Jak załatwić zachowek polubownie? WZÓR ugody z omówieniem

Jak załatwić zachowek polubownie? kwestię zapłaty zachowku można uregulować poza salą sądową. Najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie, mogą żądać od innych spadkobierców wyrównania poprzez zapłatę zachowku w gotówce. Jest to tak zwane prawo do zachowku, które ma na celu ochronę interesów majątkowych osób uprawnionych do dziedziczenia.

Wstęp

ugoda-o-zachowek-wzor-pdf-docSprawy o zachowek bardzo często kończą się w sądzie, jednak zanim złożymy pozew sądowy, warto pomyśleć o innym rozwiązaniu, mianowicie o ugodzie. Ponieważ każda ugoda jest lepsza niż wyrok sądu, dobrze jest wziąć ją pod uwagę i wynegocjować korzystne dla siebie warunki. Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma ugodowego, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór ugody o zachowek, który pobierzesz poniżej:

Ugoda o zachowek wzór PDF

Ugoda o zachowek powinna dobrze zabezpieczać zarówno osobę uprawnioną do zachowku, jak i osobę, która jest zobowiązana go wypłacić.

Dlaczego warto zawrzeć ugodę o zachowek?

Ugoda w sprawie zachowku – nawet jeśli uprawnia do uzyskania niższej kwoty, niż w przypadku wyroku sądowego – ma wiele innych korzyści.

Przede wszystkim pozwala znacznie szybciej uzyskać przyznane środki – sprawy sądowe tego typu trwają zwykle dłużej niż rok, a w ramach ugody wypłata może nastąpić nawet w ciągu kilku dni.

Istotna jest także sprawa kosztów. Nawet koszt ugody o zachowek w formie aktu notarialnego będzie niższy niż koszt postępowania sądowego – zwłaszcza, jeśli niezbędne okażą się fachowe ekspertyzy dotyczące majątku zmarłego.

Spisana pomiędzy stronami umowa przekazania zachowku eliminuje również problem obowiązkowej obecności na licznych rozprawach sądowych oraz związany z nimi stres i nieprzyjemności.

Co więcej, wydany wyrok zwykle niszczy relacje rodzinne pomiędzy stronami postępowania, a zawarcie ugody pozwala porozumieć się i zadbać o zachowanie lub naprawę tych relacji.

 

Dodatkowe korzyści z ugody o zachowek

Warto mieć na uwadze, że zachowek jest roszczeniem pieniężnym i uprawniony do zachowku nie może otrzymać zamiast zachowku na przykład nieruchomości.

Ta zasada dotyczy jednak jedynie postępowania sądowego. W przypadku ugody ustalenia pomiędzy stronami mogą być właściwie dowolne.

Jeśli osoba uprawniona do zachowku chciałaby, zamiast pieniędzy otrzymać po zmarłym mieszkanie lub inną konkretną rzecz, może porozumieć się ze zobowiązanymi do zapłaty zachowku.

Dowolność ustalenia warunków ugody rozciąga się także na inne aspekty takiego porozumienia.

Strony mogą bowiem wprowadzić do ugody bardzo szczegółowe ustalenia dotyczące na przykład terminów czy płatności ratalnej.

Umowa o zachowek może poruszać kwestie:

 • wysokości odsetek za nieterminową spłatę oraz zasad ich naliczania,
 • zmiany należności pieniężnej na własność nieruchomości lub ruchomości wchodzącej w skład spadku,
 • zabezpieczenia zapłaty zachowku, na przykład poręczeniem czy hipoteką.

 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zachowku

Zanim złożymy pozew sądowy w sprawie o zachowek, niezbędne będzie wystąpienie z oficjalnym wezwaniem do jego zapłaty.

Pismo tego typu warto wystosować również w trakcie pozasądowych negocjacji, na wypadek gdyby nie zakończyły się one sukcesem.

Pisemne wezwanie do zapłaty zachowku to dowód, iż podjęte zostały próby pozasądowego rozwiązania sporu. Dokument tego typu należy wysłać więc listem poleconym za potwierdzeniem nadania.

Konieczne jest także wskazanie w piśmie terminu obowiązku zapłaty zachowku. Powinno to być około 7 dni w przypadku niższych kwot i 14 – 30 dni przy kwotach bardzo wysokich. W dokumencie muszą znaleźć się także dane do przekazu środków, np. numer konta.

Dlaczego warto wysłać takie wezwanie w formie pisemnej?

