Wniosek o anulowanie nagany WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o anulowanie nagany WZÓR
Mariusz W. zapytał 2 lata temu

Witam serdecznie, chcę zapytać o anulowanie kary nagany przez pracodawcę. Pół roku temu dostałem naganę za niewłaściwe zachowanie w miejscu pracy w stosunku do przełożonego (sam później złożyłem skargę na przełożonego), ale z tego co wiem, nie otrzymał on żadnej nagany… Czy jeśli moje zachowanie jest ok i nikt nie ma żadnych zastrzeżeń do mojej osoby, to czy mogę wnioskować o anulowanie kary nagany?

Karę dostałem na 1 rok i została ona wpisana do moich akt osobowych. Czy prośba o anulowanie kary nagany zostanie rozpatrzona pozytywnie? W czasie trwania ukarania naganą nie otrzymuję premii i możliwości robienia nadgodzin. Pozdrawiam!

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Zgodnie z art. 113 KP. jak najbardziej możesz pisemnie wnioskować o anulowanie kary nagany, którą otrzymałeś, poniżej zamieszczam gotowy do wypełnienia wzór wniosku o anulowanie kary nagany, który wystarczy tylko wypełnić i uzasadnić:

Wniosek o anulowanie nagany wzór

Art. 113. KP Zatarcie kary porządkowej

§ 1.Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

§ 2.Przepis § 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

Generalnie w prawie pracy istnieją dwa rodzaje kary:

  • upomnienie
  • i nagana

Pracodawca nie może nakładać na pracownika innych kar niż te, które znajdują się w Kodeksie pracy – inne kary będą po prostu nieważne i sprzeczne z Kodeksem pracy.

W pewnych okolicznościach pracownik może otrzymać karę pieniężną –  jednak jest to zupełnie inny temat, który kiedyś poruszymy na łamach naszego serwisu.

Zawsze warto starać się o anulowanie kary nagany, ponieważ jej otrzymanie może skutkować negatywnymi konsekwencjami, oto najczęstsze z nich:

  • zdegradowanie na niższe stanowisko,
  • wypowiedzenie umowy o pracę,
  • pominięcie możliwości awansowania,
  • utrata premii,
  • itd.

Nie warto więc czekać, aż nagana w pracy samoistnie wygaśnie po roku nienagannego zachowania pracownika. Warto ubiegać się o jej uchylenie.

Podobne tematy: