Tytuł wykonawczy z niepłacenie abonamentu RTV – błędny adres i nie mam nadanego numeru abonenta

Forum prawneKategoria: Abonament RTVTytuł wykonawczy z niepłacenie abonamentu RTV – błędny adres i nie mam nadanego numeru abonenta
AvatarRyszard G. zapytał 6 miesięcy temu

Witam. Otrzymałem tytuł wykonawczy wraz z zawiadomieniem o zajęciu wynagrodzenia za prace z powodu nieuiszczenia opłat za abonament RTV. W dniu 04.05.2020 r. odebrałem przesyłkę poleconą 32664/2020 od Urzędu Skarbowego Kraków- Nowa Huta oś. Bohaterów Września 80 31-621 Kraków.

Przesyłka zawierała zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę tytułem nieuiszczenia opłat abonamentowych za użytkowanie odbiornika wraz z tytułem wykonawczym (256120E1-65/KR/2019). Tytuł wykonawczy zawiera błędny adres – inny niż znajdujący się w zawiadomieniu o zajęciu wynagrodzenia.

Nadmieniam, że nie mam nadanego numeru abonenta RTV, ponieważ nigdy nie rejestrowałem żadnego odbiornika. Pomimo tego otrzymałem powyższe zawiadomienie, które obejmuje okres od 01.01.2014 r. do 31.05.2019 r. na łączną kwotę wraz z odsetkami 1921,56 zł. Przed otrzymaniem wspomnianego zawiadomienia nigdy nie otrzymałem również żadnego upomnienia o obowiązku zapłaty zaległego abonamentu RTV.

Takiej treści pismo wysłałem do poczty polskiej. Dzisiaj w rozmowie telefonicznej z Urzędem skarbowym chciałem wyjaśnić powyższą sprawę. W odpowiedzi dowiedziałem się, że to leży w gestii poczty polskiej. Po dzisiejszej rozmowie z pocztą okazuje się, że jednak sprawa należy do urzędu skarbowego.

Proszę o poradę jak rozwiązać tę sprawę. Ryszard G.

3 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam Panie Ryszardzie,

oczywiście, że sprawa leży w gestii Poczty Polskiej S.A., przecież to ona jest domniemanym wierzycielem i to na jej żądanie został wystawiony tytuł wykonawczy, a teraz prowadzona jest egzekucja z Pana wynagrodzenia za pracę.

Jeśli jednak nie można z Pocztą Polską dojść do porozumienia, bowiem umywa ona ręce, zasadne będzie podjęcie odpowiednich kroków prawnych, których celem będzie zatrzymanie egzekucji.

W tym momencie należy złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego wraz z wnioskiem o zawieszenie zajęcia Pana wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z regulacją art. 33 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podstawą zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym może być:

1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku;
2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej;
3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 stosowanie egzekucji administracyjnej i art. 4 egzekucja administracyjna innych obowiązków;
4) błąd co do osoby zobowiązanego;
5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym;
6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego;
7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa w art. 15 upomnienie wzywające dłużnika do wykonania obowiązku § 1;
8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego;
9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny;
10) niespełnienie w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27 elementy tytułu wykonawczego, a w zagranicznym tytule wykonawczym – wymogów określonych w art. 102 ustawy o wzajemnej pomocy.

W Pana przypadku można powołać się zarówno na nieistnienie zobowiązania, jak i błędne oznaczenie osoby zobowiązanego, po brak uprzedniego doręczenia upomnienia.

Termin do złożenia zarzutów wynosi 7 dni od daty doręczenia tytułu wykonawczego.

Dlatego proszę nie zwlekać ze złożeniem odwołania od egzekucji. Zarzuty wnosimy do organu prowadzącego egzekucję, czyli Urzędu Skarbowego.

Skoro pismo z tytułem wykonawczym odebrał Pan 4 maja, ostateczny na złożenie odwołania minie w dniu 11 maja. Pismo z zarzutami może Pan złożyć w placówce urzędu, bądź za pośrednictwem poczty.

Trzymam kciuki za korzystne rozwiązanie sprawy.

Powodzenia!

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Warto przeczytać:

AvatarRyszard odpowiedział 6 miesięcy temu

Dziękuję za wskazówki.
Pozdrawiam.

AvatarRyszard odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam.

W wymaganym terminie 7 dni,  zgodnie z Pani zaleceniami 7.05 ( czyli trzy dni po odebraniu przesyłki z PP),  złożyłem do US pismo z zarzutami do egzekucji. 8.05 dowiedziałem się, że z mojej pensji została już pobrana egzekucja. Czy to jest zgodne z prawem?

Czy i od kogo mogę się domagać zwrotu moich poborów? Czy do Poczty Polskiej też mam złożyć jakieś pismo z zażaleniem, czy poprzestać na zarzutach do US?

Z poważaniem,
Ryszard G.

Twoja odpowiedź