Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych? WZÓR

Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych? i jak uzasadnić wniosek, by faktycznie nie iść na ćwiczenia rezerwy? O tym wszystkim dowiesz się już za chwilę, możesz też pobrać gotowy wzór odwołania od powołania na ćwiczenia wojskowe, który znacznie ułatwi Ci sporządzenie pisma i znacznie zwiększy szanse na pozytywne rozpatrzenie Twojej prośby przez WKU.

Wprowadzenie

Kto kieruje na ćwiczenia wojskowe? organem właściwym do skierowania żołnierza na szkolenie jest wojskowy komendant uzupełnień.

Organ ten wydaje decyzję administracyjną (tzw. karta powołania). W karcie tej znajduje się informacja o terminie ćwiczeń i miejsce, do którego zgłosić się musi żołnierz rezerwy w wyznaczonym terminie. W karcie jest też podana konkretna jednostka wojskowa, pod którą podlega żołnierz rezerwista.

Ćwiczenia rezerwy jak uniknąć?

ikonaCzy żołnierz ma prawo odwołania się od ćwiczeń woskowych? Na szczęście TAK! decyzja o skierowaniu na ćwiczenia wojskowe jest decyzją administracyjną, zgodnie więc z prawem, od każdej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie!

Zresztą po otrzymaniu karty powołania, informacja o możliwości odwołania się powinna w karcie zostać zawarta jako pouczenie. Karta powołania powinna zawierać informacje o terminie na złożenie odwołania oraz instrukcję – jak sę odwołać!

Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór odwołania od decyzji:

Wzór odwołania od powołania na ćwiczenia wojskowe

wzor-odwolania-od-powolania-na-cwiczenia-wojskowe-pdf-doc-przyklad

Wzór odwołania od powołania na ćwiczenia wojskowe

W uzasadnionych przypadkach komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej może zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych.

jak-wyslac-pismoOdwołanie można dostarczyć osobiście do jednostki WKU w Twojej miejscowości, ale można też wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Często pytacie, czy zwolnienie lekarskie zwalnia z ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy? otóż tak! zwalnianie z ćwiczeń wojskowych na podstawie zwolnienia lekarskiego jest jak najbardziej możliwe, ponieważ tak jak mówi art. § 6 rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950)

…w przypadku gdy osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy, której doręczono kartę powołania, nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z powodu obłożnej choroby lub z powodu siły wyższej, niezwłocznie zawiadamiają o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień.

wwwwNiestety zaraz po ustaniu przyczyny niestawienia się na ćwiczenia wojskowe (zakończenie choroby), żołnierz rezerwista winien stawić się do wojskowego komendanta uzupełnień z dowodem potwierdzającym chorobę (wypis ze szpitala, dokumentacja lekarska, zwolnienie lekarskie itd.) i zgłosić swoją gotowość do obycia ćwiczeń wojskowych.

Jeśli ćwiczenia jeszcze trwają, żołnierz dołączy do jednostki, by razem z innymi żołnierzami kontynuować trwające ćwiczenia.

Podsumowując: jeśli żołnierz doznał kontuzji i nie może stawić się na ćwiczenia wojskowe, powinien postarać się choćby o zwolnienie lekarskie w dwóch egzemplarzach, jeden dla pracodawcy, a drugi dla WKU. Kiedy zwolnienie lekarskie dobiegnie końca, żołnierz rezerwy ma obowiązek zgłosić się na ćwiczenia.

 

Ćwiczenia rezerwy – iść czy ignorować?

ffIgnorować nie warto! bo za zignorowanie wezwania na ćwiczenia wojskowe grożą poważne sankcje:

W przypadku niestawienia się na ćwiczenia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Tak jak pisałem, jedyna szansa na niestawienie się na ćwiczenia wojskowe, to odwołanie się od decyzji i uzasadnienie jej należycie!

Podsumowanie

Powołanie do czynnej służby wojskowej wynika z potrzeby Sił Zbrojnych RP. Co jednak zrobić, żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy? jedyne prawo jakie Ci przysługuje, to złożenie pisemnego odwołania do WKU i powołanie się na swoją sytuację życiową.

wazna-informacjaSkładając pismo do komendanta WKU, najważniejsze w odwołaniu będzie oczywiście jego uzasadnienie. Wskazać należy konkretne przyczyny, które uniemożliwią Ci stawienie się na ćwiczenia wojskowe w wyznaczonym przez WKU terminie.

Na co się powołać i jak uzasadnić odwołanie? z pewnością wymienić należy konkretne sytuacje, jak np.:

  • choroba,
  • wyjazd za granicę,
  • prowadzenie gospodarstwa rolniczego,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,
  • trudna sytuacja rodzinna,
  • sprawowanie opieki nad osobą wymagającą pomocy,
  • itd.

Koniecznie przeczytaj poniższą grafikę:

Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych wzór

Wojsko Polskie wie, że powołani na ćwiczenia wojskowe żołnierze rezerwy mogą mieć różne życiowe sytuacje, które przekreślą ich udział w ćwiczeniach. W związku z tym bardzo często dochodzi do zwolnień z ćwiczeń, jeśli tylko przemawia za tym interes powołanego żołnierza.

 

Powodzenia!

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, zadaj je na forum, w specjalnie do tego celu przygotowanym wątku: Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych Wzór

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (50 votes, average: 4,46 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze