Czy możliwa jest zapłata grzywny po terminie? konsekwencje jakieś?

Forum prawneKategoria: DługiCzy możliwa jest zapłata grzywny po terminie? konsekwencje jakieś?
Nozdromus zapytał 4 lata temu

Czy możliwa jest zapłata grzywny po terminie? czy grożą mi jakieś konsekwencje? Otrzymałem grzywnę w wysokości 1610 zł z terminem jej spłacenia w ciągu 30 dni od otrzymania pisma.

Z racji, że pracuję do godz. 19:00 i będąc za granicą Polski, nie miałem możliwości dokonania spłaty grzywny w terminie. Do dnia dzisiejszego jestem spóźniony ze spłatą grzywny 2 tygodnie. Będę miał możliwość dokonania wpłaty, na podany nr. bankowy od 6 stycznia. Stąd moje obawy, czy spłata grzywny po 2 tygodniowym terminowym spóźnieniu będzie możliwa?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

jak przewiduje kodeks karny wykonawczy w art. 12a. § 1 w wezwaniu do uiszczenia grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot przepadku, kosztów sądowych lub pieniężnej kary porządkowej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie, należy też pouczyć o tym, że w razie nieuiszczenia tych należności w całości w terminie wynikającym z przepisów niniejszego kodeksu sąd przekaże do biur informacji gospodarczej, informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.

Jeśli będziesz zwlekał z zapłatą grzywny, informacje o zwłoce w zapłacie kary sąd przekaże do rejestru dłużników.
Nieuregulowanie grzywny w wyznaczonym przez sąd wykonawczy terminie może skutkować również wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Powyższe wynika z zapisu art. 44 kkw., który brzmi:

“Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji.”
Jeżeli egzekucja okazałaby się nieskuteczna, sąd może zarządzić zamianę grzywny na:

  • pracę społecznie użyteczną
  • zastępczą karę pozbawienia wolności.

Ty jednak planujesz uregulować grzywnę, dlatego nie musisz się martwić o dodatkowe, negatywne konsekwencje.

Opóźnienie w płatności wynoszące zaledwie 2-3 tygodnie nie powinno mieć żadnego znaczenia. Dodatkowo trafiłeś na okres świąteczny, w którym urzędu nie pracują w „normalnym” tempie. Masz więc trochę szczęścia.

Dlatego spokojnie czekaj, na najbliższą możliwość dokonania przelewu i nie martw się już więcej opóźnieniem w płatności grzywny.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Przydatne wzory pism:

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Wniosek-o-rozlozenie-grzywny-na-raty-wzor-pdf-doc

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty wzór