Wzór nagany dla pracownika POTRZEBUJĘ!

Forum prawneKategoria: DługiWzór nagany dla pracownika POTRZEBUJĘ!
Michał P. zapytał 4 lata temu

Pracownik mojego zakładu pracy nie stosował się do zasad panujących na terenie zakładu. Pracownik otrzyma naganę, problem jednak w tym, że nie wiemy, jaką ją napisać. A jak jasno mówi art. 110 (Zawiadomienia pracownika o zastosowanej karze porządkowej) Kodeksu pracy:

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Czyli nie może to być ustna nagana, bo nie pozwalają na to przepisy KP.

Jak więc napisać naganę na pracownika, jakie elementy i formuły muszą znaleźć się w piśmie? Uzasadnienie nagany wiem jak napisać, bo wiemy, co zaszło, bardziej właśnie chodzi mi o formę nagany.

Pracownik pozbawiony też będzie premii w tym miesiącu, którą zawsze otrzymuje.

6 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj Michał,

jeśli zamierzasz ukarać pracownika naganą za popełnienie jakiejś czynności, czy niedopełnienie obowiązków, to nagana musi być wręczona w formie pisemnej, jest to absolutny wymóg. Wzór nagany dla pracownika pobierzesz poniżej:

Nagana dla pracownika wzór

Kary, które przewiduje kodeks pracy, muszą być wręczone zgodnie z przepisami prawa, aby były skuteczne.

Ponadto nagana dla pracownika musi być uzasadniona. Naganę należy przedstawić pracownikowi w formie pisemnej nie później niż 14 dni od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o popełnionym czynie, i nie później niż 3 miesiące od dnia, w którym pracownik naruszył zasady panujące w zakładzie pracy.

Ponadto, nałożenie na pracownika kary nagany, powinno poprzedzone być wysłuchaniem pracownika, dając mu szansę na obronę i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Jest jeszcze coś takiego jak Kara nagany z wpisem do akt pracowniczych. Pismo dokumentujące nałożenie kary nagany wpina się wtedy do akt pracownika, ale uwaga: jak mówi art. 113 Kp.:

§ 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Jeśli więc ukarany naganą pracownik będzie przez co najmniej rok pracować bez zarzutów, będzie mógł domagać się usunięcia z jego akt pracowniczych informacji o ukaraniu naganą.

Warto przeczytać: Upomnienie i nagana dla pracownika WZÓR

Podobne:

Eryk P. odpowiedział 4 lata temu

Witam,

a czy pracownik może starać się o usunięcie z jego akt nagany przed upływem roku, o którym mówi art. 113 Kp? za miesiąc zmieniam pracę i boję się, że jak przeniosę wszystkie papiery do nowego pracodawcy, to zobaczą, że otrzymałem naganę i mogą nie przyjąć mnie do pracy.

Od dnia, w którym otrzymałem naganę, minęło dopiero 7 miesięcy, czy mogę starać się o usunięcie notatki z moich papierów?

Czyżek odpowiedział 4 lata temu

W świadectwie pracy nie będzie nic wspomniane o nałożonej naganie, dlatego nie ma co panikować Eryk.

Jeśli chodzi o prośbę do obecnego pracodawcy o usunięcie nagany z akt, to może być ciężko, ponieważ będzie to indywidualna sprawa uznaniowa Twojego pracodawcy i albo pójdzie Ci na rękę, albo nie.

Naganę z akt usuwa się dopiero po roku nienagannej pracy pracownika, i dopiero po tym okresie pracownik lub np. związki zawodowe go reprezentujące mogą wystąpić do pracodawcy o usunięcie nagany.

Tyka odpowiedział 4 lata temu

Naga raczej nie zaszkodzi Ci u nowego pracodawcy, bo przechowuje się ją wewnątrz firmy. Dopiero jak pracownik zostaje zwolniony z pracy dyscyplinarnie, to rzeczywiście informację taką wpisuje się do świadectwa pracy (poz.tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy).
 

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Inne wzory pism, które mogą okazać się przydatne:

Upomnienie pracownika wzór

Kara pieniężna dla pracownika – wzór

Kara-pieniezna-dla-pracownika-wzor-doc-pdf

Kara pieniężna dla pracownika – wzór

Upomnienie pracownika za niedopełnienie obowiązków wzór

Upomnienie pracownika za niedopełnienie obowiązków wzór

Upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór

Upomnienie-pracownika-za-niewlasciwe-zachowanie-wzor-doc-pdf

Upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór

Janik odpowiedział 3 lata temu

Witam! potrzebuję wzór nagany dla pracownika z wpisem do akt, pracownik złamał rażące przepisy bezpieczeństwa w wyniku czego doprowadził do strat i narażenia zdrowia innych pracowników. Pracownik pracuje z nami już dłuższy czas, znał zasady jakie panują w zakładzie pracy, mimo to dopuścił się niedbalstwa, zamierzamy wystawić naganę pracownikowi i wpisać ją do jego akt. Proszę o wzór takiej nagany. Pozdrawiam Janik.