Wniosek o zmianę terminu przesłuchania świadka wzór

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o zmianę terminu przesłuchania świadka wzór
Jacek D. zapytał 3 lata temu

Potrzebuję wniosek o zmianę terminu przesłuchania świadka. Jestem świadkiem w sprawie sądowej, dostałem zawiadomienie z datą, w której mam stawić się w sądzie celem przesłuchania. Niestety termin ten mi nie pasuje, będę w tym czasie w delegacji (pracuję 2 tygodnie w PL. i 2 tygodnie w Niemczech).

Co zrobić w takiej sytuacji? czy mogę wnieść wniosek o zmianę terminu przesłuchania na czas, kiedy jestem w Polsce? czy sąd zgodzi się? jak odroczyć termin przesłuchania mnie jako świadka?

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli wiadomo już, że nie będzie mógł Pan stawić się na przesłuchanie w ustalonym przez sąd terminie, należy jak najszybciej o tym fakcie poinformować sąd.

Zasadne będzie przygotowanie pisma do sądu z wnioskiem o usprawiedliwienie nieobecności na przesłuchaniu i wyznaczenie innego terminu zgodnie z załączonym harmonogramem delegacji.

Wniosek o zmianę terminu przesłuchania świadka wzór

Wniosek-o-zmiane-terminu-przesluchania-swiadka-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmianę terminu przesłuchania świadka wzór

Zatem kwestią najistotniejszą będzie usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu związanej z wyjazdem za pracę za granicę. Powyższe pozwoli Panu uniknąć kary grzywny, którą może nałożyć na świadka sąd, jeśli ten nie stawi się na rozprawie celem przesłuchania.

Następnie radzę wypisać terminy, kiedy będzie Pan w Polsce, tak by sąd mógł wyznaczyć nowy termin posiedzenia, na czas kiedy będzie Pan dostępny. Terminarz wyjazdów do pracy należy rozciągnąć na kilka kolejnych miesięcy np. do kwietnia.

Jest to o tyle ważne, że nie wiemy, jaki kalendarz posiedzeń ma przewodniczący, czyli na kiedy zostanie wyznaczona kolejna rozprawa – może to być za kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Podsumowując:

Świadek, który nie może stawić się w sądzie celem przesłuchania, powinien wystosować do sądu pismo z usprawiedliwieniem swojej nieobecności (należy podać przyczynę nieobecności, a jeśli to możliwe załączyć dokument potwierdzający tę okoliczność np. zaświadczenie pracodawcy). Dodatkowo należy złożyć wniosek o przesłuchanie w innym terminie (ze wskazaniem terminu optymalnego).

Pobierz załączony wniosek o zmianę terminu przesłuchania w charakterze świadka, wydrukuj, wypełnij i dostarcz do sądu, w którym ma toczyć się sprawa.

Podobne wątki:

Jacek D. odpowiedział 3 lata temu

Dziękuję za szybką poradę! pobrałem właśnie wzór wniosku o przesunięcie terminu rozprawy, mam nadzieję, że sąd ustosunkuje się do mojej prośby i nie będę musiał łatwić sobie wolnego, aby pojawić w sądzie jako świadek.