1Po pierwsze, gdy upłynie termin zapłaty zachowku zawartego w wezwaniu – osobie uprawnionej należą się odsetki ustawowe za opóźnienie – ich wysokość zależy od kwoty zachowku. Zwykle odsetki wynoszą 7% w skali roku.

2Po drugie, jeśli negocjacje okażą się nieskuteczne lub niesatysfakcjonującego, dokument będzie stanowił podstawę do złożenia pozwu – udowadnia, że strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu.

3Po trzecie, od takiego wezwania warto również rozpocząć negocjacje prowadzące do zawarcia ugody w sprawie zachowku. Dzięki temu zobowiązany do zapłaty zrozumie, że w jego interesie jest wypracować kompromis, aby uniknąć sporu sądowego.

Uwaga: wysłanie pisemnego wezwania do zapłaty pozwala wypełnić obowiązek podjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporu (przepis zawarty w kodeksie postępowania cywilnego).

 

Co zawiera dobry wzór ugody o wypłatę zachowku?

Dla celów dowodowych zaleca się sporządzić ugodę o zachowek w formie pisemnej. Można wykorzystać w tym celu gotowy do wypełnienia wzór ugody o wypłatę zachowku.

Należy pamiętać jednak, aby sporządzić go w dwóch egzemplarzach, z których każdy powinien zostać podpisany przez obie strony porozumienia.

Warto wiedzieć również, że jeśli na mocy ugody zobowiązany do zapłaty ma przenieść na uprawnionego własność nieruchomości lub udział we własności nieruchomości, obowiązkowe będzie  zachowanie formy aktu notarialnego.

Zasada ta nie dotyczy rzeczy ruchomych.

Co konkretnie zawiera więc wzór ugody o zachowek? dokument uwzględnia:

 • datę i miejsce zawarcia ugody,
 • określenie stron umowy,
 • wskazanie, po kim należny jest zachowek,
 • określenie kwoty należnej tytułem zachowku,
 • ustalenie sposobu dokonania zapłaty,
 • określenie konsekwencji niedotrzymania terminu zapłaty,
 • sformułowanie dotyczące wyczerpania wszystkich roszczeń uprawnionego z tytułu zachowku,

Warto podkreślić, że ugodę o zachowek strony mogą zawrzeć również przed sądem po wytoczeniu powództwa w tej sprawie. Jeśli dojdzie do tego po rozpoczęciu rozprawy, można liczyć na zwrot połowy opłaty od pozwu.

 

Podsumowanie

Negocjacje ugody w sprawie o zachowek strony mogą prowadzić z pomocą pełnomocników lub samodzielnie. Przebieg takich negocjacji to zawsze kwestia indywidualna, bo w grę wchodzą nie tylko relacje rodzinne, ale także majątek spadkowy, który jest podstawą wyliczenia zachowku.

Gdy już dojdzie do ugody, w jej treści koniecznie powinien znaleźć się zapis:

Postanowienia ugody które zostały w niej zawarte, w pełni wyczerpują wszystkie roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku po spadkodawcy …(imię i nazwisko spadkodawcy).

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

4 komentarzy w “Jak załatwić zachowek polubownie? WZÓR ugody z omówieniem”
 1. Umieściliśmy w ugodzie zapis, że wszelkie roszczenia dotyczące zachowku stają się w pełni uregulowane, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnymi komplikacjami w przyszłości. A co jeśli ugoda nie wyczerpała wszelkich roszczeń tylko ich część? np. po latach okazałoby się, że spadkodawca miał jeszcze inny majątek który ujawniono po latach? czy ugoda będzie nadal obowiązywać?

 2. Jest nas troje, ojciec zmarł niedawno i próbujemy uregulować kwestię spadku który ojciec pozostawił. Zawarcie ugody na pewno byłoby lepsze dla nas niż sprawa sądowa, bo uniknęlibyśmy niemałych kosztów sądowych, kosztów prawnika ale też i czasu jaki potrzebowałby sąd żeby rozeznać się w sprawię. Podpisując porozumienie w sprawie zachowku sprawę załatwilibyśmy “od ręki”.

 3. Dzień dobry, zapłata zachowku ma mieć miejsce w trakcie podpisania ugody, czy zatem w ugodzie należy zamieścić zapis dotyczący tej czynności?

  1. Grzegorz Szwaciński

   Jasne, wystarczy w treści ugody napisać:

   Potwierdzam otrzymanie kwoty ………… zł tytułem zachowku, który jest przedmiotem niniejszej umowy.

Comments are closed.