alimentacyjnych, także angażując do sprawy komornika.

Oczywiście w takiej sytuacji, rodzic może podjąć obronę, składając pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną. Niemniej jeśli relacje pomiędzy zobowiązanym a uprawnionym do alimentacji nie są „właściwe” uważam, że lepiej dmuchać na zimne poprzez rzetelne zajęcie się sprawą we właściwym czasie, niż liczyć na dobre intencje dziecka.

Przenosząc powyższe na grunt Twojej sprawy, mogę napisać, że radzę zawrzeć pisemną umowę uchylenia alimentów i  następnie w zależności od relacji panujących w Waszej rodzinie  – złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody lub po prostu zaniechać płatności kolejnych rat alimentacyjnych.

Wybierając jednak drugą opcję, należy mieć pewność, że dziecko jest samodzielne finansowo i nie będzie rościć sobie praw do alimentów w przyszłości.