Wniosek o wykreślenie w dziale iii księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę

Kategoria: Wzór pismaWniosek o wykreślenie w dziale iii księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę
Ola zapytał 10 miesięcy temu

Potrzebuję wniosek o wykreślenie w dziale iii księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę, muszę złożyć taki wniosek, gdyż wpis wciąż widnieje w księdze a mam już zaświadczenie, że zapłaciliśmy za przekształcenie.

Czy moglibyście poradzić mi, jak taki wniosek sporządzić? a jeśli jest gotowy formularz, to jak go wypełnić? z tego co słyszałam, nie jest to łatwe w przygotowaniu pismo. Proszę o szybką pomoc.

3 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Jeśli opłata przekształceniowa została wniesiona (bez względu na to czy jednorazowo, czy w częściach), organ ma obowiązek, aby w terminie do 30 dni wydać zaświadczenie o wniesieniu tej opłaty.

Zaświadczenie to jest bardzo ważne, gdyż składany wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej powinien jako załącznik zawierać właśnie otrzymane zaświadczenie.

Wniosek o wykreślenie w dziale iii księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę

Zaraz po otrzymaniu zaświadczenia z urzędu, które potwierdzi uregulowanie opłaty przekształceniowej, Ty jako właściciel nieruchomości, powinieneś udać się do właściwego sądu wieczystoksięgowego, który prowadzi księgę wieczystą dla Twojej nieruchomości i złożyć tam wniosek o wykreślenie w dziale iii księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę załączając zaświadczenie o uiszczeniu opłaty przekształceniowe.

Oczywiście prawo nie formułuje konkretnego terminu, w który należy wnieść wniosek i zaświadczenie, by wpis z działu III usunąć. Możesz to zrobić w dowolnie wybranym przez siebie czasie.

Ile kosztuje wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej? koszt trzeba niestety pokryć z własnej kieszeni, koszt złożenia wniosku kształtuje się jak poniżej:

  • 75 zł, gdy wnieśliśmy opłatę w częściach,
  • 250 zł, gdy wnieśliśmy opłatę jednorazowo.

Podobne wątki:

Dawid odpowiedział 9 miesięcy temu

Dostałem wczoraj z Urzędu zaświadczenie, że dokonałem całości opłaty za przekształcenie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Czy wpis roszczenia o opłatę w III dziale księgi wieczystej zostanie usunięty z automatu, czy trzeba złożyć jakiś wniosek o to?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam serdecznie, zaświadczenie, które Pan otrzymał, nie kończy niestety formalności po Pana stronie. W dalszej kolejności bowiem należy złożyć pisemny wniosek o wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę.

W tym momencie, aby „oczyścić” księgę wieczystą, powinien Pan udać się do właściwego Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych i tam złożyć odpowiedni wniosek na formularzu KW-WPIS.

Wypełnienie przedmiotowego wniosku może wydać się Panu nieco skomplikowane, dlatego w skrócie wyjaśnię, że

  • na pierwszej stronie wniosku należy wskazać właściwy Sąd Rejonowy prowadzący księgę wieczystą, numer wydziału ksiąg wieczystych oraz numer księgi wieczystej, w której wpisane zostało roszczenie
  • na drugiej stronie wniosku w punkcie 7 należy wpisać żądanie.

Pozostałe rubryki należy pozostawić wolne.

  • na trzeciej stronie wniosku należy podać swoje dane oraz dane współwłaściciela, jako uczestnika jeżeli nieruchomość pozostaje we współwłasności.
  • na stronie czwartej w rubryce wykaz dokumentów w punkcie 84 należy opisać zaświadczenie z US.

Należy pamiętać, by wniosek opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz datą. Zaświadczenie z US będzie stanowić załącznik do wniosku o wykreślenie roszczenia.

Aby ułatwić Ci wypełnienie tego wniosku, zachęcam Cię do pobrania wzoru:

Przedmiotowy wniosek podlega opłacie w wysokości 250 zł gdy opłata przekształceniowa została uiszczona jednorazowo. W pozostałych przypadkach opłata wynosi 75 zł. Może zostać ona uiszczona w znakach skarbowych, w kasie sądu lub przelewem na rachunek sądu – wówczas załącznikiem do wniosku będzie potwierdzenie przelewu.

Dodam jeszcze, że jeśli nie ma Pan możliwości złożyć wniosku bezpośrednio w sądzie, może on zostać przesłany do sądu listem poleconym.

Twoja odpowiedź