Komornik sprzedał moje mieszkanie – dostanę resztę uzyskanej kwoty?

Mam problem z komornikiem, moja nieruchomość poszła na licytację komorniczą i została sprzedana. Było to mieszkanie, które komornik sprzedał za 90.000 zł, mój dług u komornika wynosi 20.000 zł, czy komornik odda mi nadwyżkę z kwoty uzyskanej na licytacji mieszkania?

Mam świadomość, że komornik oprócz długu pobiera także swoje opłaty egzekucyjne, ale co z resztą pieniędzy z licytacji mieszkania? jak wygląda procedura według prawa?


Komornik sprzedał moje mieszkanie

Witaj, bardzo niemiło czyta mi się twój wpis o tym, jak komornik zlicytował ci mieszkanie za dług, który jak piszesz, wynosił jedynie 20 000 zł.

Przykro mi, że taka sytuacja cię spotkała i że nie było innego rozwiązania, które pozwoliłoby ci wyjść z długów. Mam jednak nadzieje, że jesteś w stanie żyć normalnie pomimo tego, że twoje mieszkanie zostało zlicytowane za długi.

Pocieszę cię jeszcze pisząc, że oczywiście, jeśli ze sprzedaży mieszkania na licytacji komorniczej powstała nadwyżka, to powinna ona niebawem trafić do ciebie.
Zaraz napiszę ci kilka szczegółów, które warto znać i na które warto zwrócić uwagę.

Licytacja komornicza nieruchomości – zasady

Egzekucja z nieruchomości może mieć miejsce jedynie na wniosek wierzyciela. Także, jeśli wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, to komornik dokona zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika, jego renty, emerytury, rachunku bankowego, rzeczy ruchomych jednak nie zajmie się egzekucją z nieruchomości, jeśli nie otrzyma od wierzyciela wniosku w tym zakresie.

Jak widzisz zatem, twoje mieszkanie zostało zlicytowane, bo wniósł o to twój wierzyciel.

Zajęcie nieruchomości następuje po wysłaniu przez komornika do dłużnika informacji o zajęciu.

Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty – art. 924 § 1 kpc.

Egzekucja z nieruchomości – opis i oszacowanie

Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu, jeżeli wniesie o to wierzyciel, komornik dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

W protokole opisu i oszacowania komornik ujawnia dane dotyczące:

 • oznaczenia nieruchomości, jej granic, a w miarę możności jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów
 • budowli i innych urządzeń ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem
 • stwierdzonych na nieruchomości praw i obciążeń
 • umowy ubezpieczenia
 • osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki
 • sposobu korzystania z nieruchomości przez dłużnika
 • oszacowania z podaniem jego podstaw
 • zgłoszonych praw do nieruchomości
 • oraz inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości.

Natomiast samego oszacowania dokonuje osoba posiadająca uprawnienia biegłego rzeczoznawcy. Wynagrodzenie biegłego, które w zależności od rodzaju nieruchomości może wynieść od kilkuset złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych, to koszt, który leży po stronie dłużnika i którym ty w konsekwencji zostaniesz obciążony.

Jeśli dłużnik (właściciel nieruchomości) uważa, że nieruchomość została wyceniona zbyt nisko, to można wnieść skargę na opis i oszacowanie nieruchomości.

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

skarga-dluznika-na-opis-i-oszacowanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

Licytacja mieszkania – cena wywoławcza

Jak wiadomo, licytacja nieruchomości dłużnika odbywa się jawnie, a sprzedaż prowadzona jest przez wyznaczonego sędziego lub referendarza sądowego, który w konsekwencji wydaje postanowienie o przybiciu i przysądzeniu własności.

Sprzedaż może nastąpić na pierwszym terminie licytacji za cenę nie niższą niż ¾ wartości oszacowania lub na kolejnym terminie – druga licytacja, jeżeli poprzednio nie znalazł się oferent za cenę 2/3 oszacowania.

Sprzedaż mieszkania dłużnika na licytacji – koszty egzekucji

Pytasz, czy skoro twoje mieszkanie zostało sprzedane przez komornika za kwotę 90 000 zł, a dług wynosił jedynie 20 000 zł, to otrzymasz różnicę. Wydaje mi się, że tak. Nie wiem natomiast jaka to będzie kwota.

Wszystko zależy od wysokości kosztów egzekucyjnych, które leżą po stronie dłużnika.

Piszesz o tym, że do licytacji mieszkania już doszło, także na dniach otrzymasz postanowienie komornika w przedmiocie kosztów. Być może w twoich rękach jest już plan podziału.

Ja od siebie mogę dodać tyle, że na koszty egzekucji składać się będą:

 • koszty poniesione w sprawie przez wierzyciela,
 • koszty licytacji nieruchomości,
 • min. koszty obwieszczeń o terminach licytacji ,
 • wpisów w księdze wieczystej,
 • wynagrodzenie biegłego rzeczoznawcy, koszty dojazdu, korespondencji,
 • koszty udziału osób trzecich tj. zarządca nieruchomości, kurator – jeżeli brali udział w sprawie.

O kosztach egzekucyjnych i zasadach ich naliczania więcej można wyczytać w obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku ustawie z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych.

Licytacja nieruchomości, a opłaty egzekucyjne

Koszty egzekucyjne, to jednak nie wszystkie opłaty, które dłużnik poniesie w związku z licytacją z nieruchomości. Komornik bowiem pobierze od dłużnika opłatę komorniczą za przeprowadzoną egzekucję.

Zgodnie z podaną powyżej ustawą, w sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Twój dług został ściągnięty, doszło bowiem do licytacji z nieruchomości, musisz liczyć się więc z faktem, że komornik wyda postanowienie, w którym obciąży cię obowiązkiem poniesienia opłaty komorniczej w wysokości 10% spłaconego długu.

Jest to jednak rozwiązanie nowej ustawy, która jak już pisałam, obowiązuje dopiero od 1 stycznia tego roku. Jeśli więc postępowanie w twojej sprawie zostało wszczęte jeszcze w starym roku – a tak by wynikało z analizy sprawy, to obejmą cię obowiązujące przed nowelizacją przepisy, zgodnie z którymi opłaty egzekucyjne to 15% uzyskanej kwoty.

Wniosek o zwolnienie od kosztów komorniczych

Wiedz jednak, że jako strona w sprawie masz prawo składać wnioski i zażalenie.

Jeśli twoja sytuacja materialno- bytowa jest trudna, możesz starać się o zwolnienie od kosztów komorniczych i obniżenie opłaty, o której mowa w art. 45 i następnych ustawy o kosztach komorniczych.

Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o pobraniu lub ustaleniu opłaty.

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Podsumowując

Jeżeli uzyskana z licytacji nieruchomości kwota przekracza dochodzoną należność wraz z kosztami i odsetkami oraz wyliczone przez komornika koszty egzekucyjne, oraz koszty komornicze – dłużnikowi należy się zwrotu nadwyżki.

Zwrot należnej dłużnikowi kwoty powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki po rozliczeniu i zamknięciu przez komornika postępowania egzekucyjnego.

Na postanowienie komornika w przedmiocie kosztów komorniczych dłużnikowi przysługuje zażalenie do właściwego sądu.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze